JOSUÉ 20

1Chanta Tata Diosqa Josueta nerqa: 2«Israelitakunata niy ayqekuspa pakakunapaj llajtakunata ajllanankuta, imaynatachus Moisesnejta kamachisqayman jina. 3Sichus pipis mana yuyasqallamanta runata wañuchinman chayqa, chay llajtakunamanta mayqellanmampis pakakoj ayqekuyta atin, wañojpa aswan qaylla ayllun vengakuspa ama payta wañuchinampaj. 4Pillapis pakakunampaj mayqen llajtallamampis ayqekunman chayqa, llajtaj punkunman chayaspa, chay llajtapi kurajkunaman imaraykuchus ayqemusqanta willakonqa. Paykunataj yaykuchenqanku, rikuchenqankutaj maypichus tiyakunanta. 5Sichus wañojpa aswan qaylla ayllun, ayqekojta chay llajtakama qhatiykunman chayqa, chay llajtamanta kurajkuna pakakoj runata mana jaywaykonqankuchu, imaraykuchus runa masinta mana wañuchiyta munaspachu, nitaj chijnikusqanraykuchu wañucherqa. 6Ayqekoj runataj chay llajtapi tiyakonqa, juchan tukuy runakunajpa ñawpaqempi allinta sut'inchakunankama. Chantá chaypacha kuraj kaj sacerdote jina kashaj wañupojtin, pakakoj runa maymantachus ayqemorqa chay llajtampi wasinman atin kutipuyta,» nispa. 7Chantá israelitakunaqa pakakuna llajtakunata ajllarqanku: Neftalijpa jap'iynin orqorara cheqapi, Galileapi Quedes llajtata; Efraínpa jap'iynin orqorara cheqanejpi Siquem llajtata; Judá aylloj jap'iynin orqorara cheqapitaj, Quiriat-arba llajtata, chay llajtaj ujnin sutenqaq Hebrón karqa. 8Jordán mayu chimpapitaj, Rubén aylloj jap'iynin ukhupi, Jericó llajtaj inti llojsimuynej ch'innejpi, Beser llajtata ajllarqanku. Gad aylloj jap'iynimpi, Galaad cheqapi Ramotta ajllarqanku. Manasés ayllu ukhupitaj, Basán cheqanejpi Golanta ajllallarqankutaj. 9Israelitakuna chanta waj llajtayojkuna ima pakakoj ayqekunankupaj ajllasqa llajtakuna chaykuna karqanku. Chay llajtakunapi pakakunanku karqa, pikunachus mana yuyasqallamanta runa masinta wañuchejkuna, ajinamanta wañojpa ayllun vengakuspa ama wañuchinankupaj, juchan manaraj runakunajpa ñawpaqenkupi sut'inchasqa kashajtin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\