JOB 7

1Uj runaj kawsaynin kay pachapeqa rijch'akun ruwananta junt'aj soldadoj kawsayninman. 2Uj wata runaqa llanthumanta imata jina wañurin, uj llank'aj runapis pagonta jap'iyta mayta suyan, ajina runaj kawsaynenqa. 3Ajinallatataj killan killanta sonqon q'enaqasqa kawsakuy chayamuwan, jinallataj sapa ch'isi nanaywan ñak'arinay. 4Noqaqa puñuykuni, tutataj mana sut'iyayta atinchu. Kayman jaqayman tijraykachakuni sut'iyanankama, sonqoypitaj nini: Mayk'ajtaj jatarisajri? nispa. 5Cuerpoyqa khuru junt'a, sarna kharkapacha, aychayqa t'oqo t'oqolla, q'eya puru, millaytaj. 6Watasneyqa imata jina pasarparin; telarpi lanzadera jina mana jark'ay atina tukukapun. 7Yuyarikuy ari, Diosníy, kawsayneyqa samay jinalla kasqanta; ñawisneyqa manañásina allin imasta rikonqachu. 8Pikunachus kunan rikushawanku, chaykunaqa manaña jayk'ajpis rikuwanqankuchu; qan qhawariwajtiykikama, manaña kawsasajchu. 9Imaynatachus phuyoqa rikhurimun, chinkapullantaj, ajinata pillapis jallp'aj sonqonman yaykuspa, mana ujtawan rikhurimunchu. 10Manaña wasinman kutimunchu; wasinmanta kajkunaqa manaña payta rikonqankuchu. 11Chayrayku mana ch'in kakuyta atinichu. Kay ñak'ariyniypi parlarinaypuni tiyan; kay jina llakiyniypi atisqayta parlarisajpuni. 12Noqaqa mama qochapi sierpechu kani, chay jinatapuni qhawanawaykipaj? 13Noqaqa sonqoypi nini: Puñunaypi samarikusaj; puñoyqa chay jina llakiyniyta thasnonqa, nispa. 14Qantajrí mancharina mosqoykunawan manchachiwanki; imaymanasta rikuchiwaspa, mancharichiwanki. 15Allin kanman kunkaymanta q'allpinawayki. Wañupullaymanña kay jinata ñak'arinaymantaqa. 16Manaña kayta atinichu, nitaj kawsaytapis munaniñachu. Saqellawayña, imaraykuchus kawsayneyqa samay jinalla. 17Pitaj runa kasqa payta pataman oqharinaykipajri, paymanta chay jinatapuni yuyarinaykipajri? 18Ima nispataj sapa paqarin watunki, sapa kutitaj pruebaman churankiri? 19Mayk'ajkamataj chay ñawisniyki qhawallawanqapuniri, manataj saqewankichu thoqaynillaytapis pasaykuchejta? 20Runasta qhawaj Dios, sichus juchallikuni chayqa, imanaykitaj Qantari? Imaraykutaj noqatapuni flechanaykipaj churakuwankiri? Imapitaj Qanta phiñachiykiri? Qampa llakikunaykipajchu kani? 21Manachu juchaytaqa pampachayta atinki? Manachu ima sajratachus ruwasqaytaqa pampachapuwayta atinki? Noqaqa ñapis ñut'u jallp'api wijch'urayasajña; tutamanta mask'awanki, noqataj chaypajqa manaña kasajchu, nispa nerqa Jobqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\