NAHUM 1

1Kaymin chay Nínive llajtapaj willayqa; Elcosmanta Nahumpa mosqoypi jina rikusqanmanta willay libro kashan. 2Tata Diosqa, celosakuyta, vengakuytataj yachaj Diosmin. Payman sayaykojkunamanta vengakumpuni, enemigosnimpajpis phiñakullantaj. 3Tata Diosqa pacienciayoj, jinapis may atiyniyoj; chayrayku juchallejkunataqa castiganqapuni. Tata Diosqa sinch'i loco para wayrapi purin, phuyuspis chakisnimpeqa jallp'a jinalla. 4Payqa manchachin mama qochatapis chantataj ch'akirparichin. Ch'akichillantaj mayuspi yakustapis. Basán pampaspi jinallataj Carmelo orqospipis qhorasqa qawipunku, Líbanoj t'ikasnimpis qawipullankutaj. 5Paypa ñawpaqempeqa orqos kharkatitinku, lomaspis unuyallankutaj ñawpaqempeqa. Tukuy jallp'antin kharkatitin Payta rikuspaqa; kay pacha, chaypi tiyakojkunapis kharkatitillankutaj. 6Phiñakojtenqa, pitaj sayasqallapuni kanmanri? Pitaj chay phiñakuyninta aguantayta atinmanri? Sinch'i phiñakuynenqa k'ajarishaj nina jina t'akarikamun; ñawpaqempeqa qaqaspis iskayman lajrarikunku. 7Payqa may k'achamin. Llakiypi kajkunaj pakakunankoqa, waqaychan Paypi atienekojkunata. 8Chaywampis imaynatachus yaku junt'aykuspa tukuy imasta apakapun, ajinatamin Paywan tukuy churanakojkunataqa picharparenqa; may laqhayaylla qhatirenqa tukuy enemigosnintaqa. 9Qankunarí imatataj yuyaycharikushankichej Tata Diospa contrampiri? Payqa tukuyniykichejta tukuchenqa. Payqa mana iskay kutitachu enemigosninmanta vengakonqa. 10Khishkarara ch'awjra jina, uj ch'aki ichhu jinataj tukuynin ruphachisqa kanqanku. 11Qanmantamin, Nínive, Tata Diospa contrampi sajrata yuyaychakojqa llojserqa, millayta yuyaychaj runa. 12Chayraykumin Tata Diosqa aylluntaqa nin: Chay asiriosqa may wapuspis, chayrí may ashkhaspis kachunku; jinapis tukuyninku chinkachisqa kanqanku, chantá manañataj kanqankuchu. Noqa mayta ñak'aricherqayki; kunantajrí manaña astawan ñak'arichisqaykichu. 13Pataykipi kashan, chay yugota t'unasqata t'unasaj, cadenasniykitapis p'itirasaj. 14Ninivemanta rey, Tata Diosqa kamacherqa imaynachus kanaykita: Manaña ayllusniyki kanqañachu sutiykita apanankupaj. Lantisniykej yupaychana wasimpi kaj tukuy lantisniykita phirisaj, chay kikimpitaj p'ampaykusqayki, imaraykuchus millachikunamin kanki. 15Qhawaychej, orqos patanejta jamushanña sumaj willayta apamoj runaqa. Fiestasniykita ruwarikuy Judá, junt'ay nisqasniykita. Manaña jayk'ajpis chay sajra runasqa junt'aykamusonqankuchu, imaraykuchus tukuyninku chinkachisqasña kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\