FILIPENSES 3

1Kunanqa hermanos, Señorpi kusikuychej. Noqaqa mana sayk'unichu kutin kutinta chayllatapuni qankunaman qhelqamuspa, imaraykuchus chayqa qankunapaj allin. 2Qhawakuychej chay millay alqo runasmanta. Qhawakuychej sajra imasta ruwajkunamanta, pikunachus khuchurachejkunamanta. 3Noqanchej cheqa circuncisionmanta kanchej, mana paykunachu, imaraykuchus Diosta yupaychanchej Espirituman jina, kusikunchejtaj Cristo Jesuspi kasqanchejmanta. Manapuni aychapi ima ruwasqallapi atienekunchejchu. 4Noqaqa atiyman aychapi ruwasqa imaspi atienekuyta. Sichus pillapis aychapi ruwasqa imaspi atienekuyta yuyanman chayqa, noqaqa astawanraj atienekuyta atiyman. 5Nacekusqaymanta pusaj p'unchayninman circuncidasqa karqani. Israelita kani Benjamín ayllumanta. Ñawpa tatasniypuni hebreos karqanku. Judiospa leyninta junt'anamanta parlaspa, fariseo karqani. 6Tukuy sonqo Diosta sirviyta munasqayrayku, Cristoj Iglesianta qhatiykachaspa, ñak'aricherqani. Leypa cheqan kayninta junt'aypeqa mana k'amina karqani. 7Chaywampis chaypacha imatachus sumaj valorniyojpaj qhawarqani, kunanqa chay tukuy imasta manakajpaj qhawani Cristorayku. 8Cheqamanta tukuy imata qhasi manakajpaj qhawani Señorniy Jesucristota rejsinaqa may sumaj kasqanrayku. Chayrayku chay tukuy ñawpa imasta saqepuni, q'opata jina qhawaspa, Cristojta kanaypaj. 9Paypi tarisqa kayta munani. Manaña leyta junt'aspa cheqan runapaj qhawasqa kaytachu mask'ashani; astawanqa Cristopi creesqayrayku cheqan runapaj qhawasqa kani, chaytaj Diosmanta jamun creeynejta. 10Munallanitaj Cristota allinta rejsiyta, chay kawsarichej atiynintaj noqapi rikukunanta. Ñak'ariynimpipis Paywan ujchasqa kayta munani, wañuynimpi Payman kikinchakuspa. 11Ajinamanta suyakushani wañusqamanta kawsarimpuyta. 12Manaraj chaykunata taripanichu, nitaj mana pantaj cheqan kawsayniyoj kaymampis chayanirajchu; astawanqa sinch'ita kallpakuspa, ñawpajman rishallanipuni t'inkata jap'inaypaj. Chaypajmin Cristo Jesús ñawpajpi noqatapis jap'illawarqataj. 13Hermanos, mana ninichu noqa chay t'inkata taripasqaytaña; astawanri kayta ruwani: Imachus kawsayniypi ñawpajta karqa, chayta qonqayman churaspa, atisqayta kallpakuni aswan jaqaypi kajta taripanaypaj. 14Ñawpajman rishallanipuni, maymanchus chayana kashan, chayman chayanaykama, t'inkata jap'inaypaj patamanta Dios wajyawarqa Cristo Jesuspi, chayman. 15Creeypi tukuy allin wiñasqa kajkunaqa chay nisqanchejman jina uj rejllata yuyana. Sichus wakinniykichej waj jinata yuyawajchej chayqa, chaytapis Diosllataj sut'inchasonqachej. 16Astawampis maykamachus chayarqanchej kunankama, chayman jinallapuni kawsakunachej. 17Hermanos, noqa imatachus ruwani, chayta qankunapis ruwallaychejpuni, qhawaychejtaj pikunachus noqayku jina allinta kawsajkunata. 18Imaynatachus ashkha kutista nerqaykichejña, ajinallataj kunampis waqaspa nillaykichejtaj: Ashkhas kawsasqankuwan rikuchinku Cristoj cruznimpa enemigosnin kasqankuta. 19Paykunaqa wiñay chinkayman rishanku, imaraykuchus paykunaj diosninkoqa aychankoj munaynin. P'enqayta ruwasqasninkumanta runaykachanku, sonqosninkutaj kay pacha imasllata mask'an. 20Noqanchejrí janaj pacha llajtayojkuna kaspa, tukuy sonqo suyarishanchej Salvawajninchej Señor Jesucristo janaj pachamanta jamunanta. 21Payqa kay pisi kallpa wañoj cuerponchejta waj jinaman tukuchenqa, Paypa may sumaj lliphipej cuerpon jina kanampaj. Chayta ruwanqa mayqen atiyninwanchus tukuy imata kamachiyninman churanqa, chaywan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\