PROVERBIOS 15

1Misk'i simiwan kuticheyqa phiñakuyta thasnun; sinch'i sinch'imanta kutichiyrí astawan phiñarichin. 2Yachayniyojpa siminmantaqa yachay llojsin; wampuspa siminkumantarí qhasi manakaj parlaylla t'ojyan. 3Tata Diosqa tukuynejpi kashan, allin runasta mana allin runastapis qhawaspallapuni. 4K'achamanta parlayqa uj kawsay sach'a jina; sajra phiña parlayrí sonqota p'akin. 5Wampu runaqa tatampa k'amisqanta qhesachan; pichus k'amisqata jap'ikojrí yachayniyoj kasqanta rikuchin. 6Cheqan runaj wasimpi tukuy ima junt'a kashan, sajra runaj ganasqampirí musphaylla tiyan. 7Yachayniyojpa simenqa yachayta tukuyman rak'in; wampuspa sonqonkurí mana jinatachu ruwan. 8Tata Diosqa juchasapaspa jaywasqankuta millachikun, cheqan runaspa mañakusqankutarí tukuy sonqo uyarin. 9Sajra runaspa ruwasqankuta Tata Diosqa millachikun; cheqan kawsayta mask'ajkunatarí munakun. 10Cheqan ñanmanta t'aqakojpajqa sinch'i castigo tiyan, chay castigowan allinman mana kutimojtaj wañonqa. 11Wañuywan, ukhu pachawan Tata Diospa ñawpaqempi kichasqa jina kashanku, runaj sonqontarí, manachu astawanraj rikuyta atin? 12Alqochakoj machu machu runaqa mana munakunchu pichus k'amejtaqa, nitaj yachayniyojkunawampis tantarikunchu. 13Runaj sonqompi kusiy kajtin, uyaqa kusisqallataj; sonqo llakisqa kajtinrí, espiritupis mana kallpayoj. 14Sumaj yuyayniyoj sonqoqa yachayta mask'an, wampusrí qhasi yuyayllawan sajsakunku. 15Pichus llakisqa kajpajqa sapa p'unchay llakiyllapuni; pichus kusisqa kajpajrí, sapa p'unchay fiesta jinallapuni. 16Pisi imayoj kaspapis Tata Diosta manchachikuywan kawsanaqa aswan allin, qhapaj kaspa musphaykachasqalla kawsanamanta nisqaqa. 17Aswan allin munakuypi q'omerkunata mikhunaqa, wirayachisqa aychata chejninakupi mikhunamantaqa. 18Usqhayta phiñakoj runaqa ch'ajwata rikhurichin; mana usqhayta phiñakojrí ch'ajwata thasnun. 19Qhella runaj ñannenqa khishkaswan jark'achisqa jina; cheqan runaj ñanninrí sumaj pichasqa ñan jina. 20Yachayniyoj chureqa tatanta kusichin; wampurí, mamanta pisipaj qhawan. 21Mana yuyayniyojqa wampu kayninwan kusikun; yuyayniyoj kajrí, imatachus ruwasqasninta sumajta reparakun. 22Mana yuyaychachikuspa, ima ruwanatapis wakichikusqaqa mana allinchu rin; allin rinanqa ashkha yuyaychajkunapi kashan. 23Runaqa kusikun tapukusqanman jina kutichiyta tarispa, pipis tiempompi parlarejtintaj, ancha sumajpuni. 24Kawsaypa ñannenqa pataman pusan, yachayniyojqa ukhu pachamanta karunchakunampaj. 25Tata Diosqa urmachin runaykachajkunaj wasinkuta; viudaj wasintarí sumajta sayachin. 26Tata Diosqa sajra runaspa yuyasqankuta millachikun; llimphu runaspa parlasqasninkuwanrí kusikun. 27Sajrata ruwaspa qhapajyayta munajqa wasinman uma nanayta apamun; pichus lluk'iykuchikuyta qhesachajrí kawsanqa. 28Cheqan runaqa kutichinampaj sumajtaraj yuyaychakun; sajra runarí ima sajratapis parlarparillan. 29Sajra runasmanta Tata Diosqa karunchakun; cheqan runaspa mañakusqankutarí tukuy sonqo uyarin. 30Kusiy ñawiwan qhawayqa sonqota kusichin; sumaj willaykunaqa sumajta kallpachan. 31Pichus allin k'amiykunata jap'ikojqa yachayniyojkunawan khuska tiyakonqa. 32Pichus k'amisqata qhesachajqa almanta pisipaj qhawan; pichus k'amisqata jap'ikojrí astawan yachayta jap'in. 33Tata Diosta manchachikoyqa runata yachaypi wiñachin; jatumpaj qhawasqa kanapajqa ñawpajta llamp'u sonqo kaytaraj yachana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\