JOEL 3

1Tata Diosqa nillantaj: Chay p'unchaykuna chayamonqa chaypachaqa, Judapi kaj runasta, Jerusalenpi kajkunata waj nacionesman presos apasqa kasqankumanta kutichikampusaj. 2Tukuy nacionesmanta kaj runasta tantaykusaj, chantá Josafat Valleman paykunata apasaj. Chaypeqa Noqa paykunamanta cuentata mañasaj imatachus Israel aylluywan ruwasqankumanta, imaraykutajchus paykunaqa israelitasta tukuy kay pachaman ch'eqeracherqanku, chantá jallp'ayta rak'inakorqanku. 3Suertesta choqaspa, aylluyta rak'inakorqanku. Qhari wawasta, warmi wawastataj venderqanku, chay qolqewantaj vinota ranterqanku, wakintataj phisu warmiswan gastarqanku. 4Qankunarí, imata munankichej Noqamanta, Tiropi tiyakoj runas, Sidonpi tiyakoj runas, jinataj Filisteapi tiyakoj runaspis? Vengakuytachu munankichej Noqawan? Chayrí pagachikuwaytachu munashankichej? Pisimantawan imatachus mañakusqaykichejta jaywapusqaykichej. 5Qankunaqa qolqeyta, qoriytapis suwawarqankichej, temploykichejmantaj k'acha qhapaj imasniyta apakaporqankichej. 6Judapi tiyakoj runasta karusman presosta aparqankichej, jinallataj Jerusalenpi tiyakoj runastapis. Griego runasmantaj paykunata venderqankichej wata runas kanankupaj. 7Kunanqa Noqa paykunata orqhokampusaj, maymanchus venderqankichej, chaymanta. Chantá qankunatañataj kikillantataj ñak'arichisqaykichej. 8Churisniykichejta, ususisniykichejta ima judiosman vendesaj, paykuna sabeo sutiyoj llajtayojkunamanñataj vendenankupaj, chay karu llajtayoj runasman. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. 9Kayta willaraychej naciones ukhupi: Wañuchinaku maqanakupaj wakichikuychej. Wapu runasta wajyaychej. Soldadosqa jamuchunku ñawpajmantaj thaskichunku. 10Rejasninkumanta espadasta ruwakuchunku. Hocesninkumantataj t'ojsina lanzasta ruwakuchunku. Pisi kallpayojkunataj nichunku: Kallpasapa kani, nispa. 11Qayllaypi kaj naciones, tukuyniykichej tantakuspa, usqhayllata jamuychej. Llamp'u sonqoyoj runapis maqanakojman tukuchun. 12Nacionesqa wakichikuchunku. Josafat nisqa valleman richunku. Chaypimin Tata Diosqa juzganqa, muyuynimpi kaj tukuynin nacionesta. 13Paykunaqa chhika sajras kasqankurayku, poqosqa trigosta jina paykunata ruthuychej. Chajra oqhariy tiempoqa chayamunña. Uvasta jina paykunata saruspa ch'allpachiychej; vinota ruwanapaj wakisqañamin kashan. 14Justicia ruwana vallepeqa, manchay ashkhapuni kashanku. Tata Diospa p'unchaynenqa qayllamushanña. 15Intipis killapis laqhayaykonqanku. Ch'askaspa lliphipiynimpis ayphuyaykonqa. 16Maypachachus Tata Diosqa Jerusalenpi uyarichimonqa jatun qhapariyninta Sión orqomanta chaypachaqa, cielopis, kay pachapis kharkatitenqanku. Chaywampis Tata Diosqa waqaychajnin, jark'akojnintaj kanqa israelita runaspaj, paykuna ayllun kasqankurayku. 17Chaypacha qankuna yachankichej Noqa Señorniykichej Tata Dios santo orqo Sionpi tiyakusqayta. Jerusalenqa Noqapaj t'aqasqa santo llajta kanqa, manañataj jayk'ajpis waj llajtayojkuna atipaspa jap'ikaponqankuchu. 18Chay p'unchaypi vinowan, lechewanqa orqospi, lomaspi ima yakus jinapuni purenqanku. Judá suyupitaj tukuynin juch'uy mayuspis ashkha yakusniyoj kanqanku. Temploymantaqa yaku juturi rikhurenqa, chaywantaj Sitim Valle qarpakonqa. 19Egipto nacionqa raqayllaña kanqa, Edom suyutaj ch'in pampaman tukuchisqa kanqa, imaraykuchus maqanakoj yaykorqanku Judapi tiyakojkunaj contrankupi, jallp'ankupitaj mana juchayojkunajpa yawarninkuta jich'arqanku. 20Chay jinata runasta wañuchisqankurayku, Noqa paykunamanta vengakusaj. Juchayojtaqa mana perdonasajchu. Jinapis Judapi jinallataj Jerusalenpipis, runas tiyakonqankupuni wiñaypaj wiñaynintinkama. Noqapis Tata Dios Sión orqopi tiyakusaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\