LEVÍTICO 5

1Sichus mayqempis wajyasqa kashan testigo jina imatachus rikusqanta, chayrí uyarisqanta sut'inchanampaj, manataj sut'inchayta munan chayqa, pay juchayoj rikhurenqa. 2Sichus pillapis llankhanman ima ch'ichitapis, mayqen ch'ichipaj qhawasqa k'ita animalpa wañusqa aychanta, chayrí ch'ichipaj qhawasqa uywaj wañusqa aychanta, chayrí wañusqa katarej aychanta chayqa, paypis ch'ichipaj qhawasqallataj kanqa. Chay runaqa juchachasqa kanqa, mana reparakunman chaypis. 3Sichus pillapis runaj ch'ichichakusqanta mana yuyasqallamanta llankhanman, ima ch'ichillapis kachun, chantá reparakunman chayqa, juchachasqa kanqa. 4Sichus mayqellampis mana allinta yuyaychakuspalla juranman allin kajta, chayrí mana allin kajta ruwananta, mana cuentata qokuspalla, chaymantataj reparakun chayqa, chay runaqa juchachasqa kanqa. 5Sichus mayqempis chay imaspi juchayoj kanman chayqa, chay juchallikusqanta willakuchun. 6Chay juchampa cuentanmanta Tata Diosman apamullachuntaj ovejata, chayrí cabrata. Sacerdoteqa chayta jaywanqa, chaywantaj chay runaj juchasnin pampachasqa kanqa. 7Ichapis chay runajta mana tiyapunmanchu chay uywasta rantinampaj. Ajina kajtin, juchampa cuentanmanta apamuchun iskay tortolasta, chayrí iskay paloma irpasta. Ujnenqa kanqa juchampa cuentanmanta jaywanapaj, ujnintaj q'olachisqa kanampaj. 8Chaykunata sacerdoteman apamojtin, payqa chay runaj juchampa cuentanmanta ujnin kajta ñawpajta jaywanqa kunkanta q'ewispa, mana umanta p'itispalla. 9Chantá uj chhika yawarninwan altarpa uj lado uyanman ch'ajchonqa. Puchoj yawartataj altarpa uranman sut'uchenqa chay runaj juchampa cuentanmanta. Chaymin runaj juchampa cuentanmanta jaywanaqa. 10Ujnin kajtataj sacerdoteqa q'olachenqa, kamachisqa kasqanman jina. Sacerdoteqa chayta jaywanqa, chaywantaj runaj juchasnin pampachasqa kanqa. 11Ichapis chay runajta qolqen mana tiyapunmanchu iskay tortolasta, chayrí iskay paloma irpastapis rantikunampaj. Ajina kajtin, juchampa cuentanmanta apamuchun iskay kilos sumajnin ñut'u jak'uta. Chay ñut'u jak'umanqa amapuni aceiteta, nitaj inciensotapis churachunchu. Chaymin juchaj cuentanmanta jaywanaqa. 12Chayta sacerdoteman apamojtin, sacerdoteqa uj maki jak'uta jap'ispa, yuyarikuna jaywanata jina altarpi q'olachenqa, Tata Diospaj uywa wañuchisqa q'olachinatawan khuska. Chayqa runaj juchampa cuentanmanta jaywana. 13Ajinata sacerdoteqa ruwanqa chay runaj juchasnin pampachasqa kanampaj. Chay jaywanamanta puchojqa sacerdotespaj kanqa, imaynatachus ch'aki mikhuy jaywanawan ruwakun, ajina. 14Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nillarqataj: 15Sichus mayqempis mana yuyasqallamanta, Tata Diospaj t'aqasqa kajmanta mana ruwanata ruwanman chayqa, ovejasninmanta sumajnin kajta, mana iman imanasqa corderota apamuchun Tata Diosman jaywasqa kanampaj juchampa cuentanmanta. Chay corderoj valornenqa kanqa qolqepi Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqa kasqanman jina. Chayqa juchayoj kasqamanta jaywana. 16Chay runaqa Tata Diospaj t'aqasqa kajmanta mana qosqanta qopunallantaj tiyan. Chantá valorninmanta sapa phishqamanta ujta yapaykuspa, sacerdoteman jaywanqa. Chay jaywasqa ovejawantaj sacerdoteqa perdonta tarenqa chay juchachakoj runapaj. Jinamanta chay runaj juchasnin pampachasqa kanqa. 17Sichus mayqempis mana yuyasqallamanta Tata Diospa kamachisqanta p'akispa juchallikunman mana ruwana kajta ruwaspa chayqa, chay runa juchayoj kanqa. 18Chayrayku apamunan tiyan ovejasninmanta uj sumajnin kajta, mana iman imanasqa corderota, qan valorninta churasqaykiman jina. Chayta sacerdoteman apanqa juchampa cuentanmanta jaywasqa kanampaj. Ajinamanta chay runaqa perdonta tarenqa mana yuyasqallamanta juchallikusqanrayku. Chay juchantaj pampachasqa kanqa. 19Chayqa juchamanta jaywana; chay runaqa juchayoj karqa Tata Diospa ñawpaqempi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\