PROVERBIOS 1

1Israelpa reynin Davidpa churin Salomonpa nisqasnenqa kanku yachayta jap'eqanapaj, yachachiykunatawan, sumaj parlaykuna imatachus niyta munasqanta allinta yachanapaj. 3Kayqa walej allin yuyaychaykunata, cheqanchayta, cheqanta kawsayta, uj rejta ruwayta ima yachaqanapaj; 4llamp'u sonqoyojkunaman umayoj kayta yachachinapaj, waynasman yachayta rikuchinapaj, reparachinapajtaj. 5Yachayniyojqa uyarispa, aswan yachayniyoj kanqa; yuyayniyojpis aswan yuyayniyoj kanqa, 6yachayniyojkunaj nisqankuta entiendenapaj parlasqasninkumanta, ruwasqasninkumanta, imasmantachus yachaywan tapusqankumantawan. 7Yachaypa qallarikuynenqa Tata Diosta manchachikuymin; wampu runasrí qhesachanku yachayta, yachachiytawan. 8Tataykej yachachisusqanta uyariy, wawáy, amataj pisipaj qhawaychu mamaykej yachachisusqantapis. 9Chay yachayqa umaykipi uj k'achanchay jina kanqa, kunkaykipitaj walqa jina. 10Sichus juchasapas ch'awkiyasuyta munanku chayqa, ama ch'awkiyachikuychu, wawáy. 11Ichapis nisonqanku: Noqaykuwan jaku rinachej; mana juchayojta wateqanachej ni imallamanta wañuchinapaj. 12Mana juchayoj runasta kawsashajllata oqoykunachej, imaynatachus ukhu pacha oqoykun uj wañusqata, ajina. 13Ajinamanta tukuy imayoj, qhapajtaj kasunchej, chay tukuy suwasqaswan wasisninchejman junt'aykuchisunchej. 14Noqaykuwan suerteyki kachun; uj qolqe wayaqayojlla kanachej, nispa. 15Paykunawanqa amapuni puriychu, wawáy, manachayqa chay sajra purejninkumanta karunchakuy, 16imaraykuchus paykunaqa chay sajra imasmanqa usqhayllata thaskirinku; runaj yawarninta jich'anapajqa may k'uchis kanku. 17P'isqos rikunanta sipitata churanaqa mana allinchu. 18Chay runasqa tojllata paykunallapajtaj churakunku, kawsaynillankutataj chinkachinankupaj chay imasta ruwanku. 19Chaymin wajpa imasninta munapayajkunaj tukukuyninkoqa, chay munapayasqallankuwantaj wañuchisqa kanqanku. 20Yachayqa qhaparikun callespi, plazaspi. 21Yachayqa uyarichikun, maykunapichus runas k'iski purishanku, chay cheqaspi; llajta punkuspi imatachus niyta munasqanta kay jinata sut'inchan: 22Mana ima yachajkuna, mayk'ajkamataj ajinallapuni kayta munankichejri? Asikojkuna, mayk'ajkamataj alqochakuyta munallankichejpuniri? Wampus, mayk'ajkamataj yachaytaqa chejninkichejri? 23K'amisqayman kutirikamuychej, noqataj yachaywan junt'achisqaykichej, imatachus parlasqaytataj rejsichisqaykichej. 24Noqa wajyamorqaykichej, qankunatajrí mana uyariyta munarqankichejchu; makiyta jaywamorqaykichej, qankunatajrí mana rikoj tukorqankichej. 25Imatachus yuyaychasqasniyta qhesachankichej, imatachus k'amisqaytapis mana jap'ikunkichejchu. 26Chantá noqañataj asikullasaj ima llakiy chayamusojtiykichej, asipayallasqaykichejtaj manchachikuywan kharkatishajtiykichej. 27Asikullasajtaj manchachikuykuna, manchay waqay, llakiykuna ima jamusojtiykichej, maypachachus sonqo nanayta phutiypi kajtiykichej, muyoj wayra t'ustiykun ajinata, chaypacha. 28Chay p'unchaypi qankunaqa wajyakuwankichej, manataj uyarisqaykichejchu; mask'awankichej, manataj tariwankichejchu. 29Qankuna yachayta chejnisqaykichejrayku, mana ajllakunkichejchu Tata Diosta manchachikuyta. 30Yuyaychasqasniyta mana jap'ikuyta munankichejchu, k'amisqasniytapis pisipaj qhawankichej. 31Mana kasukusqaykichejrayku ñak'arinkichej; sajra ruwayta yuyasqaykichejwan amichikunkichej. 32Mana yachayniyoj kaspa pantasqaykichej wañuchisonqachej. Wampu runataqa mana imamanta dakusqallantaj chinkachenqa. 33Pichus noqata uyariwajrí mana imamanta manchachikuspa tiyakonqa; kusisqa tiyakonqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\