JUAN 16

1Kay imasta niykichej ama misk'anaykichejpaj. 2Sinagogasmanta wijch'usonqachej; hora qayllamushanña, chay horapitaj pillapis qankunata wañuchispaqa yuyanqa Diospaj allinta ruwashasqanta. 3Chayta ruwanqanku, imaraykuchus Dios Tatata, Noqatapis mana rejsiwaykuchu. 4Kay imasta niykichej, chay hora chayamojtin yuyarikunaykichejpaj imastachus nisqaymanta. Qallariypeqa kay imasta mana nerqaykichejchu, imaraykuchus qankunawanraj kasharqani. 5Kunanqa ripushani Kachamuwajniyman, manataj mayqenniykichejpis tapuwankichejchu: Maymantaj rishanki? nispa. 6Astawanqa kay imasta nisqayrayku sonqoykichejpi may jinata llakikushankichej. 7Noqataj cheqata niykichej: Qankunapaj allin kanqa Noqa ripunayqa, imaraykuchus mana ripuyman chayqa, sonqochaj Espíritu mana qankunaman jamunmanchu. Ripusajchus chayqa, Payta kachamusqaykichej. 8Pay jamuspaqa, kay pachapi kaj runasta reparachenqa juchamanta, cheqan kajmanta, juiciomantawan. 9Reparachenqa juchamanta, imaraykuchus juchayoj kanku Noqapi mana creesqankurayku. 10Reparachillanqataj cheqa kajmanta, imaraykuchus Tatayman ripushani, manañataj qankuna ujtawan rikuwankichejchu. 11Jinallatataj reparachenqa juiciomanta, imaraykuchus kay pachata kamachejqa juchachasqaña. 12Ashkha imastawanraj qankunaman ninay kashan, manataj atinichu, imaraykuchus kunanqa anchaña kanman qankunapaj. 13Chay cheqa Espíritu chayamuspa, Paymin cheqa kajman pusasonqachej, imaraykuchus mana Payllamantachu parlanqa, astawanqa Dios Tatamanta tukuy uyarisqanta nenqa. Qankunamantaj willasonqachej imaschus qhepaman jamunanta. 14Payqa jatunchawanqa, imaraykuchus Noqajpata jap'ispa, chayta yachachisonqachej. 15Tukuy ima Tataypata kajqa Noqajllatataj; chayrayku nerqani Noqajmanta jap'ispa, chayta qankunaman yachachisunaykichejta. 16Tumpamantawan manaña rikuwankichejchu; uj tumpamantawantaj, watejmanta rikullawankichejtaj. 17Chaypacha wakin yachachisqasnin tapunakorqanku: Imatataj niyta munawanchej: Tumpamantawan mana rikuwankichejchu, uj tumpamantawantaj ujtawan rikuwankichej, imaraykuchus Tataypaman rishani, nispari? 18Ima niytataj munan tumpamantawan, nispari? Mana entiendenchejchu imatachus nisqanta, nispa. 19Jinapi Jesusqa tapukuyta munasqankuta yachaspa, paykunaman nerqa: Tumpamantawan manaña rikuwankichejchu, uj tumpamantawan ujtawan rikullawankichejtaj, chay nisqayraykuchu tapunakushankichej? 20Cheqatapuni niykichej: Waqankichej, llakikunkichejtaj; kay pachamanta runastaj kusikonqanku. Chaywampis llakiyniykichejqa kusikuyman tukonqa. 21Wijsallisqa warmeqa nacechikunan p'unchay chayamojtin llakikun, imaraykuchus horan chayamun; jinapis wawata nacechikuytawan chay nanaymanta qonqapun kusikuywan, kay pachapi wawata nacechikusqanrayku. 22Ajinata qankunapis kunan llakikushankichej. Chaywampis uj kutitawan rikusqaykichej, sonqoykichejtaj kusikonqa, manataj pipis chay kusiyta qankunamanta chinkachiyta atenqachu. 23Chay p'unchaypeqa mana imata tapuwankichejchu. Cheqatapuni niykichej: Tukuy imata sutiypi mañakojtiykichejqa, Dios Tata qosonqachej. 24Kunankama mana imatapis sutiypi mañakunkichejrajchu. Kunanqa mañakuychej, jap'inkichejtaj, sonqoykichej kusikuywan junt'asqa kanampaj. 25Chay tukuy imasta rijch'anachinaswan parlarqaykichej. Hora qayllamushanña, chaypachataj mana rijch'anachinaswanchu parlasqaykichej, astawanqa sut'ita Dios Tatamanta willasqaykichej. 26Jaqay p'unchaypeqa sutiypi mañakunkichej; manataj niykichejchu: Noqaqa Dios Tatamanta mañapusqaykichej, nispa. 27Kikin Dios Tatapuni munakusunkichej, imaraykuchus qankunaqa Noqata munakuwankichej, creenkichejtaj Dios Tatamanta jamusqayta. 28Dios Tatamanta llojsimuspa, kay pachaman jamorqani, kunantaj kay pachata saqespa, Dios Tataman kutishani, nispa nerqa Jesusqa. 29Chantá yachachisqasnin nerqanku: Kunanqa sut'ita parlashanki, manataj rijch'anachinaswanchu. 30Kunanqa yachayku tukuy imata yachasqaykita, manataj pipis imata tapusunan kanchu; chayrayku creeyku Dios Tatamanta jamusqaykita, nispa. 31Jesustaj paykunaman kuticherqa: Kunanqa creenkichejchu? 32Hora chayamushanña, chayamunñapis, chaypachataj qankuna ch'eqerasqa kankichej. Sapa ujpis munasqaykichejman jina ripunkichej, Noqata sapayta saqerpariwaspa; chaywampis mana sapaychu kashani, imaraykuchus Tatayqa Noqawan kashan. 33Kay tukuy imasta niykichej, Noqapi sonqoykichej tiyaykusqa kanampaj. Kay pachapeqa ñak'arinaykichej tiyan; chaywampis sonqoykichejpi kallpachakuychej, imaraykuchus kay pachaj sajra kayninta atipaniña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\