JOB 6

1Chantá Jobqa kutichispa, nerqa: 2Ay, sichus kay tukuynin ñak'arisqay, llakiyniy ima pesaspi pesasqa kanman chayqa, pesanman mama qocha t'iyumanta astawan. Chayrayku imatapis usqhayllata parlarparini. 4Tukuy Atiyniyojpa flechasnin noqapi sumaj sat'isqa kashanku, chay flechaspa venenosnintaj tukuy almayman junt'aykun. Diosqa manchachikuywan junt'aykuchiwan, noqaj contraypi sayaykuspa. 5Burroqa mikhuna patapi kashaspa, waqanchu? Toropis q'achu patapi kashaspa, bujanchu? 6Mana kachiyoj q'ayma mikhunata pipis mikhunmanchu? Runtoj yurajnenqa sumajtachu q'aparin? 7Ima mikhunatachus millachikoj kani, chaymin kunanqa mikhuyneyqa. 8Allin kanman Diosqa qonawan imatachus mañakusqayta; allin kanman imatachus munasqayta qonawan. 9Allin kanman Diosqa usqhayta tukuchinawan, makisninwan phirita ruwanawampis. 10May jina sinch'itapis nanawachun; nanachiwajtimpis, noqapajqa chay kanman sonqochakuyniy, imaraykuchus noqaqa Diospa leyninta jatumpajpuni qhawani. 11Manaña kallpay kanchu chay imasta aguantanaypaj; imapajñataj kawsasajri? 12Kallpayqa rumi jina sinch'ichu? Aychayqa broncemantachu? 13Kallpaywanqa mana salvakuyta atiymanchu, nitaj pipis yanapariwaj kanchu. 14Pi llakisqatapis kawsaqenqa sonqochaykurin; pichus Tukuy Atiyniyojta qonqapojtimpis, sonqochaykurin. 15Qankuna, kawsaqesníy, saqerpariwankichej; qankunaqa qonchu yaku jina usqhayllata chinkarinkichej. 16Chhullunkawan, rit'iwan bolalamojtin qonchu yakus urayk'amun. 17Q'oñi tiempo chayamojtintajrí, unuyarparin, chay yakutaj ch'akipun. 18Chay ñan purej runas yakuta mask'aspa ñanmanta wist'uykunku. Chay ch'aki pampanta rishaspallapuni purinku wañunankukama. 19Temanmanta jamojkuna chayta tariyta munaspa mask'anku, Sabamanta kajkunataj suyanku yaku kananta. 20Chayaytawan, chay jatun yuyasqankoqa yanqhalla kasqanta rikunku, chay wayq'opitaj q'enaqasqa qhepakunku. 21Cheqamanta qankunaqa chay wayq'o jina kankichej; qankuna rikuwankichej ñak'arisqayta, manchachikunkichejtaj. 22Noqaqa mana imaykichejtapis mañakuykichejchu, nitaj nerqaykichejchu qolqeykichejta jaywanaykichejta kacharichisqa kanaypaj. 23Mayqen enemigoymantapis qhechuwaychej, nerqaykichejchu? Chayrí, sajra runaspa makinkumantapis kacharichinawaykichejta nerqaykichejchu? 24Yachachiwaychej, noqataj ch'inmanta uyarisqaykichej; rikuchiwaychej imapichus pantasqayta. 25Maychus kajta parlasqaqa allimpuni mana qhesachanapaj jinachu kanku; qankunarí mana kajmanta juchachashawankichej. 26Qankunaqa uj chhikanta parlasqaymanta rimankichej, chay mayqentachus mana imanakuyta atispa parlarqani, chaymanta. 27Qankunaqa wajcha runaj kawsayninwan pujllakunkichej, kawsaqeykichejtataj venderparinkichej. 28Kunanqa sichus munankichej chayqa, uyayta qhawariwaychej, niwaychejtaj sichus llullakushasqayta. 29Kunanqa niychej chay nisqaykichej mana jinachu kasqanta. Ama sajrasqa kaychejchu; reparaychej cheqan runa kasqayta. 30Qankunaqa creenkichejchu noqa llulla kasqayta, imatachus parlasqayta mana reparakusqayta?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\