NEHEMÍAS 5

1Chay tiempopi judíokuna ukhupi ch'ajwa 2Paykunamanta wakin nerqanku: Noqaykoqa ashkha qhari wawakunayoj, jinataj warmi wawakunayoj kayku; chayrayku trigota munayku ama yarqhaymanta wañunaykupaj, nispa. 3Wajkunataj nerqanku: Noqaykupaj mikhuna pisisqanrayku, jallp'aykuta, uvas huertaykuta, jinataj wasiykutapis prendaykorqayku, nispa. 4Wakin nillarqankutaj: Kamachejman paganaykupaj, jallp'aykumanta, uva huertaykumantawan qolqeta manukorqayku. 5Noqaykupis paykunapis uj ayllullamanta kayku; wawakunakoqa paykunaj wawankuna jina kanku. Chaywampis noqaykoqa wawakunaykuta, sipakunaykuta ima wata runa kanankupaj ranqhanayashaykuña. Jinamanta ñapis sipakunakoqa wata runakunaña kanku, manataj imatapis ruwayta atiykuchu paykunata libranaykupajqa, jallp'akunayku huertakunaykupis wajkunajtaña kasqanrayku, nispa rimarqanku wakin judiokunaqa. 6Chay quejankuta, jinataj chay nisqankunata uyarispa, anchata phiñakorqani. 7Allinta umacharikuytawantaj, kurajkunata jinataj kamachejkunata k'amerqani: ¿Imajtintaj llajta masiykichejmanta interesta orqhoshankichejri? nispa. Chay jawari tukuyninkuta wajyacherqani chay imakunamanta parlanapaj. 8Paykunamantaj nerqani: Tukuy atisqaykuman jinaqa llajta masiyku judiokunata libramuyku, chay waj suyukunaman ranqhasqa karqanku, chaymanta. Kunantaj qankunaqa paykunata ranqhashallankichejtaj, watejmanta pagaspa paykunata orqhokapunaykupaj, nispa. Paykunatajrí ch'impacha qhepakorqanku, manataj imatapis kutichiyta aterqankuchu. 9Chantá noqa nillarqanitaj: Imatachus ruwashankichej, chayqa mana walejchu kashan. Qankunaqa Diosninchejta manchachikunaykichej karqa, ajinamanta Diosta mana manchachikoj enemigonchejqa ama asipayanawanchejpaj. 10Noqaj aylluyqa, kamachiykunapis, noqapis manullarqaykutaj qolqeta, trigotapis. Ajinaqa qonqapunachej chay manusqanchejta ari. 11Ajinallatataj niykichej chay jallp'akunata, uva huertakunata, olivo sach'akunata, wasinkunatapis kunampacha kutichipunaykichejta. Ajinallatataj interés pagasqankuta kutichipuychej qolqemanta, granomanta, vinomanta, aceitemantapis, nerqani noqa Nehemiasqa. 12Paykunataj kuticherqanku: Kutichipusqayku tukuy imata, manataj ni imatapis mañasqaykuñachu. Ruwasqayku nisqaykiman jina, nispa. Chaypacha sacerdotekunata wajyacherqani, ñawpaqenkupitaj runakunata juracherqani chay kutichipusaj nisqankuta junt'anankupaj. 13Chay jawaqa p'achayta thalarikuspa, nerqani: Ajinata Diosqa mana junt'ajkunata wasiykichejmanta jawaman thalarpayachun, jinallataj jallp'aykichejmantapis. Ajinata Dios paykunata qharqochun mana imayojta, nispa. Tukuytaj kuticherqanku: Ajina kachun, nispa. Chantá Tata Diosta jatuncharqanku, chay qhepatataj chay nisqankuta junt'arqanku. 14Jatun Kamachej Artajerjes, iskay chunka watakunamanta, kinsa chunka iskayniyoj watakama kamachishajtin Judá suyupi kamachejta churawarqa 15Noqamanta aswan ñawpaj kaj kamachejkunaqa tukuy aylluta llakicherqanku. Paykunaqa tawa chunka qolqeta sapa p'unchay pagachikoj kasqanku mikhunankupaj, jinataj ujyanankupaj. Chay kamachejkunaj kamachinkunapis munayninkuta ruwallajtaj kanku. Noqarí mana chayta ruwarqanichu Diosta manchachikusqayrayku. 16Chay jawari llajtaj perqanta oqharichinaman churakorqani, manataj jallp'akunatapis rantikorqanichu. Jinallataj kamachiykunapis noqawan khuska llank'arqanku. 17Wasiypi noqawan mikhoj kanku pachaj phishqa chunkayoj runakuna, judiokunamanta kajkuna, jinataj kamachejkuna ukhumanta kajkunapis. Chay qaylla suyokunamanta waturiwaj jamojkunaqa wajlla karqanku. 18Noqataj sapa p'unchaypaj kay imakunata ñak'achej kani: Uj bueyeta, aswan sumachaj kaj sojta ovejakunata, jinallataj wallpakunatapis. Sapa chunka p'unchaymantataj vinota ashkhata jaywaj kayku ujyanankupaj. Chay tukuywampis noqaqa kamachej kayniymanta pagota manapuni mañakorqanichu, imaraykuchus repararqani judiokunaqa manaña chaytawan ruwayta atisqankuta. 19Chayrayku nini: Yuyarikuy noqamanta, Diosníy, allin rinawampaj, chay tukuy imata judío masiykunarayku ruwasqaymanta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\