NÚMEROS 24

1Balaamqa repararqa Tata Diosqa Israelta bendeciytapuni munasqanta; chayrayku manaña Tata Diosmanta imachus kananmanta yacharej rerqachu ñawpa kutispi jina manachayqa kutirikuspa, ch'in pampata qhawarerqa. 2Balaamqa israelitasta rikorqa ayllu aylluta jarasqasta. Diospa Espirituntaj payman jamorqa. 3Chaymantá Balaamqa imachus kananmanta sut'incharqa: Beorpa churin Balaam nin, manchay sut'ita qhawaj runa. 4Diosman yuyayninta churaspa, Diospa nisqasninta uyarin, Tukuy Atiyniyoj Diospa mana rikukoj imasninta mosqoypi jina rikun; urmasqa karqa chaypis, ñawisnenqa kicharisqa. 5Jacob, chay jina k'achitu jarasniykeqa. Israelitas, chay jina k'achitus toldosniykichejqa. 6Rijch'akun palma sach'as sinrulla kashajman, mayu kantuspipis huertas kashanman jina. Tata Diospa plantasqan áloe sach'apis kanman jina, yaku kantupi cedros jina. 7Israelpa yakusnenqa ashkha kanqa; miraynenqa ashkha yakusniyojpi tiyakonqanku. Reynenqa munayninta Agagta ruwanqa; atiynenqa may jina uyarisqa kanqa. 8Diosqa Israelta Egiptomanta orqhomun; Diosqa paykunapaj k'ita toro jina may kallpasapa. Israelqa qayllasnimpi kaj runasta mikhukaponqa; tullusninkuta p'akiranqa, flechasninwantaj paykunata t'ojsenqa. 9Winkuspaqa, león jinapuni puñuykurenqa. Pitaj rijch'arichinampaj qayllaykunmanri? Bendecisqa kachun pichus Israelta bendecejqa. Maldecejtaj maldecisqa kachun, nispa nerqa Balaamqa. 10Balacqa maytapuni phiñarikorqa Balaampaj; makisninta laq'arikuspa, nerqa: Noqaqa enemigosniyta maldecinaykipaj qanta pusachimorqayki, qantajrí kunanwanqa kinsa kutitaña israelitasta bendecishanki. 11Kunanqa amaraj ima kashajtin, wasiykiman ripuy. Noqaqa nerqayki qanta jatumpaj qhawasunayta, Tata Diostajrí mana munanchu jatumpaj qhawasunayta. 12Jinapi Balaam kuticherqa: Noqaqa kacha runasniykiman sut'inta willarqaniña, 13may chhika qorita, kamachinayki wasi junt'a kashan, chay qolqeta qoshawajtiykipis, manapuni noqaqa Tata Diospa kamachiwasqasninta p'akinayta. Chayrayku noqaqa mana atinichu allin kajta, nitaj mana allin kajtapis noqallamanta ruwayta. Manachayqa imatachá Tata Dios kamachiwasqallanta ruwayta atini. 14Jina kajtenqa, wasiyman kutipullasaj. Chaywampis willasqayki, imatachus chay runas qhepaman runasniykita ruwanankuta. 15Chantá Balaamqa imachus kananmanta sut'incharqa: Beorpa churin Balaam, manchay sut'ita qhawaj runa kayta nishan: 16Diosman yuyayninta churaspa, patapi kaj Diospa nisqasninta uyarin; Tukuy Atiyniyoj Diospa mana rikukoj imasninta mosqoypi jina rikun. Urmasqa karqa chaypis, ñawisnenqa kicharisqa. 17Imachus qhepaman kanan kajta rikuni, may karupi rikuni. Jacobmanta uj ch'aska llojsenqa, Israel ukhumantataj uj rey jatarenqa. Paymin Moabpa umanta ñat'urparenqa, Setpa miraynintapis tukuyninta saronqa. 18Edomta jap'ikaponqa; enemigon Seirta munaynimpi jap'enqa. Israelqa wapu runa jina imatapis ruwanqa. 19Jacobmanta uj atipaj llojsenqa; llajtapi qhepakojkunata chinkachenqa, nispa nerqa Balaamqa. 20Chaymanta Balaamqa Amalecta qhawarispa, kay jinata nillarqataj: Amalecqa nacionespa umanku jina kashan. Chay tukuywampis tukuynin chinkachisqa kanqa, nispa. 21Quenitasmantañataj kay jinata nerqa: Qankunaj tiyakunaykichejqa sumaj sinch'i. Chhankaman sumajta thapachakojtiykichejpis, chay thapa ruphaykusqa kanqa. 22Quenitasqa wijch'usqas kankichej, Asiriamanta kajkuna presosta apasojtiykichej, nispa. 23Chaymanta kaytañataj parlarqa: Ay, pitaj kawsanman, kay imasta Dios ruwashajtinri? 24Chipremanta barcos jamonqanku; Asiriata, Hebertawan raqayta saqenqanku. Jinamanta Heberpis wiñaypaj chinkaponqa. 25Chaymantá Balaamqa sayariytawan, wasinman kutiporqa. Balacpis ripullarqataj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\