LEVÍTICO 1

1Tata Diosqa Moisesta wajyarqa Dioswan Tinkukuna Toldomanta, paytataj nerqa: 2Israelitasman niy: Pikunachus uywasmanta jaywanawankupaj ofrendasta apamuwanqanku, chaykunaqa ofrendata apamuwachunku wakasmanta, chayrí ovejasmanta. 3Sichus wakasmanta uywa wañuchisqa q'olachinata mayqempis apamuwanqa chayqa, apamuwachun sumajnin kaj torota, mana iman imanasqata, ajinamanta Diospa qhawaynimpi allin kanampaj. Chaytaqa Tata Diospa ñawpaqempi jaywanqa Dioswan Tinkukuna Toldo punku yaykuypi. 4Makinta chay uywaj umanman churaykojtin, chay uywa wañuchisqa q'olachinaqa juchasnimpa cuentanmanta jap'isqa kanqa. 5Chay runaqa Tata Diospa ñawpaqempi torotaqa ñak'anqa. Chaymantaqa chay toroj yawarninta Aaronpa mirayninmanta kaj sacerdotes Tata Diosman jaywanqanku. Chaymantataj Dioswan Tinkukuna Toldo punku yaykuypi kashan, chay altarta yawarwan ch'ajchonqanku patanta, tukuy muyuyninta ima. 6Pichus apamojqa chay uywaj qaranta ch'uskenqa, aychasnintataj chhikan chhikanta khuchuranqa. 7Chantá sacerdotesqa altar pataman llant'ata churanqanku, chaymantaj ninata jap'ichenqanku. 8Chay nina patamantaj toroj khuchurasqa aychasninta, umanta, wirasnintawan churanqanku. 9Chantá chay runaqa uywaj ch'unchulasninta, chakisnintawan mayllanqa. Chaymantataj sacerdoteqa tukuy chaykunata altar patapi q'olachenqa. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 10Sichus ovejasmanta, chayrí cabrasmanta uywa wañuchisqa q'olachinata mayqempis apamonqa chayqa, apamuchun orqotapuni, sumajnin kajta, mana iman imanasqata. 11Chaytaqa ñak'anqa Tata Diospa ñawpaqempi, altarmanta wichay ladonejpi. Chaymantataj Aaronpa mirayninmanta sacerdotesqa chay uywaj yawarninwan ch'ajchonqanku chay altar patata, tukuy muyuynintinta ima. 12Chaymantataj chay runaqa uywaj aychasninta chhikan chhikanta khuchuranqa. Sacerdotetaj nina larwashaj altar pataman churanqa uywaj aychasninta, umanta, wirasninta ima. 13Chantá chay runa mayllanqa uywaj ch'unchulasninta, chakisnintapis. Jinataj sacerdoteqa tukuy chaykunata q'olachenqa altar patapi. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 14Sichus palomasmanta wañuchisqa q'olachinata mayqen apamonqa chayqa, tortolasta, chayrí paloma irpata apamuchun. 15Chaykunatataj sacerdoteqa altar patapi Tata Diosman jaywanqa. Umanta p'itirpariytawan, yawarninta altarpa uj lado uyanman sut'uchenqa, chaymantataj palomata altar patapi q'olachenqa. 16Ch'itinta orqhoytawan, inti llojsimuynejman altarpa ladompi ushpha wijch'una cheqaman choqaykonqa. 17Chay palomataqa lijrasnin chaynejmanta kicharenqa, mana iskayman t'aqaspa. Sacerdotetaj chay palomata altarpi llant'a patapi q'olachenqa. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\