NÚMEROS 17

1Tata Diosqa Moisesman nerqa: 2Niy israelitaspa tukuy kurajninkukuna apamunankuta chunka iskayniyoj tojnusta sapa ayllumanta ujta. Sutisninkutataj sapa uj tojnusninkuman qhelqaray. 3Aaronpa sutinta qhelqay Leví ayllumanta kaj tojnuman. Sapa ayllumanta chay kuraj runaqa tojnuyojpuni kananku tiyan. 4Chaykunata churanki, Dioswan Tinkukuna Toldopi Diospa leyninwan arca kashan, chay chimpaman, maypichus qanwan tinkukuni, chayman. 5Chaypi Noqaj ajllasqay runaj tojnunta t'ikarichisaj; ajinamanta israelitas Noqaj ñawpaqeypi manaña qankunaj contraykichejta parlanqankuchu. 6Moisesqa chay kikinta israelitasman nerqa sapa ayllumanta kuraj runaman uj tojnutakama qonankuta. Aaronpatapis chayllapitaj karqa. Tukuynimpi karqa chunka iskayniyoj tojnus. 7Moisesqa tukuynin tojnusta Tata Diospa ñawpaqempi Dioswan Tinkukuna Toldopi, Diospa leyninwan kasharqa, chay arca chimpaman churarqa. 8Q'ayantintaj Moisesqa Dioswan Tinkukuna Toldoman yaykuspa, rikorqa Aaronpa tojnunta Leví ayllumanta kajpata q'omeryaspa ijimojta, t'ikashajta, jinaspataj almendrasta sumajta poqoshajta. 9Chaymantá Moisesqa Tata Diospa ñawpaqenmanta chay tojnusta orqhospa, israelitasman rikucherqa. Chayta rikuspa, sapa ujninku oqharikaporqanku tojnusninkuta. 10Chantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Aaronpa tojnunta ujtawan churaykamullaytaj, Diospa leyninwan kashan, chay arcampa ñawpaqenman. Chay pachampi saqey, señal jina kanampaj chay contraypi oqharikojkunapaj. Chayta ruway, ajinamanta ama ujtawampis Noqaj contrayta rimanankupaj, chayta rikuspa ama wañunankupaj, nispa. 11Moisesqa chayta kikinta ruwarqa Tata Diospa kamachisqanman jina. 12Israelitastaj Moisesman nerqanku: Noqaykupajqa manaña imapis allinchu, tukuyniyku wañupusqayku. 13Tukuy runas Dioswan Tinkukuna Toldoman qayllajkuna wañunku. Tukuyniykuchu wañurasqayku imatajri? nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\