MIQUEAS 3

1Kunan uyariychej Israelpa kamachejninkuna, jinataj kurajninkuna: Manachu qankuna yachanaykichej kashan imachus cheqan kaj justicia kasqanta? 2Chaywampis qankunaqa allin kajta chejninkichej, munakunkichejtaj sajra kajta. Qankuna aylluypa qaranta ch'uskinkichej, q'ara tullusllatataj saqenkichej. 3Aylluytaqa kawsashajllata oqoykunkichej. Qaranta ch'uskinkichej, tullusnintapis p'akirankichej; mankaman churaykunapaj aychata jina qhawankichej. 4Uj p'unchaypi qankuna Tata Diosta qhaparikunkichej. Chaywampis Payqa mana uyarisonqachejchu. Jaqay tiempopeqa qankunamanta Pay pakakonqa, chay millay juchasta ruwasqaykichejrayku. 5Israel aylloyqa pantay ñankunata rishan chay profetaswan ch'awkiyachikusqankurayku. Paykuna ninku: Allin kawsayllapi tiyakusunchej, nispa, pikunachus paykunata mikhuchinku, chaykunaman. Chaywampis maqaj sayaykunku, pikunachus mana imatapis mikhunankupaj qonkuchu, chaykunaman. Tata Diosqa chay profetasman nin: 6Manaña ujtawan ch'isisnimpi mosqoypi jina profetaspa rikuyninkuta rikunkichejchu, nitaj imachus jamunanmanta ch'isiyaykuypi niyta atinkichejñachu. Inti yaykuponqa chay profetaspajqa, p'unchaypis laqhayaykapullanqataj. 7Chay qhawajkunapis, adivinospis may p'enqaypi rikhurenqanku. Tukuy paykuna ch'inlla qhepakonqanku, Diosqa paykunata mana uyarisqanrayku. 8Noqatatajrí Tata Diospa Espíritun atiywan junt'achiwan, justiciawan, kallpawantaj, Israelta uyampi nipunaypaj mana kasukoj, juchayojtaj kasqanta. 9Kunan kayta uyariychej, qankuna cheqan kajta chejnejkuna, Israelpa kamachejninkuna kurajkuna kajkunapis, qankuna tukuy cheqan kajta q'ewijkuna: 10Qankunaqa Sión orqopi Jerusalenta oqharinkichej wañuchinakuy patapi, mana allin ruwaykunaj patampitaj. 11Llajtaj juezkunan rantichikunku, sacerdotesnimpis qolqeraykulla yachachinku, profetasninkupis qolqeraykullataj adivinanku. Chantá mayta parlanku Tata Diosqa paykunata yanapasqanta, jinatataj ninku: Tata Diosqa noqanchejwan kashan; mana ni ima sajrapis qhatiriwasunchejchu, nispa. 12Chayrayku, qankunaj juchasniykichejrayku Sión orqopi Jerusalén llajtaqa barbecho llank'asqaman tukonqa, raqay qollusman jina. Maypichus Diospa Templon kashan, chay orqotaqa ch'umis p'ampaykonqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\