JUECES SUTIYOJ QHELQA 17

1Efraínpa ayllu pap'iynin orqo nejpi uj runa Micaía sutiyoj tiyakorqa . 2Uj kuti payqa mamanman rimarerqa: –Chay waranqa pachajniyoj qolqeykita suwachikorqanki, chay suwata ñakarqanki; noqamin chay qolqetaqa suwarqayki. Makiypi kashan, nispa. Mamantaj kuticherqa: –Wawáy, Diosqa qanta saminchasuchun, nispa. 3Chantá Micaía chay waranqa pachajniyoj qolqeta mamanman kutichipojtin, maman nerqa: –Ñoqaqa Tata Dioman kay qolqeta qopusaj amaña ñakariy chayamusunampaj, kay qolqewantaj ruwachisaj k'ullumanta uj lantita, qolqe metalwan lluch'isqata. Qanmantaj qopusqayki, nispa. 4Mamanman chay qolqeta kutichipujtintaj. Mamanqa lanti ruwajman iskay pachaj qolqeta aparqa, chaykunamanta ruwanampaj k'ullumanta uj lantita, qolqewan lluch'isqata. Chaytataj Micaíaj wasinman churarqa. 5Micaiaqa wasimpi uj cheqata lantita yupaychanapaj wakicherqa, jaqaypitaj churarqa waj lantikunantawan ima. Chanta uwakorqataj uj efod p'achata unkuman rejchakujta; ujnin kaj churintataj sacerdote kanampaj churarqa. 6Chay pachapi Israel suyupi jatun kamachejkuna mana karqachu ; sapa ujpis ruwaj kanku munayninkuman jinalla. 7Chaypacha Judá aylluj jap'iynimpi Belén llajtamanta uj wayna tiyakusharqa, payqa leví ayllumanta karuruna karqa. 8Chay waynaqa waj kawsanata mask'aspa, Belén llajtamanta riporqa. Jinapi mask'aspa chayarqa Efraín ayllu jap'iynimpi orqo chheqanejpi, Micaiajpa wasinman chayarqa. 9Chantá Micaiaqa tapurerqa: ¿Maymanta jamushankiri? nispa. Waynataj kuticherqa: –Belenmanta jamuni, levita kani; tiyakunaypaj uj cheqata mask'ashani, nispa. 10Jinapi Micaiaqa nerqa: –Noqawan qhepakuy ari, sacerdotey kanaykipaj, uj tatay jinataj. Sapa wata chunka qolqekunata pagasqayki; chay jawa qollasqaykitaj p'achatawan, mikhunatawan, nispa. 11Levitamanqa allin rijch'arqa Micaiawan tiyakunan, paypajtaj ujnin wawan jina karqa. 12Jina Micaiaqa chay levitata sacerdotempaj churarqa, paytaj chaypi tiyakapoj qhepakorqa. 13Chaypacha Micaiaqa levitamanta sacerdoteta churakusqanrayku, Tata Dios tukuy imata yanapananta yuyarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\