MIQUEAS 4

1Jaqay qhepa kaj p'unchaykunapeqa, maypichus Tata Diospa Templon kashan, chay orqoqa aswan jatumpaj qhawasqa orqo kanqa. Tukuy orqosmanta aswan jatumpuni kanqa, tukuy nacionestaj chayman jamonqanku. 2May chhika naciones jamuspa, nenqanku: Jamuychej, Tata Diospa orqonman wicharinachej, Jacobpa Diosnimpa Templonman, Pay ñankunanta rikuchinawanchejpaj, chaynintataj purisunchej, nispa. Chaypachaqa Sionmanta llojsimonqa Tata Diospa yachachiyninkunaqa, kamachisqasnintaj Jerusalenmanta jamonqa. 3Ashkha naciones ukhupi Tata Dios juzganqa, may chhika atiyniyoj nacionesta cheqanchanqa, may karumanta kajkunajpatapis. Paykunaqa espadasninkuta rejasman tukuchenqanku, t'ojsina lanzasninkutapis hocesman tukuchenqanku. Ni mayqen llajta oqharillanqatajchu armasninkuta wajpa contrampi maqanakupaj, nitaj wañuchinaku maqanakupajpis wakichikonqankuchu. 4Jinaqa tukuy kawsakonqanku ni imata manchachikuspa; sapa uj samarikuyta atenqa uvasninkoj llanthumpi, jinataj higo sach'ankoj llanthumpi. Kaytaqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa siminwan nin. 5Waj nacionesqa diosninkukunaj sutinkupipis purichunku; noqanchejrí Señorninchej Tata Diospa sutimpi purisunchej wiñaypaj. 6Kayta nin Tata Diosqa: Jaqay p'unchaypeqa castigasqasqay ovejasniyta tantaykusaj wist'usta, sayk'usqasta, jinataj ch'eqerasqasta. 7Chaykunawan, chay qhepakojkunawantaj uj atiyniyoj nacionta ruwasaj. Noqa Tata Diosqa Sión orqomantapacha Israel aylluyta kamachisaj, chay p'unchaymantapacha wiñaypaj. 8Qanrí, Jerusalén, Sionpa torren, jark'achasqa pakakunataj, ujtawan Israel reinoj jatun llajtan kanki, imaynachus ñawpajpi may uyarisqa karqanki, jinallataj. 9Kunanrí, imarayku ajinata qhaparinki uj nacechikoj warmi jinari? Manachu qampi reyqa tiyan? Chayrí yuyaychasojkunachu wañupusqanku? 10Sión llajta, nacechikushaj warmi jina nanaywan q'ewiykachakuy, qhapariytaj, imaraykuchus runasniyki qanmanta llojsenqanku, q'ara pampapitaj tiyamonqanku; Babiloniakama chayanqanku. Jinapis Tata Diosqa chaypi ayllunta kacharichenqa, enemigosninmanta salvanqa. 11Kunanqa ashkha naciones contraykipi tantaykukunku, ninkutaj: Jakuchej, kusikamunachej Jerusalenpa honran t'akasqata rikuspa, nispa. 12Chaywampis chay nacionesqa mana rejsinkuchu Diospa yuyasqasninta, nitaj imachus ruwanan kasqantapis. Mana yachankuchu Diosqa paykunata tantaykunanta, imaynatachus trigo marq'asta eraman tantaykunchej, jinata. 13Tata Diosqa nin: Sión llajta, jatarikuspa trillay. Noqa qosqayki kallpata fierro wajrasniyoj, bronce sillusniyoj toroj kallpanta jina, ashkha llajtasta phirita ruwanaykipaj. Qan qhechunki mana allin ruwasqankuwan ganasqanku imasta, chantá Noqapaj t'aqapuwanki, imaraykuchus Noqamin tukuy kay pachaj Señornin kani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\