LEVÍTICO 2

1Maypachachus mayqempis ch'aki mikhuymanta jaywanata Tata Diospaj apamunman chaypachaqa, sumajnin kaj ñut'u jak'uta apamuchun. Chay jak'umanqa aceiteta jich'aykuchun, inciensotataj churaykuchun. 2Chaymantaqa Aaronpa churisnin sacerdotesman jaywachun. Ujnin kaj sacerdotetaj uj maki jak'uta, aceiteyojta, tukuynin inciensota ima altarpi q'olachenqa yuyarikuna jaywana kanampaj. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 3Chay jaywanamanta puchoj jak'utaj Aaronpaj, churisnimpajwan kanqa. Chay jak'oqa Tata Diospaj t'aqasqa may santo kanqa tukuy q'olachisqa jaywanas ukhupi. 4Hornopi chayasqa jaywanata apamuspaqa, sumajnin ñut'u jak'umanta aceitewan ruwasqa, mana levadurayoj t'antata apamunki, manachayrí mana levadurayoj t'antata aceitewan jawisqata. 5Sichus paylapi chayasqa jaywanata apamunki chayqa, sumajnin kaj ñut'u jak'umanta mana levadurayojta, aceitewan puñasqata apamunki. 6Chaymanta chhikan chhikanta t'unaraspa, chay patamantaj aceitewan jich'aykunki. Chayqa ch'aki mikhuna Tata Diospaj jaywana. 7Sichus ch'aki mikhuykunamanta fierro mankapi chayasqa jaywanata apamunki chayqa, sumajnin kaj ñut'u jak'umanta aceitewan puñasqata apamunki. 8Ajinata chaykunamanta jaywana wakichisqaña kajtin, Tata Diospa ñawpaqenman apamuspa, sacerdoteman jaywanki. Paytaj altarman apanqa. 9Chaypi sacerdoteqa uj pisita chay jaywanamanta orqhospa, q'olachenqa altar patapi, yuyarikuna jaywana kanampaj. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 10Chay jaywanamanta puchojqa sacerdotepaj kanqa. Chay jaywanasmanta puchojqa Tata Diospaj t'aqasqa may santo kanqa tukuy q'olachisqa jaywanas ukhupi. Chayqa Aaronpaj, miraynimpajwan kanqa. 11Chay tukuy ch'aki mikhuy jaywanasmanqa amapuni levadurata churankichejchu, Tata Diosman jaywamunaykichejpaj. Levadurayojta, chayrí abeja misk'iyoj kajtapis amapuni Tata Diospaj altar patapi q'olachinkichejchu. 12Chay levadurata, misk'itawanqa Tata Diosman jaywayta atinkichej ñawpaj poqoykuna jaywanata jina. Chaywampis amapuni altar patapi q'olachinkichejchu Tata Diospaj ima munay q'apajta jinaqa. 13Tata Diosman ch'aki mikhuy jaywanasta qonaykipajqa kachichankipuni. Dioswan trato ruwasqa kacheqa kachumpuni ch'aki mikhuy jaywanapeqa. Tukuy chay jaywanasniykimanqa kachita churankipuni. 14Ch'aki mikhuyta ñawpaj poqoyniykikunamanta Tata Diosman jaywajtiyki, chay jaywanaqa sumaj poqosqa espigasmanta kanan tiyan. Jank'aspa, kutanki. 15Chantá chay jaywanaman aceiteta jich'aykunki, inciensotataj patanman churaykunki. Chayqa Tata Diospaj ch'aki mikhuy jaywana. 16Sacerdotetaj chay kutasqa aceiteyojta uj chhikanta Tata Diospaj q'olachenqa tukuy inciensotawan, yuyarikuna jaywana kanampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\