NEHEMÍAS 2

1Uj p'unchaypi Nisán nisqa killapi iskay chunka watataña jatun kamachej Artajerjes kamachishajtin 2Chaypacha llakisqata rikuwaspa, tapuriwarqa: ¿Imamanta llakisqa uya kashankiri? ¿Imataj qhatirisunkiri? Mana onqosqapischu kashanki; ima llakiyniykichari tiyan, nispa. Chay pacha sinch'ita mancharikorqani. 3Chaywampis kamachejta nerqani: Wiñaypaj kawsayniykeqa kachun, kamachejníy. ¿Imaraykutaj mana llakikusajchuri? Tatamamaypa sepulturan llajta thullisqata rikuspa, punkukunapis ninaj rupharasqan kashajtinri . 4Chantá jatun kamachejqa niwarqa: ¿Imatataj qanrayku ruwaymanri? nispa. Chaypacha janaj pacha Diosmanta mañarikuytawan, 5kamachejman nerqani: Sichus qan kamachejniyman allin rijch'asunki chayqa, khuyayniykitataj tariyman chayqa, qanmanta mañayki Judaman kachanawaykita, ñawpa tatasniy p'ampasqa kashanku, chay llajtata watejmanta jatarichimunaypaj, nispa. 6Jatun Kamachejqa, reinaj ladonpi niwarqa; ¿Mayk'ajkamataj qhepakunki risqaykipiri? ¿Mayk'ajtaj kutimpunkiri? nispa. Noqa willarqani mayk'ajchus kutimpunayta, paytaj rejta saqellawarqa. 7Jinallataj nerqani: Sichus allin kajta ruwawaj chayqa, qowankiman cartakunata Éufrates Mayoj inti llojsimuynin ladopi kamachejkunapaj, jinamanta saqenawankupaj Judakama chayajta. 8Waj cartatapis qollawankimantaj kamachejpa montenmanta qhawajnin Asafpaj, maderata qonawanpaj, chaywan Diospa Templompa qayllampi punkusta churanaypaj, jinallataj llajtaj perqanpaj, chantá maypichus tiyakusaj, chay wasipajpis, nispa. Jatun kamachejtaj tukuy mañasqayta qowarqa, Dios khuyakuyninwan yanapawasqanrayku. 9Chanta rerqani Transeufratina kamachejkunaman jaywaporqanitaj cartankuta. Jatun kamachejqa noqawan kachallasqataj soldadokunata caballosnintinta . 10Jinapi Horonmanta Sanbalatwan, kamachej amonita Tobiaswan chayta yachaspa, sinch'ita phiñakorqanku, israelitakunata allinman yanapayta munaspa jamusqaykurayku. 11Jerusalén llajtaman chayamuytawan, kinsa p'unchayta qhepakorqani. 12Chaymantaqa tuta jatarikorqani wakin runakunawan, manataj pimampis willarqanichu, imatachus Dios sonqoyman niwasqanta Jerusalenpi ruwanaypaj, chaymantaqa. Mana waj caballokunataqa aparqanichu; mayqempichus purisharqani, chayllata aparqani. 13Chay ch'isi llojserqani, Valleman Llojsina punku nisqa chayninta, chantá Dragonpa Pujyun nisqa chayninta, Q'opa Jich'ana nisqa chay punkunejman ima. Qhawarqanitaj Jerusalenpa urmasqa perqanta, ruphasqa punkuntawan. 14Chaymantataj rillarqanipuni Yaku Pujyo sutiyoj llojsina punkunejta, chantá kamachejpa Yaku Qochan chaynejtapis, jinapis caballoyqa mana chayninta pasayta aterqachu. 15Tutallaraj kashajtin, chay wayq'onta pataman wicharerqani. Chay perqata qhawaspañaqa, kutiporqani, Valleman Llojsina nisqa punkunta yaykupuspa. 16Chay llajtapi kamachejkunaqa mana yacharqankuchu maymanchus noqa risqayta, nitaj imata ruwaspachus purishasqaytapis. Manallataj judiokunaman willarqanichu, nitaj sacerdotekunaman, kamachejkuna sumachaj runakunamampis, nillataj waj llank'ajkunamampis. 17Chantá paykunaman nerqani: qankuna yachankichej sinch'i llakiypi kasqanchejta. Jerusalén llajtanchejqa urmasqa kashan, punkunkupis ninaj ruphasqan kashan. Noqawan ujchakuychej; Jerusalenpa perqanta watejmanta jatarichinachej amaña asipayachikunanchejpaj. 18Chantá willarqani Dios khuyakuyninwan yanapawasqanta, jinataj imastachus jatun kamachej parlawasqatapis. Paykunataj niwarqanku: Sayarikunachej watejmanta oqhariyta qallarinachej, nispa. Paykunataj sumajta kallpachanakuspa qallarerqanku pacha. 19Jinapi Horonmanta Sanbalatwan, kamachej amonita Tobiaswan, chantá árabe Gesempis chayta yachaspa, noqaykumanta asiykukuwarqayku, pisipaj qhawaspataj, niwarqayku: ¿Imatataj pakaymanta ruwanayashankichejri? ¿Kamachejpa contrampichu oqharikuyta munashankichej? nispa. 20Noqatajrí nerqani: Janaj pachapi kaj Diosqa ruwayta yanapawasqayku, noqayku kamachisniykitaj watejmanta perqata jatarichisqayku. Qankunatajrí Jerusalenwan mana ima ruwanaykichej kanchu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\