NÚMEROS 29

1Qanchis kaj killa qallarikuyta, ñawpaj kaj p'unchaypi Diospa sutimpi tantakunkichej. Chay p'unchaypeqa amapuni ima trabajotapis ruwankichejchu, cornetas waqachiy p'unchay kasqanrayku. 2Tata Diosman jaywankichej q'olachinasta uj torillota, uj carnerota, qanchis corderosta uj watayojtakama, sumachajnin kajta, mana iman imanasqata. Chaykunata Tata Diospaj q'olachinkichej ima munayta q'apashajta. 3Chaywantaj jaywankichej sumajnin kaj ñut'u jak'uta aceitewan puñasqayojta sojta kilosta torillopaj, tawa kilosta carneropaj, 4iskay kilostakamataj uj watayoj sapa corderopaj. 5Chantá qollankichejtaj uj chivota juchasniykichejpa cuentanmanta wañunampaj, perdonta tarinaykichejpaj. 6Chantapis sapa killa qonaykichej jaywanatawan, sapa p'unchay q'olachina jaywanatawan q'olachinkichejpuni, ch'aki mikhuy jaywanasta, vino jaywanastawan, imaynatachus Dios kamachisqanman jina. Chay jaywanata Tata Diospaj ima munayta q'apashajta q'olachinkichej. 7Chay chunka kaj p'unchay kashajtin, tantakuspa, Diosta yupaychankichej. Chay p'unchaypi mayta k'umuykukuspa, ayunotataj ruwaspa Diosmanta mañakunkichej, amataj ima trabajotapis ruwankichejchu. 8Ima munayta q'apashaj jaywanasta Tata Diosman jaywankichej uj torillota, uj carnerota, qanchis corderostawan uj watayojtakama, mana iman imanasqasta. 9Chaywantaj jaywallankichejtaj sumajnin kaj ñut'u jak'uta aceitewan puñasqa kajta sojta kilosta torillopaj, tawa kilosta uj carneropaj, 10iskay kilostakama uj watayoj sapa corderopaj. 11Chaymantataj jaywankichej uj chivotawan juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj. Jaywallankichejtaj wakin jaywanasta, juchasmanta qosqa chaykunatawan, sapa p'unchay ima munayta q'apashaj jaywanastawan, ch'aki mikhuy jaywanasta, vino jaywanastawan. 12Qanchis kaj killapi chunka phishqayoj p'unchaypi Diospa sutimpi tantakunkichej; chay p'unchaypeqa amapuni ima trabajotapis ruwankichejchu. Chaypi qanchis p'unchayta Tata Diospaj fiestata ruwankichej. 13Ñawpaj kaj p'unchaypi ima munayta q'apashaj q'olachinata Tata Diosman jaywankichej chunka kinsayoj torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderosta uj watayojtakama, mana iman imanasqasta. 14Chaykunawan jaywallankichejtaj sumajnin kaj ñut'u jak'uta aceitewan puñasqayojta, sojta kilostakama sapa torillopaj, tawa kilostakama sapa uj carneropaj, 15iskay kilostakama uj watayoj sapa corderopaj. 16Chantá Tata Diosman jaywallankichejtaj uj chivota juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj; chantapis sapa p'unchay jaywanatawan jaywankichej, ch'aki mikhuy jaywanasnintinta, vino jaywanatawan. 17Iskay kaj p'unchaypi jaywanasta apamunkichej chunka iskayniyoj torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderostawan uj watayojtakama, mana imasnin imanasqasta, sumachajnin kajta. 18Chaywantaj jaywankichej ch'aki mikhuy jaywanasta, vino jaywanasta, mashkhachus kasqankuman jina torillos, carneros, uj watayoj corderos ima, Diospa kamachisqanman jina. 19Chantá apamullankichejtaj uj chivota juchaykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay jaywanatawan khuska, ch'aki mikhuy jaywanasnintinta, vino jaywanatawan. 20Kinsa kaj p'unchaypi apamunkichej chunka ujniyoj torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderostawan, mana imasnin imanasqasta, uj watayojtakama. 21Chantapis qollankichejtaj ch'aki mikhuy jaywanastawan, vinotawan, mashkhachus kasqankuman jina torillos, carneros, uj watayoj corderos, Diospa kamachisqanman jina. 22Chantá uj chivotawan jaywankichej juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay jaywanatawan khuska, vino jaywanatawan. 23Tawa kaj p'unchaypi apamunkichej chunka torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderosta, mana iman imanasqasta, uj watayojtakama. 24Jaywallankichejtaj ch'aki mikhuy jaywanasta, vinotawan, mashkhachus kasqankuman jina torillos, carneros, uj watayoj corderos ima, Diospa kamachisqanman jina. 25Chantapis, uj chivotawan jaywankichej juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay jaywanastawan khuska, vino jaywanatawan. 26Phishqa kaj p'unchaypi apamunkichej jisq'on torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderosta uj watayojtakama, mana imasnin imanasqasta. 27Jaywallankichejtaj ch'aki mikhuy jaywanasta, vino jaywanatawan, mashkhachus kasqankuman jina, torillos, carneros, uj watayoj corderos ima, Diospa kamachisqanman jina. 28Chantapis uj chivotawan jaywankichej juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay jaywanastawan khuska, ch'aki mikhuy jaywanastawan khuska, vino jaywanastawan. 29Sojta kaj p'unchaypi apamunkichej pusaj torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderosta uj watayojtakama, mana iman imanasqasta. 30Jaywallankichejtaj ch'aki mikhuy jaywanatawan, vinotawan mashkhachus kasqankuman jina torillos, carneros, uj watayoj corderos ima, Diospa kamachisqanman jina. 31Chantá jaywallankichejtaj uj chivota juchaykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay ch'aki mikhuy jaywanastawan, vinotawan khuska. 32Qanchis kaj p'unchaypi apamunkichej qanchis torillosta, iskay carnerosta, chunka tawayoj corderosta, mana iman imanasqasta, uj watayojtakama. 33Jaywallankichejtaj ch'aki mikhuy jaywanasta, vinotawan mashkhachus kasqankuman jina torillos, carneros, uj watayoj corderos ima, Diospa kamachisqanman jina. 34Chantapis uj chivotawan jaywankichej juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay jaywanatawan, vino jaywanatawan khuska. 35Pusaj kaj p'unchaypi Diospa sutimpi tantakunkichej; ama ni ima trabajota ruwankichejchu chay p'unchaypi. 36Tata Diosman jaywankichej uj ima munayta q'apashaj jaywanata uj torillota, uj carnerota, qanchis corderosta, mana iman imanasqasta, uj watayojtakama. 37Jaywallankichejtaj ch'aki mikhuy jaywanasta, vino jaywanantinta mashkhachus kasqankuman jina torillos, carneros, uj watayoj corderos ima, Diospa kamachisqanman jina. 38Chantá jaywallankichejtaj uj chivota juchasniykichejpa cuentanmanta q'olachisqa kanampaj, sapa p'unchay jaywanatawan, vino jaywanatawan. 39Chay jaywanasta Tata Diosmanqa jaywankichej Paypa sutimpi tantakuy fiestasniykichejpi, imastachus Tata Diosman qosaj nisqaykichejmanta jaywanasta, qankuna munayniykichejmanta qosqaykichej jaywanasta, sumaj q'olachinasniykichejta, ch'aki mikhuy jaywanasniykichejta, vino jaywanasta, allinyakuy jaywanasnintinta, nispa nerqa Tata Diosqa. 40Chantá Moisesqa israelitasman willarqa, Tata Diosqa payman imaynatachus nisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\