NAHUM 2

1Nínive, chinkachisojqa contraykipi jamushanña; chay sinch'i perqaswan jark'achasqa wasiykiman soldadosniykita churay. Allinta qhawakuy ñanta. Mat'ita espadaykita wataykukuy. Soldadosniykita tantaykuy. 2Tata Diosqa Jacobpa jatun kayninta watejmanta sayarichenqa, Israelpa uma oqharinantapis. Imaynatachus ñawpajta karqa manaraj kapuyninta qhechushajtinku, manaraj mana laqhesniyoj uva sach'ata jina saqeshajtinku, ajina kanqa. 3Soldadospa jark'akuna escudosninkoqa pukas kanku, p'achasninkupis pukasllataj kanku. Wakisqasña kashanku wañuchinaku maqanakupaj. Maqanakupaj carretasninkoqa ninaman rijch'akunku. Caballosninkoqa mana kakuyta atinkuñachu. 4Carretasninkoqa pitapis saroj jina callesta correykachanku, ujmanta uj ladomantaj. Imaynatachus k'anchanas ninawan jap'ichisqa kanku, jinata plazasnejta lliuj lliuj jina ujllata pasarparinku. 5Reyqa wajyan soldadosninta kamachejkunata, paykunataj takanakuspa correnku perqapi jark'acha ruwakusqasninkuman, jark'achinasnimpa perqasninman. 6Mayoj jark'asqa yakusnin phatajtin, kamachina wasitaj thuñikun. 7Reinankoqa waj nacionman preso apasqa kanqa, warmi kamachisnintaj paywan khuska rinku, palomas jina ayqospa. Waqaspa, pechonkuta takakunku. 8Niniveqa yaku jark'asqa jina karqa, kunantaj paykunaqa ayqenku. Ujkunaqa ninku: Sayaychej, sayaychej, nispa. Paykunatajrí mana qhawarikullankupischu. 9Suwaychej qolqenkuta, suwaychej qorinkuta. Nínivej qhapaj kaynenqa ashkha, mana tukukuyniyoj kashan. 10Niniveqa phirisqa, thuñisqa, ch'impacha kashan. Mancharikuywan sonqosninkoqa phatashanña, moqosninkupis kharkatitishan. Tukuyninkoj kallpasninku manaña kanchu. Uyasninkupis manaña paykunapichu kanku; q'ellu q'ellullaña kanku. 11Leonespa jusk'unkupi imañataj qhepakunri? León uñaspa thapankupipis imañataj qhepakunri? Chaypimin leonqa uñasnintin pakakoj, manataj pipis paykunata mancharichejchu. 12Leonqa jap'imusqasninta rak'iraj uñasninman mamankumampis, chay jap'imusqasninwantaj jusk'unmanqa junt'achej. 13Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa ujtawan nillantaj: Noqa contraykipi kashani. Maqanakupaj wakisqa carretasniykita ruphachispa, ushphaman tukuchisaj. León uñasniykita wañuchisaj, tukuchisajtaj jallp'aykipi tukuy suwanakuy kajta. Manañataj willajniykikunaj parlasqasnin uyarikonqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\