NEHEMÍAS 6

1Sanbalat, Tobías, árabe Gesem, jinataj chay enemigokuna ima yacharqanku noqa watejmanta perqata oqharichisqayta mana uj q'asayojta saqespa; chaywampis punku churana karqaraj maypichus kanankuman. 2Jinapi Sanbalat, jinataj Guésempis nichimuwarqanku parlayta munasqankuta Onó nisqa pampapi. Paykunatajrí mana allinta ruwawayta munarqanku. 3Chayrayku noqa willajkunawan nicherqani: Uj jatun ruwanapi kaspa, mana tiempoyoj kani, manataj riyta atinichu qankunawan tinkuj. Rinaykamataj ruwanay sayasqa kanman, nispa. 4Tawa kutikama chayllatapuni nichimuwarqanku, noqataj sapa kuti kikillantapuni kuticherqani. 5Sanbalatqa phisqa kutita uywasqannejta chay willayta chayachimuwarqa uj kicharisqa cartapi. 6Chay cartaqa kay jinata nerqa: “Runakuna parlashanku, chantá Guésempis nillantaj, qan, jinataj judiokunapis yuyashankichej jatun kamachej Artajerjespa contrampi oqharikuyta, chayraykutaj perqata watejmanta oqharichishasqaykichejta. Chay nisqankuman jinaqa qan kamachejninku kayta munanki. 7Chaypajtaj profetakunata churankiña Jerusalenpi kamachejpaj ajllasunankupaj, ninankupajtaj: Judá jallp'api kamachej tiyanña, nispa. Chay willaytaj jatun kamachej Artajerjeskama chayayta atin. Jamuypuni ari, parlarisunchej”, nispa. 8Noqatajrí nicherqani: Chay nisqaykeqa mana jinachu. Astawampis chay tukuy imaqa sonqollaykipi kashan, nispa. 9Paykunaqa mancharichiyta munarqanku jinamanta iskayrayanaykupaj, manataj chay ruwanata tukuyta atinankupaj. Chaywampis noqaqa mañakorqani, kunanqa kallpachway, Diosniy, nispa. 10Chaymanta rerqani Semaíaspaman pichus Delaíaspa wawan karqa. Payqa Mehetabelpa allchhin karqa. Paytaj, niwarqa: jaku Diospa Templonman chaypitaj pakaykukunachej. Punkuntataj wisq'aykukunachej, imaraykuchus kunan ch'isi qanta wañuchej jamonqanku, nispa. 11Noqatajrí nerqani: Noqa jina runaqa mana ayqenkuchu, nitaj Diospa Templonman yaykunkuchu wañuymanta ayqenankuraykullaqa. Noqaqa mana pakakusajchu, nispa. 12Chay jawaqa repararqani payqa mana Diospa nisqantachu parlawasqanta. Manachayqa chay tukuyta nisharqa, Sanbalat, jinataj Tobías pakaymanta lluk'iykusqankurayku. 13Payta lluk'iykorqanku noqata mancharichinawankurayku, jinamanta juchaman urmachinawankupaj. Chay jinamanta p'enqaypi rikhuriyman karqa. 14Diosníy, yuyarikuy ari Sanbalatwan, Tobiaswan imatachus ruwasqankumanta. Amallataj qonqapuychu profetisa Noadiasmanta, nillataj waj profetakunamanta, manchachiwayta munarqanku, chaykunamantapis. 15Chay perqaqa tukusqa karqa Elul killapi iskay chunka phishqayoj kaj p'unchaynimpi. Chaytataj tukucharqayku phishqa chunka iskayniyoj p'unchaypi. 16Enemigoykukuna, qayllaykupi tukuy suyukunapis chayta yachaspa, mayta manchachikorqanku. Chay runaykachasqanku k'umuykuchisqa karqa, imaraykuchus yacharqanku tukuy ruwasqaykupi Dios yanapawasqaykuta. 17Chaypacha kutin kutinta cartata Tobiaswan Judamanta kurajkunawan apachinakorqanku. 18Judá ayllumanta ashkha runa Tobiaswan ujchakorqanku, Araj wawan Secaniaspa tolqan kasqanrayku. Jinataj Tobiaspa wawan Johanán casarakullasqataj Berequiaspa wawanwan, Mesulampa wawanwan. 19Chayrayku Tobiasmanta allinta parlarqanku jatuncharqankutaj ñaupaqeypi. Tobiastaj cartata qhelqamullawarqapuni manchachikunayta munaspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\