JOB 5

1Kunanqa Job, qhaparikuy. Pitaj uyarimusonqa? Mayqen angelmantaj qayllaykunkiri? 2Cheqamanta wamputaqa sinch'i phiñakuy wañuchin. Pichus payllapaj imatapis munajtaqa envidia tukuchin. 3Wamputa rikuni sumajta saphinchakushajta, wasintataj kikin horapi maldecini. 4Wawasnintaqa ama pipis yanaparej kanchu. Justicia wasipeqa mana allintachu paykunata qhawarinku, nitaj pipis kanchu paykunata jark'akojqa. 5Poqochisqasninkuta tukuy yarqhasqas mikhukapunku. Cercasqa ukhusmanta orqhospa, tukuy ch'akichikojkuna kapuyninkuta jap'ikapuchunku. 6Llakiykunaqa mana jallp'amantachu p'utumun, nitaj mana allin kaypis pampamantachu llojsimun. 7Imaynatachus nina chispas patallamampuni phawan, ajinallataj runaqa llakiyllapajpuni nacen. 8Qan kaspaqa, Diosman kutirikuyman, Paypa makisninman tukuy llakiyniyta churayman. 9Payqa ashkha imasta, musphay t'ukunastawan ruwan, chaykunatataj mana pipis unanchayta atinmanchu. 10Payqa parata kay jallp'a pataman parachimun; chay yakuwan tukuy camposta qarpan. 11Payqa llamp'u sonqoyojkunata pataman oqharin, tukuy llakisqastataj mana imamanta llakiyniyojta kawsachin. 12Sajra yuyayniyojkunaj yuyasqankuta mana kajman tukuchin, ama chay makisninku ima sajrata ruwanampaj. 13Payqa ch'ipaykun sajra yuyayniyojkunata sajra yuyaynillankuwantaj. Sajrata ruwanankupaj wakichisqankuta manakajman tukuchin. 14P'unchay kashajtimpis, laqhayaywan tinkukunku; chawpi p'unchaypi thamaykachanku tutapis kanman jina. 15Jinataj Diosqa wajcha runata llusp'ichin espadawan wañuchisqa kanamanta, sajra ruwajkunaj makinkumantawan libran. 16Paymin pisi kallpayojkunaj suyakuynenqa, Payllataj sajra runaspa siminkuta llup'an. 17Pi runatachus Dios wanachinapaj castigan, chay runaqa kusisqamin; chayrayku qanqa ama pisipaj qhawaychu Tukuy Atiyniyoj wanachisunampaj castigasusqantaqa. 18Sichus Pay nanaykuchin chayqa, Payllataj jampenqa. Sichus Pay maqan chayqa, Payllataj sanoyachenqa. 19Sojta kutita ñak'ariymanta orqhosonqa, qanchis kajpitaj sajraqa mana chayamullasonqapischu. 20Yarqhay tiempopi wañuymanta jark'akusonqa, wañuchinaku maqanaku tiempopitaj espadamanta librasonqa. 21Runaj sajra siminmanta pakaykusonqa. Manchay llakiy phutiy chayamojtin, qanqa mana manchachikunkichu. 22Yarqhay kajtin, mana allin kajtimpis, asikullanki; k'ita phiña animalesmantapis mana manchachikunkichu. 23Rumis ukhupipis chajrasniykeqa poqollanqapuni, chaykunawampis tratoyoj kawaj jina. K'ita animalespis kawsaqesniyki kanqanku. 24Wasiykeqa sumaj waqaychasqa kanqa; wasiykita waturikunki, nitaj imapis faltanqachu. 25Mirayniykeqa ashkhapuni kanqa, campopi qhoras chhika. 26Allin machuña kallpayojpachataj kashaspa, covachaman chayanki, sumaj poqosqa marq'a trigo jina. 27Kay tukuyta unanchaspa, yachanchej jinapuni kasqanta. Kayta uyariy, jap'ikuytaj qampa allinniykipaj, nispa nerqa Elifazqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\