PROVERBIOS 16

1Runaqa sonqompi wakichikun imatapis ruwanampaj; imachus ruwakunantarí Tata Dioslla nin. 2Runamanqa tukuy ima ruwasqampis allillan rijch'an; chaywampis Tata Dioslla qhawan ima laya yuyaywanchus ruwasqanta. 3Ruwasqasniykitaqa Tata Diospa makinman saqey, imatachus ruwanaykipaj wakichisqasniykitaj junt'akonqa. 4Tata Diosqa tukuy imasta ruwan imapajchus kanallampaj; juchasapa runatapis wakichin uj p'unchay castigasqa kanampaj. 5Tata Diosqa runaykachajkunata millachikun. Cheqamanta castigasqapuni kanqanku. 6Juchaqa munakuywan, cheqa kajwantaj pampachakun. Tata Diosta manchachikuspa, runaqa juchamanta t'aqakun. 7Maypachachus uj runaj kawsaynin Tata Diosta kusichin chaypachaqa, Tata Diosqa chay runaj enemigosnintapis paywan allinyachin. 8Cheqanta ruwaspa, pisitapis ganakoyqa aswan allin, sajrata ruwaspa ashkhata gananamanta nisqaqa. 9Runaqa imatachus ruwananta yuyaynimpi wakichin, Tata Diostajrí chay wakichisqasninta cheqanchan. 10Reyqa Diospa sutimpi parlan, manataj kamachinanchu tiyan mana allin kajtaqa. 11Cabal pesaswan, chimpuswanqa Tata Diosmantamin; chay tukuy pesasqa Paypa ruwasqasnin. 12Tukuy sajra ruwaykunata reyesqa chejninku, imaraykuchus kamachiyninkoqa cheqan ruwaywampuni sayanqa. 13Pichus k'achata, cheqantataj parlajqa reyesta kusichin, maychus kajta parlajkunatataj reyes munakunku. 14Reypa k'ajaj phiñakuynenqa wañuyta apamun, yachayniyojkunarí chay phiñakuyta tiyaykuchinku. 15Reypa kusiynenqa kawsayta apamun, k'acha kaynintaj para phuyu jina. 16Qorita rantinamanta nisqaqa aswan allin yachayniyoj kana; qolqeyoj kanamantaqa aswan allin sumaj yuyayniyoj kana. 17Cheqanta purejkunaj ñannenqa sajra kajmanta t'aqakun; cheqanta purejqa pay kikinta waqaychakun. 18Runaykachaypa qhepantapacha urmanaqa chayamun. Jatunchakuypa qhepantaqa waqay jamun. 19Wajchaswan khuska, llamp'u sonqoman tukunaqa aswan allinmin, runaykachajkunawan qhapajyanamanta nisqaqa. 20Yachachisqa runataqa allimpuni renqa; kusikuyniyojmin pichus Tata Diospi atienekojqa. 21Pichus sumajta unanchajqa yachayniyojpaj qhawasqa kanqa; misk'i parlaynenqa wajkunaman yapan yachayta. 22Sumaj yuyayniyoj kayqa kawsaypa juturimpis kanman jina; wampusman yuyaychayrí qhasi manakajlla. 23Pichus yachaywan unanchajqa parlayta yachan, k'acha parlasqasnintaj sumajta wajkunata yachachin. 24K'acha parlayqa abeja misk'i jina; yuyayta misk'ichan, cuerpotataj jampin. 25Runapajqa uj ñan tiyan, mayqentachus yuyan allin kasqanta, chay; chay ñampa tukukuynimpirí wañuylla tiyan. 26Uj llank'ajpa yarqhaynenqa payta yanapan, imaraykuchus paytaqa astawan llank'achin. 27Sajra runaqa yuyaynimpi wakichin sajrata ruwanampaj; parlasqampis nina larway jina. 28Sajra runaqa phiñanakuta rikhurichin, cuento q'epipis sumaj kawsaqesta phiñanachin. 29Sajra runaqa kawsaqenta ch'awkiyan, mana allin ñanmantaj pantaykuchin. 30Pichus ch'irmirispa qhawaykachajqa sajrata wakichishan, sajrata ruwaytawantaj, kirusninta khamurarikun. 31Machuyaspa yuraj uma kayqa sumaj pillumin; chayqa tarikun cheqan ñanta purisqapi. 32Wapu kanamantaqa aswan allin llamp'u sonqo kana; ashkha llajtasta atipanamanta nisqaqa aswan allinraj pay kikinta atipakunan. 33Suertetaqa runa choqan; chaywampis Tata Diospuni nin imaynachus kanantaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\