PROVERBIOS 10

1Kaykunaqa Salomonpa nisqasnin kanku: Yachayniyoj wawaqa tatanta kusichin, mana yachayniyoj wawatajrí mamanta llakichin. 2Sajra imasta ruwaspa qhapajyayqa yanqhalla, cheqan sonqo kaytajrí wañuymanta llusp'ichin. 3Tata Diosqa cheqan runata mana mikhunamanta usuchenqachu, sajra runatatajrí munayninta ruwajta mana saqenchu. 4Qhella kayqa wajchayayllata apamun, k'uchi kaytajrí qhapajyayta apamun. 5Cosecha tiempopi poqoyta tantajqa yachayniyoj; cosecha tiempopi puñukojrí mana p'enqayniyoj. 6Cheqan runaj patanmanqa bendiciones paramun, sajra runatarí chhoqonakuylla atipan. 7Cheqan runamanta kusiywan yuyarikunku, sajra runamantatajrí usqhayllata qonqapunku. 8Yachayniyoj runaqa kamachisqasta jap'ikun, thawtejlla wampu runarí kikimpi urmanqa. 9Pichus allinta ruwajqa ni imamanta manchachikunchu; pichus sajrata ruwajrí sajrallapitaj jap'ichikonqa. 10Ñawinwan ch'irmirej runaqa uma nanayta apamun; pichus mana kajta thawtejqa castigoman urmanqa. 11Cheqan runaj parlasqanqa kawsay juturi jina, sajra runatarí chhoqonakuylla atipan. 12Chejnikoyqa phiñanakuyta apamun, munakuyrí pampachan tukuy pantasqasta. 13Yachayniyojpa simimpeqa yachay tiyan; mana yuyayniyojpa wasampajtajrí seq'ona varalla kashan. 14Yachayniyojkunaqa yachayta waqaychanku, wampoj siminrí llakiy kawsayta apamun. 15Qhapaj runaj kapuynenqa paypaj jark'achasqa llajta jina; wajcha runaj mana imayoj kasqanrí payta urmasqata saqen. 16Cheqan runaj pagonqa kawsaymin, sajra runaj ganakusqanrí castigolla. 17K'amisqata uyarikoj runaqa kawsay ñanta purin; k'amisqata mana uyarikojrí pantay ñanta rin. 18Chejnikuyta pakajqa llullamin; llullakuspa cuento apaykachajqa wampumin. 19Ashkhata parlaypeqa pantay tiyampuni; pichus nisqasninta mana kacharejqa sumaj yuyayniyoj. 20Cheqan runaj parlasqanqa sumaj ch'uwachasqa qolqe jina, sajra runaj yuyayninrí ni imapaj allinchu. 21Cheqan runaj parlasqanqa ashkhasman yachachin; wampu runasrí mana yachayniyoj kasqankurayku wañunku. 22Tata Diospa bendicionnenqa qhapajyachin, nitaj ima llakiytapis chay bendición apamunchu. 23Wampu runapaj sajra ruwayqa pujllakuy jinalla, yachayniyoj runarí yachayniyoj kasqanwan kusikun. 24Sajra runaqa, imatachus manchachikun, chaymampuni chayan; cheqan runapajrí imatachus ruwayta munasqanqa junt'akumpuni. 25Imaynatachus muyoj wayra chinkarin, ajinallatataj sajra runapis chinkarin; cheqan runarí kikimpipuni wiñaypaj sayan. 26Imaynachus vinagre kirusta khipin, q'oshñitaj ñawista k'arachin, ajinallatataj qhella runaqa kachajninta ruwan. 27Tata Diosta manchachikoyqa kawsayta yapanqa, sajra runaspa kawsayninkurí pisiyachisqa kanqa. 28Cheqan runaspa suyakuyninkoqa kusikuymin, sajra runaspa suyakuyninkurí chinkarenqa. 29Cheqan runapaj Tata Diosqa jark'achasqa wasi jina, sajrata ruwajpajrí chinkachisqa kaymin. 30Cheqan runaqa ni jayk'aj kuyuchisqachu kanqa; sajra runarí jallp'api mana kawsallanqapunichu. 31Cheqan runaj siminmantaqa yachay llojsimun; sajra runaj qallunrí khuchusqa kanqa. 32Cheqan runaqa k'acha imasta parlan, sajra runarí sajra imasllata parlan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\