JUAN 15

1Jesús nillarqapuni: Noqaqa cheqa uva sach'a kani, Tataytaj llank'aj. 2Noqapi kaj rama, sichus mana poqon chayqa, Dios Tata k'utonqa. Poqoj ramatataj podaspa llimphuchanqa, astawan poqonampaj. 3Qankunaqa llimphuchasqaña kankichej, Noqaj parlasqayrayku. 4Noqapipuni kaychej, imaynatachus Noqapis qankunapi kani, ajinata. Imaynatachus ramaqa sapallanmanta mana poqoyta atinchu mana uva sach'api kaspaqa, ajinallatataj qankunapis mana atinkichejchu, manachus Noqapi kawajchej chayqa. 5Noqa kani uva sach'aqa, qankunataj ramas kankichej. Pillapis Noqapi kajqa, Noqataj paypi, chaymá ashkhata poqonqa. Mana Noqawanqa, mana imatapis ruwayta atinkichejchu. 6Mana Noqapi kajqa rama jina jawaman wijch'usqa kanqa, ch'akiponqataj. Chay ramasta tantaspataj, ninaman enqhaykunku q'olanampaj. 7Noqapichus kallankichejpuni, nisqasniytaj qankunapi kashanku chayqa, tukuy munasqaykichejta mañakuychej, jap'inkichejtaj. 8Sichus qankuna ashkha poqoyniyoj rama jina kankichej chayqa, Tatayqa jatunchasqa kanqa; chaypi yachakonqa yachachisqasniy kasqaykichej. 9Imaynatachus Dios Tataqa Noqata munakuwan, ajinallatataj Noqapis qankunata munakuykichej. Chay munakuyniypi kallaychejpuni. 10Kamachisqasniytachus kasunkichej chayqa, munakuynillaypipuni kankichej, imaynatachus Noqapis Tataypa kamachisqasninta kasuni, munakuynillampipunitaj kashani, ajinata. 11Chay imasta niykichej kusikuyniy qankunapi kanampaj, kusikuyniykichejtaj junt'akunampaj. 12Kaymin kamachisqayqa: Qankuna purajmanta munanakuychej, imaynatachus Noqa munakuykichej, ajinata. 13Mana pipis aswan sinch'i munakuyniyoj kanchu, kawsaqesninrayku wañojmanta nisqaqa. 14Qankunaqa kawsaqesniy kankichej, sichus kamachisqasniyta kasunkichej chayqa. 15Manaña kamachista jinachu qhawaykichej, imaraykuchus kamacheqa mana yachanchu patronnin imatachus ruwasqanta. Noqaqa kawsaqesniyta jina qhawaykichej, imaraykuchus Tataypa tukuy ima niwasqanta rejsichiykichej. 16Mana qankunachu ajllawarqankichej, astawanqa Noqa ajllarqaykichej, churarqaykichejtaj willaj rinaykichejpaj, poqoyniyoj rama jina kanaykichejpaj, chay poqoyniykichejtaj kakunallampajpuni. Chantá tukuy imata sutiypi Dios Tatamanta mañakusqaykichejta Payqa qosonqachej. 17Kaytamin kamachiykichej: Purajmanta munanakuychej. 18Sichus kay pachamanta runas chejnisunkichej chayqa, yachaychej Noqataraj qankunamanta ñawpajta chejniwasqankuta. 19Kay pachajtachus kawajchej chayqa, kay pachamanta runasqa munakusunkichejman. Kunanrí mana kay pachajtachu kankichej, manachayqa Noqa kay pachapi kajkunamanta ajllarqaykichej. Chayraykumin kay pachamanta runasqa chejnisunkichej. 20Yuyarikuychej imatachus qankunaman nisqayta: Kamacheqa patronninmanta mana aswan kurajchu, nispa. Noqatachus chejnikuywan qhatiykachawarqanku chayqa, qankunatapis chejnikuywan qhatiykachallasonqachejtaj. Nisqasniytachus kasorqanku chayrí, qankunajtapis kasullanqankutaj. 21Kay pachamanta runas kay tukuy imasta ruwasonqachej sutiyrayku, imaraykuchus Kachamuwajniyta mana rejsinkuchu. 22Sichus jamuspa, mana paykunaman parlayman karqa chayqa, mana juchayoj kankuman karqa; kunanrí juchankuta mana pakayta atinkuchu. 23Noqata chejniwajqa Tataytapis chejnillantaj. 24Manachus paykuna ukhupi ni pejpa ruwasqanta ruwayman karqa chayqa, mana juchayoj kankuman karqa. Kunanqa ruwasqasniyta rikunkuña; chaywampis Noqatapis, Tataytapis chejniwayku. 25Chayqa ajina, leyninkupi qhelqasqa kashan, chay junt'akunampaj: Mana kajmanta chejniwanku, nispa. 26Sonqochaj jamonqa, pitachus Tataymanta Noqa kachamusaj, chay cheqa Espiritoqa. Maypachachus Payqa Dios Tatamanta jamonqa chaypacha, Paymin Noqamanta willanqa. 27Qankunapis Noqamanta willallankichejtaj testigos jina, imaraykuchus qallariymantapacha Noqawan karqankichej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\