NAHUM 3

1Ay qanmanta, runa ch'allpa, yawar jich'aj llajta. Llullakuywan, kallpaman atienesqa ñak'arichiywantaj junt'a kanki; suwakuyniykeqa mana tukukuyniyoj. 2Seq'oykunaj siuj siuj nisqan; ruedaspa ch'ajwaynin. Caballospa correykachasqanku, carretaspa phinkiykachasqankutaj. 3Caballospi soldados junt'aykusqan. Espadaspa k'anchariynin, t'ojsina lanzasninkoj lliphipirisqasnintaj. Waranqas parte wañusqas, ayaspis qollu qollulla. Wañusqas mana tukukuyniyoj kanku, runastaj chay wañusqaspi jayt'akunku. 4Chay tukoyqa jamun phisu warmej khuchichakusqanrayku, pichus manchay k'achita, may yachayniyojtaj karqa layqanampaj, chaypata. Chay layqeriosninwan khuchiriosninwantaj llajtasta, nacionestapis ch'awkiyarqa sonqonkuta suwaspa. 5Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Kayqa, Noqa contraykipi kashani. P'achaykita uyaykikama q'ollurisqayki, naciones q'ara kayniykita rikunankupaj, reinospis p'enqayniykita rikunankupaj. 6Pataykiman millay ch'ichista jich'aykamusaj; honrayki t'akasqa kananta ruwasaj, tukuy qhawakunasunkupaj jina. 7Tukuy rikusojkunaqa qanmanta ayqespa, nenqanku: Niniveqa phirisqa kashan. Pitaj paymanta khuyakunmanri? Maypitaj kanman sonqochaykojri? nispa. 8Qanrí, Tebasmanta aswan sumajchu kanki, Nilo Mayu patapi kashan, chay llajtamanta nisqaqa? Muyuynimpi ashkha yakusniyoj jark'arichisqa karqa, yakuswantaj perqasqa karqa. 9Etiopía, Egipto ima mana tukukuyniyoj kallpan karqanku. Futmanta kajkuna, jinataj Libiamanta kajkunapis payta yanapajkuna karqanku. 10Chaywampis jallp'asninkumanta presos apasqa karqanku, wawasninkutaj calle esquinaspi ch'allpasqa karqanku. Allin runasnimpajqa suertesta choqarqanku, kurajninkukunataj cadenaswan ch'ipasqa karqanku. 11Qantapis machaykuchisonqanku, uma muyusqataj pakakunki, enemigoykimanta ayqeyta munaspa. 12Tukuy jark'achasqa wasisniyki higo sach'as jina kanku, sumaj poqosqa higoswan junt'asqa; thalajtinku, urmaykun mikhojpa siminman. 13Soldadosniykeqa warmis jinalla kashanku. Nacionniykejpa punkusnin kicharisqa kashanku enemigosniykipaj, chay llavenasninta nina ruphaykusqanrayku. 14Yakuta tantaspa, jallch'ay enemigoswan muyuykusqa kashajtiyki wakinasumpaj jina. Jark'akunaykita astawan sinch'ichay. T'uruta saruspa, wakichiy. Ladrillo ruwana moldeta oqharikuy. 15Ninawan, espadawan langostas jina tukuchisonqa. Langostas jina mayta miray. Chay phinkiykachaj khuru jina miray. 16Chay ranqherosniykeqa cielopi ch'askasmanta aswan ashkhaman tukorqanku. Langostaqa waj jinaman tukuspa, phawan. 17Jark'akusoj soldadosniykeqa langostas jina kanku; wañuchinaku maqanakuman rinankupaj soldadosta jap'ej runasniykeqa may chhika khurus jina aywirinku. Chiriykamojtenqa perqa jusk'usman sat'irakunku, inti llojsimojtinkamatajrí ririkapunku, nitaj pipis yachanchu maymanchus risqankuta. 18Ay Asiriamanta rey, imaynatataj puñunku michejniykikuna? Soldadosniykita kamachejkunapis samarikunku, soldadosniykitaj orqospi ch'eqerasqas purishanku; ni pipis paykunata tantaykamoj kanchu. 19Mana jampi kanchu chay nanasqasniykipaj. Mana jampikuyniyoj chay onqoyniykeqa. Tukuy uyarejkuna kay llakiypi rikhurisqaykimantaqa kusikuspa t'ajllarakunku. Sajra sonqo kasqaykeqa pitataj mana ñak'arichillarqapunichuri?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\