NÚMEROS 12

1Uj kuti Mariawan, Aaronwan Moisespa contranta rimarqanku, uj etiope warmiwan casarakusqanrayku. 2Chantaqa nillarqankutaj: Tata Diosqa mana payllawanchu parlan; noqaykuwampis parlallantaj, nispa. Tata Diostaj chayta uyarerqa. 3Moisesqa aswan llamp'u sonqoyoj karqa, kay pachapi tukuy runasmanta nisqaqa. 4Chayrayku Tata Diosqa Moisesman, Mariaman, Aaronman ima nerqa: Kinsantiykichej riychej Dioswan Tinkukuna Toldoman, nispa. Jinata nejtintaj, kinsantinku rerqanku. 5Chantá Tata Diosqa urayk'amuspa, phuyupi sayaykukorqa Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi. Chaymantataj Mariatawan, Aarontawan wajyarqa, paykuna qayllaykojtinkutaj, 6Tata Diosqa nerqa: Kay imatachus nisqayta uyariwaychej: Maypachachus qankuna ukhupi Noqamanta uj sut'inchaj tiyan chaypacha, Noqa payman parlani mosqoypi jina, mosqoykunapitaj. 7Kamachiy Moisesmanrí, mana jinatachu parlani; payqa tukuy ima kamachisqayta aswan sumajta kasuwan, tukuy kamachisniymanta nisqaqa. 8Paywanqa uyapura parlani, sumaj sut'itataj. Sichus paywan uyapura parlayku chayqa, imaraykutaj paypa contranta rimankichejri? nispa. 9Chantá Tata Diosqa paykunapaj maytapuni phiñakuspa, riporqa. 10Phuyupis Dioswan Tinkukuna Toldomanta oqharikojtinkama, Mariaqa yurajpacha lepra onqoyniyoj rikhurerqa. Mariata Aarón qhawarinampajtaj, Mariaqa lepra onqoywanña llijtipacha kasharqa. 11Chaymanta Aaronqa Moisesman nerqa: Ay, wiraqochíy, ama kay juchaykurayku castigachiwaykuchu ari. Noqaykoqa wampumanta jinata juchalliyku. 12Ama saqeychu ari, María uj q'etayasqa sullu jina kanantaqa. 13Chantá Moisesqa qhaparikuspa, Tata Diosmanta mañarqa: Mañakuyki ari, Tata Dios, sanoyachiy payta ari, nispa. 14Tata Diostaj payman kuticherqa: Sichus tatan uyanman thoqaykunman karqa chayqa, qanchis p'unchayta p'enqaywan kanman karqa. Chayrayku Mariata jaramanta jawaman qanchis p'unchayta wijch'uychej; chaymantaraj jaramanqa kutiykamuchun, nispa. 15Ajinata Mariaqa qanchis p'unchayta jaramanta jawaman wijch'usqa karqa. Chaykamataj israelitasqa mana maymampis purirerqankuchu. 16María ujtawan paykunaman kutiykamojtinraj, israelitasqa Hazerotmanta purirerqanku. Chaymanta rispataj, ch'in pampa Paranpi jarakorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\