JONÁS 4

1Diospa chay ruwasqanqa Jonasman mana allinchu rijch'arqa. Chayrayku Jonasqa mayta phiñarikorqa. 2Chantá Tata Diosmanta mañakuspa, kay jinata nerqa: Ay Tata Dios, kaytamá nerqani llajtaypi kashaspallaraj. Chayrayku ayqesharqani Tarsisman. Yachani ari, khuyakuyniyoj, jatun sonqoyoj Dios kasqaykita, mana chhika usqhayta phiñakoj kasqaykita, chhika jatun khuyakuyniyoj kasqaykita, castiganaykita nishaspapis, chay runasta mana castigasqaykita chay jina millay sajrata ruwasqankumanta. 3Chayrayku kunanqa, Tata Dios, mañakuyki wañuchinawaykita; allin kanman wañupunay kawsanaymantaqa, nispa. 4Tata Diostajrí payman kuticherqa: Ajinata phiñakuspaqa, yuyankichu allinta ruwashasqaykita? nispa. 5Chantá Jonasqa llajta ukhumanta llojserqa inti llojsimuynejman. Chaynejpitaj uj llanthuchata ruwaspa, chay uraman tiyaykukorqa chay llajta imapichus tukukunanta suyaspa. 6Jinapi Tata Diosqa uj mathi yurata rikhuricherqa, chaytaj chay uman pata llanthuchanman ch'ipaykukuspa wiñaykorqa Jonaspa umanta llanthunampaj, jinamanta phiñakuynin tiyaykunampaj. Jonastaj mayta kusikorqa uman pata llanthuchaman chay yura wiñaykusqanmanta. 7Q'ayantin paqarintajrí Tata Diosqa chay mathi yurata khuruwan janch'aykucherqa, chaymantataj chay mathi yura ch'akiporqa. 8Inti llojsimuytataj Diosqa uj sinch'i q'oñi wayrata inti llojsimuynejmanta wayrachimorqa. Inti ruphayqa Jonaspa umanman sinch'ita k'ajaykorqa, jinamanta Jonastaqa sonqorparisharqa. Paytaj wañuyta munaspa, nerqa: Aswan allin kanman wañunay kawsanamanta nisqaqa, nispa. 9Chantá Diosqa nerqa Jonasman: Chay jinatapunichu phiñakunki mathi yura ch'akirpayasqanmanta? nispa. Jonastaj kuticherqa: Arí, rabiawan wañushaniña, nispa. 10Diostajrí nerqa: Chay mathi yurata mana qanchu tarporqanki, nitaj wiñacherqankichu. Uj tutalla p'utuytawan wiñarqa, q'ayantin tutataj ch'akiporqa. Chayllamantaraj sonqoyki nanasunki. 11Noqarí manachu astawanraj khuyakunay karqa Ninivemanta? Chay llajtapi tiyakunku pachaj iskay chunka waranqa kurajniyoj runas, pikunachus mana yachankuchu imachus jucha kasqanta, chaykuna, jinallataj ashkha uywaspis, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\