PROVERBIOS 11

1Tata Diosqa millachikun mana cabal pesasta, cabal pesasmantarí kusikun. 2Jatunchakoyqa mana allimpaj qhawasqa kayta apamun, yachaytajrí llamp'u sonqoyojkunapi kashan. 3Cheqanta kawsaj runataqa cheqan kaynin pusaykachan; llulla runastarí mana allin kayninku chinkachin. 4Juicio p'unchaypeqa qhapaj kay mana yanapanqachu, cheqan kayrí wañuymanta libranqa. 5Cheqanta ruwayqa cheqan runaj ñanninta cheqanchanqa; sajra runarí mana allinta purisqallampitaj urmanqa. 6Cheqan runastaqa cheqanta ruwasqallankutaj libran; juchasapastarí juchallankutaj ch'ipaykun. 7Sajra runa wañojtenqa, paywan khuskallataj wañun suyakuynin; imatachus jatunta yuyasqasnimpis chinkapullantaj. 8Cheqan runaqa ñak'ariymanta librasqa kanqa, chay ñak'ariyninmantaj juchasapa runa yaykun. 9Sajra runaj parlasqanqa runa masinta sajra kawsayman churan, cheqan runatarí yachaynenqa salvan. 10Cheqan runata allin rejtenqa, llajtantin runas kusikunku; sajra runas wañojtinkupis, kusiywan qhaparinku. 11Cheqan runaspa bendicionninkuwan llajtaqa oqharikun; sajra runaspa parlasqankuwanrí llajtaqa chinkapun. 12Pichus runa masinta pisipaj qhawajqa mana yuyayniyoj; yuyayniyoj runarí ch'inlla kakun. 13Cuento q'epeqa mana parlana kajtapis parlarparillan, allin yuyayniyoj kajrí chaytaqa sonqollampi waqaychan. 14Maypichus mana allin kamachiy kanchu, chay llajtaqa urman; maypichus ashkha yuyaychajkuna kanku chaypirí, tukuy ima allin rin. 15Mana rejsisqamanta garante sayajtaqa mana allinchu rin; pichus garante kayta mana munajrí kusisqa tiyakun. 16K'acha warmeqa allimpaj qhawasqa kayta tarin, atiyniyoj qharisrí qhapaj kayllata tarinku. 17Khuyakuyniyoj runaqa pay kikimpaj allinta ruwakun; phiña sajra runarí pay kikillampajtaj sajrata ruwakun. 18Juchasapa runaqa qhasi manakaj pagota jap'in; cheqan kajta ruwajrí sumaj pagota ganakonqa. 19Cheqan kajpa qhepanta pureyqa kawsayman pusan, juchaj qhepanta puriyrí wañuyman pusan. 20Tata Diosqa millachikun sajra sonqoyojkunawan; allinta purejkunatarí may kusisqa qhawan. 21Cheqamanta sajra runaqa castigasqapuni kanqa; cheqanta ruwajkunarí ima llakiymantapis librasqa kanqanku. 22Imaynachus uj qori anillo khuchej senqampi churasqa, ajina uj k'achita warmi mana yuyayniyojqa. 23Cheqan runasqa allillantapuni imatapis munanku, juchasapaspa suyakuyninkurí phiñakuylla. 24Pichus mana mich'akuspa jaywarejmanqa imapis astawan yapakun; pichus anchata mich'akojpajtajrí, wajchayaylla jamun. 25Pichus mana mich'akuspa wajman jaywarejqa tukuy imayojman tukun; pichus wajkunata sajsachejqa, paypis sajsachisqallataj kanqa. 26Pichus tukuynin trigota tantaykuspa jallch'aykakapojtaqa runas maldecenqanku, pichus vendejtarí bendecenqanku. 27Pichus allin kajpa qhepanta purejqa allimpaj qhawasqa kayta mask'an, sajra kajta mask'ajmanrí chay mask'asqallantaj chayamonqa. 28Pichus kapuynimpi atienekojqa ch'aki laqhe jina urmanqa, cheqanta ruwajkunarí qhallallarenqanku q'omer sach'a jina. 29Pichus ayllunman uma nanayta apamojqa wayrallata herenciampaj jap'enqa, wampu runataj yachayniyojpa wata runallampuni kanqa. 30Cheqan runaj ruwasqanmanta rikhurejqa kawsay sach'a jina, pichus almasta ganajtaj yachayniyoj runamin. 31Sichus kay pachapi cheqan runaqa ruwasqanman jina pagota jap'in chayqa, sajra runaswan, juchasapaswanqa mashkhatawanrajchus castigasqa kanqankupis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\