JOSUÉ 5

1Tukuynin amorreokunajpa jatun kamachejninku, pikunachus Jordanmanta inti yaykuynejpi kasharqanku, chaykuna chantá Jatun Qocha qayllapi kasharqanku chay cananeokunajpa 2Chaypacha Tata Diosqa Josueman nillarqataj: «Rumimanta cuchillota ruwakuy, israelitakunata watejmanta circuncidanaykipaj,» nispa. 3Josuetaj Tata Diosta kasuspa, rumimanta cuchillokunata ruwarakorqa, chaywantaj israelitakunata Aralot Orqopi circuncidarqa. 4Josué chayta ruwarqa, imaraykuchus tukuy qharikuna Egiptomanta llojsimorqanku, chaykuna ch'in pampapi wañusqankuña. 5Egiptomanta llojsimojkunaqa tukuyninku circuncidasqa karqanku. Ch'in pampanejta jamushajtinku paqarejkunarí mana circuncidasqachu karqanku. 6Israelitakunaqa tawa chunka watata ch'innejta purisqanku. Chaypi Egiptomanta llojsimoj tukuynin israelitakuna maqanakuman rinapaj jina llojsimojkuna wañupusqanku. Chay qharikunaqa Tata Diosta mana kasorqankuchu; chayrayku Tata Dios juraspa nerqa, tatankuman sumaj jallp'ata qonanta nisqanman mana chayanankuta. 7Chayrayku Josueqa ch'inpi wañojkunaj wawankukunata circuncidarqa, pikunatachus Tata Diosqa tatankoj cuentanmanta churarqa, chaykunata. Paykunaqa ñan puriypi kasqankurayku manaraj circuncidasqachu karqanku. 8Tukuyninku circuncidachikuytawantaj, sanuyanankukama jarankupi qhepakorqanku. 9Chantá Tata Diosqa Josueta nerqa: «Kunan circuncidasqaykiwan egiptopi wata runa kasqaykirayku p'enqachisqa kasqaykita chinkachini,» nispa. Chayrayku chay cheqaqa kunankama Guilgal nisqa sutiyoj kashan. 10Israelitakunaqa Guilgalpi jarakorqanku; chay killapi chunka tawayoj p'unchay 11Q'ayantintaj chay jallp'api poqojmantaña mikhorqanku, mana levadurayoj t'antata chanta trigo jank'atawan ima. 12Chaymantapacha Maná nisqa t'antaqa manaña karqachu. Israelitakunaqa Canaán suyupi poqojllataña chay watapi mikhorqanku. 13Uj kuti, Josueqa Jericó qayllapi kashaspa, ñawpaqempi uj runata espada jap'irisqata rikorqa. Josuetaj qayllaykuspa, taporqa: –¿Qanqa noqaykojmantachu kanki, chayrí enemigoykojmantachu? nispa. 14Chay runataj nerqa: –Ni mayqenmanta; noqaqa jamuni Tata Diospa soldadonkunampa kamachejnin jina, nispa. Chantá Josueqa pampaman uyanta chayachinankama k'umuykuspa, taporqa: –¿Imatataj kunan Tata Dios kamachiwayta munashanri? nispa. 15Tata Diospa soldadonkunata kamachejtaj nerqa: –Jut'aykita lluch'ukuy, imaraykuchus maypichus kashanki chayqa, Diospaj t'aqasqa cheqamin, nispa. Josuetaj kasuspa, kikinta ruwarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\