JOB 9

1Chantá Job parlarispa, nerqa: 2Cheqamanta noqa yachani, chayqa ajinapuni kasqanta. Chaywampis runaqa Diospa ñawpaqempi manapuni niyta atinchu cheqan runa kasqanta. 3Sichus pillapis Paywan churanakuyta munanman chayqa, waranqa imasmanta parlaspapis mana ujllapipis atipayta atinmanchu. 4Diosqa sumaj yachayniyoj, may atiyniyoj, kallpasapataj. Pitataj allin rerqa Diosman sayaykojtinri? 5Diosqa phiñarikuspa, orqosta kuyurichin, urmachintaj, nitaj pipis chayta reparanchu. 6Payqa jallp'ata kuyurichin; maypichus sayantasnin kashan, chay tukuyninta kharkatichin. 7Diosqa kamachin intita mana llojsimunanta, jinallataj ch'askastapis mana lliphipinankuta. 8Pay sapallan cielota toldota jina aysarqon; mama qochaj phiñarikuyninta thasnun. 9Pay ruwarqa Cabrilla nisqa ch'askasta, Osa nisqa ch'askasta, Orionta, Pléyades nisqa jatuchaj ch'askasta, uranejpi kajkuna ch'askastawan. 10Payqa ruwan may chhika jatuchaj imasta, mana unanchay atinasta, may t'ukuna imasta, mana yupay atinasta. 11Diosqa ñawpaqeyta pasanqa, noqatajrí mana rikusajchu. Pay pasanqa, noqatajrí mana reparasajchu. 12Sichus imatapis jap'ikapun chayqa, pitaj mañakapuyta atinmanri? Pitaj ninman: Imatataj ruwashanki? nispa. 13Diospa phiñakuynenqa mana usqhayta tiyaykuyta atinchu. Chakisnin urapi k'umuykachanku pikunachus machu machusta yanapajkunaqa. 14Imaynatataj noqa simi nisqasta tarisaj, Dioswan churanakunaypajri? 15Mana juchayoj kayman chaypis, noqaqa mana kutichiyta atiymanchu. Pay juzgawajtin, Paymanta khuyakunallawanta mañakuyman. 16Sichus Payta wajyakojtiy, Pay kutichimuwanman chayqa, mana creeymanchu parlasqayta kasuta ruwananta. 17Payqa astawan castigaykuwanman uj loco parawan, astawantaj nanaykuchiwanman mana imallamanta. 18Astawan sinch'ita llakichiwanman; ni samarikojllatapis saqewanmanchu. 19Sichus atiyninmanta parlasunman chayqa, cheqamanta Payqa sinch'i atiyniyoj. Sichus pleitoman wajyachisunman chayqa, pitaj Payta chayachimunmanri? 20Sichus noqa niyman cheqampi kasqayta chayqa, simillaytaj juchachaykuwanman. Sichus manapuni juchayoj kayman chaypis, Payqa niwanman juchayojpuni kasqayta. 21Cheqamanta noqaqa allinchu kani? Noqa kikiy mana yachakunichu. Kawsayniytapis pisipaj qhawani. 22Tukuy imaqa uj rejlla. Chayllata noqaqa yuyani. Juchayojta mana juchayojta Payqa ujllapi tukuchin. 23Sichus mana juchayoj runas mana yuyasqallamanta ima pasajtin wañunku chayqa, Diosqa asikullan mana imanakuyta atisqankumanta. 24Kay pachataqa juchasapaspa makinkuman churan, juezkunaj ñawisninkutataj tapaykun. Sichus chayta mana Dioschu ruwan chayqa, pitaj chantari? 25Watasneyqa imata jina pasarparin, kusiy kawsay imachus kasqanta mana rikuspalla. 26Watasneyqa ripushan usqhayta purej bote jina, anka imatapis jap'ej kachaykukun, ajinata. 27Sichus tukuy llakiyniyta qonqayta munani, sitajchus kusisqapis kayman jinaman tukuyman chayqa, 28tukuy nanayniy watejmanta mancharichiwan. Ajinamanta yachani Diosqa mana juchayoj kasqayta mana creewasqanta. 29Sichus Dios yuyan noqa juchayoj kasqayta chayqa, imapajtaj imatapis ruwasajri? 30Ushpha yakuswan mayllakuyman; jabonwampis makisniyta mayllakuyman. 31Chaywampis Diosqa t'uruman chinkaykuchiwanqa, p'achaynintin noqamanta millachikuwanqa. 32Dioswanqa mana uyanchanakuymanchu uj runawan jinaqa, nitaj niyta atiymanchu: Jaku, iskayninchej rinachej justicia wasiman, nispa. 33Manachu kanman uj jamach'aj noqayku chawpipi sayanampaj, iskayniykoj pataykupi makisninta churanampaj? 34Amaña chay jamach'aj saqechunchu, Diosqa castiganallawantapuni, amaña astawan manchachiyninwan manchachinawampaj. 35Chaypacha noqapis parlariyman Payta mana manchachikuspa, imaraykuchus noqamantaqa mana jinachu kani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\