LUCAS 14

1Samarikuna p'unchaypi Jesús mikhoj yaykorqa uj kamachej fariseojpaman, wakin fariseostaj Payta wateqasharqanku. 2Chaypitaj uj runa kasharqa Jesuspa ñawpaqempi, yaku punkiy onqoywan. 3Chantá Jesús parlarqa leymanta yachachejkunaman, fariseosman ima. Payqa taporqa: Atikunmanchu sanoyachina samarikuna p'unchaypi? nispa. 4Paykunatajrí ch'inlla karqanku. Chantá Jesusqa chay onqosqa runata makinmanta jap'ispa, payta sanoyacherqa, chaymantataj kachaporqa. 5Paykunamantaj nerqa: Mayqenniykichejtaj qankunamanta, wawan, chayrí wakan pujyuman urmaykojtin, manachu chay ratopacha orqhonman, samarikuna p'unchay kajtimpis? nispa. 6Paykunataj mana kutichiyta aterqankuchu chay nisqanman. 7Jesús qhawasharqa imaynatachus casamientoman wajyarisqas ajllarakusqankuta, maypichus sumaj runas tiyanku, chay tiyanasta. Jinapi paykunaman yachacherqa kay rijch'anachinata: 8Casamientoman wajyarisqa kaspaqa, ama ñawpajpi tiyaykuychu; pajtataj wajpis qanmanta aswan sumaj runa wajyarisqallataj kanman. 9Chantá pichus iskayniykichejta wajyarejtaj nisunkiman: Chay tiyanata payman qoy, nispa. Qantaj p'enqayta qhepanejman tiyaj riwaj. 10Chayrayku wajyarisqa kaspaqa, qhepanejpi tiyaykuy, wajyasojniyki jamuspa, nisunampaj: Kawsaqéy, aswan ñawpajpi tiyakamuy, nispa. Ajinapeqa allimpi rikhurinki tukuy qanwan khuska wajyarisqaspa ñawpaqempi. 11Pillapis jatunchakojqa k'umuykuchisqa kanqa, k'umuykukojtajrí jatunchasqa kanqa, nispa nerqa Jesusqa. 12Wajyarejmampis Jesús nillarqataj: Jayk'ajllapis almuerzota, chayrí cenata wayk'uchispaqa, ama wajyakunkichu kawsaqesniykita, nitaj wawqesniykita, nitaj ayllusniykita, nitaj qhapaj llajta masisniykitapis. Paykuna kikillantataj kutichipusunkuman, chayllataj kanman t'inkaykeqa. 13Jatun mikhuyta wayk'uchispaqa, wajyakuy wajchasta, ñuk'usta, cojosta, ciegosta ima. 14Chaywanqa aswan kusikuyniyoj kanki, imaraykuchus paykunaqa mana kutichipusuyta atenqankuchu; cheqan runaspa kawsarimpuynillampi t'inkaykita jap'ikapunki. 15Chayta uyarispa, mesaman tiyaykojkunamanta ujnin kaj nerqa Jesusman: Kusikuyniyojmin kanqa Diospa reinompi mikhojqa, nispa. 16Jesustajrí kuticherqa: Uj runa wakichisqa manchay jatun mikhuyta, ashkha runastataj wajyarikusqa. 17Mikhunankuña kashajtintaj, ujnin kamachinta kachasqa wajyasqasninman willamojta: Jamullaychejña usqhayta, imaraykuchus tukuy ima sumaj wakisqaña, nichispa. 18Chaywampis tukuyninku, ujmanta uj, mana riyta munaspa, achakista churayta qallarisqanku. Ñawpaj kajqa nisqa: Noqaqa kunallan jallp'ata rantikuni; rinay tiyan watukoj. Ama jinachu kay, saqerillaway rejta ari, nispa. 19Qhepan kajtaj nisqa: Phishqa yunta rantisqayta llank'arichimunayraj tiyan; manaraj riyta aterqoymanchu, nispa. 20Chay ujnintaj nillasqataj: Kunallanraj casarakuni; chaynejta mana jamuyta atinichu noqaqa, nispa. 21Chantá chay kamacheqa kutimuspa, chay tukuyta patronninman willasqa. Phiñakuspataj, payqa kamachinman nisqa: Riy usqhayta kay llajtaj plazasninta, callesninta ima, pusaramuytaj tukuy wajchasta, ñuk'usta, ciegosta, cojosta ima, nispa. 22Kamachitaj kutimuytawan, nisqa: Patrón, nisqaykiman jina ruwani; chaywampis mesapi kanraj campo, nispa. 23Chantataj patronqa nisqa: Jina kajtenqa, riy tukuy chaki ñankunaman, jatun ñankunaman ima, usqhay usqhaytataj pusaramuy wajkunata, wasiy junt'a kanampaj. 24Noqaqa niykichej: Ñawpaj wajyarikusqasniymantaqa mana mikhonqankuchu mikhunaymanta. 25Ashkha runas Paypa qhepanta rishajtinku, Jesusqa paykunaman kutirispa, nerqa: 26Mana pipis yachachisqay kayta atinmanchu manachus Noqata astawampuni munakuwanman tatanmanta, mamanmanta, wawasninmanta wawqesninmanta, panasninmanta, kikin kawsayninmantapis nisqaqa. 27Manachus cruzninta apaspa qhepayta jamonqa chayqa, mana yachachisqay kayta atinchu. 28Sichus mayqennillaykichejpis uj torreta ruwayta munanman chayqa, manachu tiyaykukuspa ñawpajta qhawarinman, qolqen kapunchus manachus, chayta, torreta tukuychanampaj? 29Cimientota churaspaña, manachus tukuychayta atinman chayqa, tukuy rikojkuna asipayankuman: 30Kay runaqa torreta qallariyta yachasqa, tukuychaytarí mana atisqachu, nispa. 31Jinallatataj, pi reypis wañuchinaku maqanakuman waj reywan yaykunampajqa, manachu qhawarikunraj, atenqachus manachus tinkuyta chunka waranqallawan kaspa, chay ujnintaj iskay chunka waranqawan jamushajtin? 32Mana tinkuyta atispataj, karullapiraj chay ujnin kashajtin, kachaswan parlapayachin allinyakapunampaj. 33Jinata ari, qankunamanta pillapis tukuy tiyapusqanta mana saqejqa mana yachachisqay kayta atinchu. 34Kacheqa sumaj; q'aymayanmantajchus chayqa, ni imapaj walejñachu. 35Mana allinñachu jallp'apajqa, nitaj wanupajpis, manachayqa wijch'unallapajña. Pillapis ninriyojqa uyarichun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\