JUECES SUTIYOJ QHELQA 14

1Uj pacha Sansón Timnat llajtaman urayk'uspa, filistea llajtayoj uj sipasta rikorqa. 2Jinapi wasinman kutipuspa, tatankunaman willarqa: –Timnat llajtapi uj sipasta rikuni, payta warmiypaj munani mañaqanpuwaychej, nispa. 3Chanta tatan mamanqa Sansonta nerqanku: –¿Imapajtaj warmita m'askashanki, Diosta mana rejsejkuna, chay filistea llajtayojkunamantari? ¿Manachu ayllunchej ukhupi, tukuy Israel ayllu ukhupipis warmi tiyan? nispa. Sansontajrí kuticherqa: –Chay warmitapuni munakuni; paytapuni mañaqapunawaykichejta, nispa. 4Tatankunanqa mana yacharqankuchu chay tukuy ima Tata Diosmanta kasqanta, imaraykuchus payqa filisteokunaj contrankupi achakita mask'asharqa. Chaypacha filisteokunaqa israelitakunata munayninkuta ruwaj kanku. 5Chanta Sansonqa, tatankuna ima Timnatman rerqanku. Ñapis Sansón uvakunaj huertaman chayashajtinña, uj maltón león qhaparispa payman phinkiykorqa. 6Chaypacha Tata Diospa Espiritonqa Sansonman sinch'i kallpata korqa,chayrayku makisnillanwan uj chivitota jina leontaqa t'isarparerqa. Chayta ruwasqantaqa tatan mamanman mana willarqachu. 7Chaymantaqa chay munakusqan sipaswan parlaj rerqa. 8Qhepanejmantaj mana unaymanchu, Sansón kutillarqataj chay sipaswan casarakunampaj. Chanta ñanmanta uj ladoman ithirerqa wañusqa leonta qhawarimunampaj, chanta wañusqa leompi abejakunaqa, uj t'eqe misk'itaña ruwaykusqankuta rikorqa . 9Chay t'eqemanta makinwan misk'ita orqhoytawan, mikhurispa riporqa. Tatanta mamanta tarpaspataj, misk'ita qorillarqataj, paykunataj mikhorqanku; jinapis mana paykunaman willarqachu wañusqa leonmanta orqhosqantaqa. 10Chantá Sansonpa tatanqa sipasta parlapayaj rerqa. Chaypitaj Sansonqa uj raymita ruwarqa, imaynatachus chay llajtayoj waynakuna ukhupi ruwayta yachasqankuman jina. 11Filisteokunaqa Sansonta rikuytawan, kinsa chunka waynakunata paywan kanankupaj pusarqanku. 12Chanta chay kinsa chunka runakunaman Sansonqa nerqa: –Uj watuchikuta ruwasqaykichej. Kay qanchis p'unchay raymi kanankama sichus kay watuchiku imatachus nisqanta niwankichej chayqa, noqaqa sapa ujniykichejman qosqaykichej sumaj linomanta ruwasqa p'achata, chantá raymiman rina p'achatawan. 13Manatajchus watunkichej chayrí, sapa ujniykichej musaj linomanta p'achata, jinataj raimiman rina p'achatawan noqaman qowankichej, nispa. Paykunataj kuticherqanku: Kunanqa niwayku ari: ¿Imataj chay watuchikuri? Kunan sumajta uyarisqayku, nispa. 14Sansontaj nerqa: ¿Imas imas kanmanri? «Uj wañuchispa mikhujmanta mikhuna llojsimun; kallpayojmantataj misk'i llojsimun,» nispa. Kinsa p'unchay junt'api paykunaqa manapuni chay watuchisqanta kutichiyta aterqankuchu . 15Tawa p'unchayninmantaj Sansonpa warminman nerqanku: –Tapuy qosaykita chay watuchiynin imatachus niyta munasqanta; manachayqa qanta, chantá tataykej aylluntawan ima ruphaykuchisqayku. Qankunaqa p'alallatachu saqerpayta munashawayku, nispa. 16Chanta warmeqa Sansonman, waqaspa nerqa: Qanqa mana munakuwankichu, chejniwanki. Uj watuchiyta qonki llajta masiykunaman, noqamantaj mana willariwankichu imatachus niyta munasqanta, nispa. Sansontaj kuticherqa: –Ni tatayman, nitaj mamaymampis willashanichu. ¿Imaynatataj qanman willaykimanri? nispa. 17Warmintajrí raymi tukukunankama waqallarqapuni; anchatapuni mat'iykujtin chay qanchis kaj p'unchaynimpi Sansonqa watuchisqanta warminman sut'incharqa. Chantá rispa, llajta masinkunaman willamorqa. 18Chanta qanchis kaj p'unchaypi manaraj inti yaykushajtin, filisteokunaqa Sansonman nerqanku: Mana imapis abeja misk'imanta aswan misk'eqa kanchu, nillataj imapis leonmanta aswan kallpayojqa kanchu, nispa. Sansontaj paykunaman kuticherqa: Manachus terneraywan llank'awajchej karqa chayqa, ni jayk'aj watuchisqaytaqa sut'inchayta atiwajchejchu karqa, nispa. 19Chaypa pacha Tata Diospa Espiritun Sansonman sinchi kallpata korqa. Chanta Sansonqa Ascalonman rispa, kinsa chunka runakunata wañucherqa. Chaykunamanta p'achata lluch'uspataj, watuchisqanta sut'inchajkunaman korqa. Chaymantataj may phiñasqa tatampa wasinman kutiporqa. 20Chaykamataj warmitaqa wajwan casaracherqa, Sansonpa kawsaqen karqa chaywan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\