LEVÍTICO 12

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Israelitasman niy: Sichus uj warmi wijsallisqa rikhurispa, qhari wawata nacechikun chayqa, qanchis p'unchayta ch'ichipaj qhawasqa kanqa, imaynatachus killampi yawarniyoj kan, ajinata. 3Chantá chay wawaqa pusaj p'unchayninman circuncidasqa kanqa. 4Chaymanta chay wawaj mamanqa kinsa chunka kinsayoj p'unchaytawanraj yawarninmanta llimphuchakonqa. Chaykamaqa ni imata Diospaj t'aqasqa kajta llankhanqachu, nitaj Dioswan Tinkukuna Toldomampis yaykuyta atenqachu, chay llimphuchakunan p'unchaykuna junt'akunankama. 5Sichus mayqen warmi uj warmi wawata nacechikonqa chayqa, iskay semanasta ch'ichipaj qhawasqa kanqa, imaynatachus killampi yawarniyoj kan, ajinata, sojta chunka sojtayoj p'unchaytataj yawarninmanta llimphuchakonqa. 6Chay warmej llimphuchakuynin p'unchaykuna junt'akojtin, chay qhari wawata nacechikusqanmanta, chayrí warmi wawatapis, chay warmeqa Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman Tata Diospaj apamuchun uj watayoj corderota wañuchispa Tata Diosman q'olachinampaj. Apamullachuntaj uj paloma irpatawan, chayrí uj tortolata juchampa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj. Chaykunataqa sacerdoteman apamonqa. 7Sacerdotetaj chayta Tata Diosman jaywanqa, chay warmi juchasninmanta perdonasqa kanampaj. Ajinamanta chay warmeqa yawar apayninmanta llimphuchasqa kanqa. Kaykuna kanku kamachisqasqa qhari wawata, chayrí warmi wawata nacechikojmanta. 8Sichus chay warmejta mana tiyapunman corderota apamunampaj chayqa, apamuchun iskay tortolasta, chayrí iskay paloma irpasta. Ujnin kajqa Tata Diospaj q'olachina kanqa, ujnintaj juchasnimpa cuentanmanta jaywana q'olachinapaj kanqa. Chaymantaqa sacerdote chayta q'olachispa jaywasqanrayku, warmej juchasnin pampachasqa kanqa, warmitaj llimphupaj qhawasqa kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\