LEVÍTICO 17

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Aaronman, churisninmanwan, chantá israelitasmanwan niy Tata Diosqa kay kamachisqasta qosqanta: 3Sichus mayqen israelitallapis wakata, chayrí ovejata, cabratapis ñak'anman jara ukhupi, chayrí jaramanta jawapipis chayqa, 4Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman chay uywata apamunan tiyan Tata Diosman jaywanampaj. Manachus jinata ruwan chayqa, chay runaqa juchayoj kanqa chay uywaj yawarninta jich'asqanmanta; chayrayku wañuchisqa kanqa. 5Israelitasqa Tata Diosman apamuchunku uywasninkuta, campopi ñak'ayta yachanku, chaykunata, Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi sacerdote allinyakuy jaywanata jaywanampaj, jinamanta ama maypipis chay uywasta ñak'anallankupaj. 6Sacerdoteqa chay uywaj yawarninwan altar patata ch'ajchumonqa, mayqenchus kashan Dioswan Tinkukuna Toldo punku yaykuypi, chayta. Wirasnintataj Tata Diospaj q'olachenqa; chay q'olachisqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 7Amaña jayk'ajpis uywasninkuta wañuchispa jaywachunkuchu chay supaykunaman, mayqenkunatachus yupaychaspa juchachakunku, chaykunaman. Kay kamachisqaqa wiñaypaj kanqa qankunapaj, tukuy mirayniykichejpajpis. 8Kikillantataj niy: Sichus mayqen israelitallapis, chayrí qankunawan tiyakoj forasteropis ima uywata wañuchispa q'olachiyta munan, chayrí ima jaywanallatapis, 9manatajchus apamunman Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman Tata Diosman jaywanampaj chayqa, chay runaqa ayllun ukhumanta wañuchisqa kanqa. 10Noqaqa pichus yawarta mikhojpa contrampi kasaj. Ni pi israelitas, nitaj qankunawan tiyakojkuna forasterospis yawarta mikhuyta atinkuchu. Chay mikhoj runaqa wañuchisqa kanqa, 11imaraykuchus tukuy kawsajpata kawsaynenqa yawarnimpi kashan. Noqa qoykichej uywaspa yawarninkuta altarman ch'ajchumunaykichejpaj, juchasniykichej perdonasqa kanampaj. Yawarpi kawsay kasqanrayku, chaywan juchamanta pagana kashan. 12Chayrayku israelitasman nini: Mana mayqenniykichej, nitaj qankunawan tiyakoj forasteropis yawartaqa mikhunanchu tiyan. 13Mayqen israelitallapis, chayrí qankunawan tiyakoj forasteropis, llimphupaj qhawasqa ima k'ita animaltapis, chayrí lijrayojtapis jap'ejqa, chaypa yawarninta jallp'aman sut'uchispa, p'ampaykunan tiyan, 14imaraykuchus tukuy ima kawsajpataqa kawsaynin yawarpi kashan. Chayrayku israelitasman nini, ni ima kawsajpata yawarninta mikhunankuta, imaraykuchus tukuy ima kawsajpata yawarnimpi kawsaynin kashan. Chayrayku yawarta mikhoj runaqa wañuchisqa kanqa. 15Mayqen israelitallapis, chayrí qankunawan tiyakoj forasteropis ima uywaj wañusqa aychanta mikhojqa, chayrí ima phiña animalpa jap'isqampa puchu aychanta mikhojqa, p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj cuerpontapis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Chaymantaraj llimphuchasqa kanqa. 16Sichus mana p'achasninta t'ajsakonqa, nitaj cuerpontapis mayllakonqa chayqa, chay runa juchachasqa kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\