PROVERBIOS 18

1Imatapis payllapaj munaj runaqa imatachus mask'asqasnin junt'akunallanta munan; imatapis yuyaychayta munajtinku, mana uyarikuyta munanchu. 2Wampoqa manapuni imatapis yachayta munanchu, manachayqa sonqompi kajta willayllata munan. 3Jucha kajtin, p'enqay jamun, runaykachaywantaj honra t'akay chayamun. 4Runaj parlasqasnenqa ukhu yaku jina, purej yaku jinataj yachaypa juturenqa. 5Mana allinchu juezkuna juchayojman kutikunankoqa, nitaj mana juchayojta qhasimanta juchachanankupis. 6Wamposqa siminkunejta ima ch'ajwamampis chayanku, parlasqankuwantaj castigota tarikunku. 7Wampoj parlasqasnenqa pay kikin urmanallampajtaj kashan, nisqasnillanwantaj ch'ipaykuchikun. 8Cuento q'epej parlasqasnenqa misk'i mikhuna jina; runaj ukhunmampuni chayan. 9Ruwanapi qhellaqa, imanchus kajta wayrachej runawanqa yunta kanku. 10Tata Diospa sutenqa uj jark'achasqa torre jina; cheqan runasqa chaypi pakakuspa, waqaychasqa kanku. 11Qhapaj runapaj kapuynenqa jark'achasqa llajta jina, yuyantaj uj alto perqa jina kasqanta. 12Runaykachaypa qhepantapacha urmayqa jamun; jatumpaj qhawasqa kanapajqa ñawpajta llamp'u sonqo kaytaraj yachana. 13Manaraj allinta uyarishaspa imatapis kuticheyqa wampu kaymin, p'enqaytaj. 14Uj onqojmanqa wapuchakuynin kallpata qon; onqosqa kashaspa mana wapuchakojtarí, pitaj yanapayta atinmanri? 15Allin yuyayniyojqa yachayta astawan jap'in; yachayniyojpa ninrenqa yachayta mask'an. 16T'inka jaywarisqaqa tukuy punkusta kicharin, jinamanta pichus jaywarejtaqa kuraj kaj runaspa ñawpaqenkukama chayachin. 17Juiciopi ñawpajta parlarejqa cheqampi kasqanta rijch'akun, uj chayamuytawan sut'inchanankama. 18Suerte choqayqa tukuy quejanakusta tukuchin, sut'inchantaj mayqenchus atipananta. 19Uj phiñachisqa wawqeqa sumaj jark'achasqa llajta jina, sonqonta mana tiyaykuchiy atina. Wawqepura phiñanakoyqa kichariy mana atina aldabas jina. 20Imatachus siminwan parlaspa tarisqanwan runaqa wijsanta junt'achenqa; ajinamanta chaywan sajsakonqa. 21Wañuywan, kawsaywanqa runaj simimpi kashan; pichus chay ruwayta munakojqa chaywan sajsakonqa. 22Pichus casarakunampaj warmita tarejqa allin kayta tarin, chaywantaj Tata Diosqa k'acha yanapayninta payman rikuchin. 23Wajcha runaqa khuyayta mañakuspa parlan; qhapaj runarí wapu waputa parlan. 24Wakin kawsaqesqa mana cheqan kawsaqespunichu kanku; chaywampis uj kawsaqe tiyan, wawqemantapis aswan munakuyniyoj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\