LEVÍTICO 24

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Israelitasta kamachiy apamunankuta sumajnin kaj olivo aceiteta k'anchanaspaj, ajinamanta k'anchanallankupajpuni. 3Chay k'anchanasta Aaronqa allinta qhawanqa ch'isiyaykuymanta sut'iyaykama, Tata Diospa ñawpaqempi k'anchanallankupajpuni Dioswan Tinkukuna Toldopi, velomanta jawapi. Kay kamachisqaqa tukuy mirayniykichejpaj wiñaypaj kanqa. 4Aaronqa chay k'anchanasta churanqa qori purumanta ruwasqa jatun sayachina k'anchanaman, Tata Diospa ñawpaqempi k'anchanallampajpuni. 5Sumajnin kaj jak'umanta chunka iskayniyoj t'antasta ruwaspa, chayachiy; sapa ujnin kachun tawa kilos jak'umanta. 6Chaytataj churanki Tata Diospa ñawpaqenman qori purumanta ruwasqa mesaman, iskay sinruta, sapa ujta sojtatakama. 7Sapa uj sinru patamantaj sumaj kaj inciensota churanki, chayqa yuyarikunapaj jaywana Tata Diospaj q'olachisqa kanampaj. 8Chaytaqa sapa samarikuna p'unchay Tata Diospa ñawpaqenman churanaykichejpuni israelitaspa sutimpi. Kay tratoqa wiñaypaj kanqa. 9Chay t'antasqa Aaronpata, churisnimpatawampuni kanqa, paykunataj mikhukapunanku tiyan Diospaj t'aqasqa llimphu cheqapi. Chay jaywanaqa Tata Diospaj q'olachinasmanta may santomin. 10Israelitas ukhupi karqa uj runa, mamanmanta israelita, tatanmantataj egipcio. Mamampa sutin karqa Selomit; pay karqa Dibrijpa ususin, Dan ayllumanta. Chay runaqa uj israelitawan k'aminakuyta qallarerqa, jara ukhupi kashajtinku. 11Chantá payqa Diospa contranta rimarqa, sutinta maldecispa. Chayrayku chay runataqa Moisesman pusamorqanku. 12Jinaspataj, payta wisq'aykorqanku Tata Dios imatachus ruwanankuta kamachinankama. 13Chantá Tata Diosqa Moisesman kay jinata parlarqa: 14Jaramanta jawaman orqhoy chay pichus maldeciwajta. Chay nisqanta uyarejkunataj makisninkuta paypa umanman churachunku, chantataj tukuy runas rumiswan ch'anqaykuspa wañuchichunku. 15Kunanqa israelitasman nillaytaj: Pillapis Diosnimpa sutinta maldecejqa juchachasqa kanqa. 16Pillapis Tata Diospa contranta rimajtaqa tukuy runas rumiswan ch'anqaykuspa, wañuchenqanku. Forasteropis, chayrí israelitapis kachun, wañuchisqapuni kanqa. 17Pillapis runa masinta wañuchejqa wañuchisqallataj kanqa. 18Pillapis waj runaj uywanta wañuchejqa kutichinan tiyan uywamanta uywallatataj. 19Pillapis ima sajrata runa masimpaj ruwajmanqa, chay jinallatataj paytapis ruwanqanku. 20Sichus pejpa imanta p'akin chayqa, paypa imampis p'akisqallataj kanqa; ñawimanta ñawi, kirumanta kiru. Imatachus waj runajta nanachin, chaynillantataj paytapis nanachenqanku. 21Pichus uj runaj uywanta wañuchejqa kawsashaj uywata kutichinan tiyan. Pichus uj runata wañuchejqa wañuchisqallataj kanqa. 22Chay kamachisqallapuni kanqa forasteropaj, jinallataj chay kikin llajtayojkunapajpis. Noqamin kani Señorniykichej Tata Diosqa. 23Moisesqa chay imasta israelitasman willajtin, Diospa contranta parlajta jaramanta jawaman orqhorqanku. Chaypitaj rumiswan ch'anqaykuspa, wañucherqanku. Chayta israelitasqa ruwarqanku Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\