JOSUÉ 23

1Tata Dios israelitakunata enemigonkukunawan maqanakunamanta samarichisqanqa unayña karqa. Josuetaj allin machituña kashaspa, 2tukuy israelitakunata wajyacherqa, kurajkunata, kamachejkunata, cheqanchajkunata, kamachinankupaj churasqa karqanku, chaykunantinta. Chantá nerqa: Noqaqa allin machituña kashani. 3Qankunaqa Tata Diosniykichej qankunarayku kay llajtayojkunawan imatachus ruwasqanta rikorqankichej. Diospuni qankunarayku maqanakorqa. 4Noqaqa tukuy aylluykichejman sorteopi jallp'ata qopuykichejña. Mana qhechusqaña kaj jallp'allatachu qorqaykichej, manaraj qhechusqachu jallp'atapis qollarqaykichejtaj, Jordán mayoj inti llojsimuynejmanta Jatun Qochaj inti yaykuynejkama. 5Tata Diosniykichejqa qankuna qhawashajtiykichej chay jallp'api tiyakojkunata wijch'ullanqataj, qankunataj chay jallp'ata jap'ikapunkichej, imaynatachus Tata Diosniykichej nerqa, chayman jina. 6Kallpachakuychej ari, Moisespa qhelqasqan qhelqapi imatachus nisqanta junt'anaykichejpaj, mana ni uj chhikanta saqerispa. 7Ama qankuna ukhupi tiyakoj waj llajtayojkunawan chhapukunkichejchu, nitaj qonqorikuspa diosninkuta yupaychankichejchu, nillataj kasunkichejchu, ni paykunamanta parlallankichejpischu, nillataj diosninkoj sutinpi jurankichejchu. 8Señorniykichej Tata Diostapuni qhatikunkichej, imaynatachus kunankama ruwashankichej, ajinata. 9Tata Diosqa yaykusqaykichejman jina chhikachaj kallpasapa llajtakunata atipachisorqachej. Kunankama mana pipis qankunaman sayaykuyta aterqachu. 10Qankunamanta ujnillaykichej waranqa runakunata ayqechiyta atin, imaraykuchus Tata Diosmin qankunarayku maqanakushan, nisqanman jina. 11Chayrayku qankunaqa Tata Diosnillaykichejta munakunamanta allinta qhawakuychej. 12Sichus Diosta mana kasuspa, qankuna ukhupi tiyakushankuraj chay llajtayojkunawan chajrukunkichej chayqa, sitajchus paykunawan casarakunkichej chayqa, kayta sut'ita yachaychej: 13Tata Diosniykichejqa chay llajtayojkunata ñawpaqeykichejmanta mana wijch'onqachu, manachay paykunaqa urmanaykichejpaj tojlla jina, wasaykichejpajtaj seq'ona jina, khishka jina ñawiykichejpi kanqanku, kay chhika sumaj jallp'ata Tata Diosniykichej qosusqaykichejmanta ni uj puchuyoj chinkanaykichejkama. 14“Noqaqa wañuy patapiña kashani; manaraj wañupushaspa, munani tukuy sonqo, tukuy kayniykichejwan, Tata Diosqa tukuy sumaj nisqanta junt'asqanta, rejsikapunaykichejta. Tukuy imata nisqanqa junt'akorqapuni. 15Imaynatachus Señorniykichej Tata Dios sumaj nisqanta junt'arqa, ajinallatataj Tata Diosqa tukuy imaymana llakiykunawan ñak'arichisonqachej, sumaj jallp'ata qosusqaykichejmanta mana uj puchuyoj tukukunaykichejkama, 16sichus Dios qankunawan trato ruwasqanta mana junt'ankichejchu chayqa. Sitajchus Tata Diosta wasanchaspa, waj dioskunata yupaychankichej, qonqorikunkichej ima chayqa, Tata Dios qankunapaj phiñakonqa, manaraj imapitaj qosorqachej kay sumaj jallp'amanta chinkachisqa kankichej,” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\