PROVERBIOS 17

1Aswan allinmin chojru t'antallatapis mikhuspa, kusiypi kawsayqa, sapa p'unchay kusiy fiestaspi, maqanakuspitaj kawsanamantaqa. 2Sumaj yuyayniyoj kamacheqa patronnimpa mana kasukoj churinta kamachenqa, herenciayojtaj kanqa patronnimpa churisninwan khuska. 3Qoriwan qolqewanqa ninapi llimphuchakun; runaj yuyaynintatajrí Tata Dioslla llimphuchan. 4Sajra runawan, llulla runawanqa sajra parlajkunata kasunku. 5Pichus wajcha runamanta alqochakojqa ruwajnin Diosta pisipaj qhawan. Pichus wajcha runata kusipayajqa castigasqapuni kanqa. 6Machu runaspa pillunkoqa allchhisninku kanku, wawaspa kusikuyninkutaj tatasninku kanku. 7Wampupajqa mana allinchu jatuchaj imasta parlananqa, nitaj kamachej runaqa llulleriosta parlanan allinchu. 8Pichus lluk'iyta yachajqa yuyakun sumaj atiyniyoj kasqanta; ima ruwaypipis paytaqa allillampuni rin. 9Pichus contrampi ima nisqatapis mana kasuta ruwajqa munakuyta mask'an; pichus chay nisqasta willarajrí kawsaqesta phiñanachin. 10Yuyayniyoj runataqa k'amisqallaraj allinman churan; wampu runarí ni pachaj seq'osqawampis uyarikunchu. 11Mana kasukoj runaqa sajrallatapuni mask'an; chayrayku mana khuyakuyniyoj kachata payman kachamonqanku. 12Aswan allin kanman uñanta chinkachikoj china jukumariwan tinkunaqa, uj wampu runawan tinkunamanta nisqaqa. 13Pichus allin kajmanta sajra kajwan kutichejpa wasinmanta manapuni sajra kajqa chinkanqachu. 14Pichus phiñanakuyta qallarejqa qochapis phataykushanman jina; chayrayku chay phiñakuytaqa saqey manaraj jatunyaykushajtin. 15Juchayojta kacharipojta, mana juchayojtataj juchachajtaqa Tata Diosqa mana rikuyta munanchu. 16Imapajtaj wampoqa qolqe oqharisqa yachayta rantej jamun, mana yuyaynin kashajtinri? 17Uj kawsaqeqa tukuy tiempopi munakuyniyoj, uj wawqe jinataj runawan khuska llakiypi sayaykunampaj. 18Mana allin yuyayniyoj runaqa garante sayan, runa masinmantataj cuentallikun. 19Pichus jap'inakuyta munajqa juchata munakun; pichus anchata parlajpis urmayninta mask'akun. 20Sajra yuyayniyojmanqa mana allinchu renqa; pichus qhasi manakajta thawtejpis mana allinman chayanqa. 21Uj wampoj tatan kanaqa uma nanayllata apamun; uj wampoj tatanqa mana kusikuyniyoj. 22Sonqo kusisqa kayqa uj sumaj jampi; llakisqa kayrí kallpata wañuchin. 23Sajra runaqa pakaypi lluk'ichikun, cheqan kajta q'ewinampaj. 24Sumaj yuyayniyojpa kawsaynimpi yachayqa rikukun, wampu runarí imamampis sat'iykukullampuni. 25Wampu chureqa tatanta mayta llakichin, mamampa sonqontataj nanachin. 26Cheqamanta mana juchayojta juchachanaqa mana allinchu, nitaj jasut'inapis atikunchu cheqanta ruwaj kurajkunataqa. 27Pisillata parlajqa yachayniyoj, yuyayniyoj runataj mana usqhayta phiñarparikunchu. 28Runaqa wampu kashaspapis sichus ch'inlla kakun, simintataj wisq'an chayqa, yachayniyojpaj qhawasqa kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\