PROVERBIOS 2

1Wawáy, kay nisqasniytachus jap'ikunki chayqa, kamachisqasniyta sonqoykipi waqaychay. 2Yachaytaqa uyariy; yuyayniyoj kayman sonqoykita jayway. 3Tukuy kallpaykiwan mañakuy yuyayta, sumaj yachaytawan. 4Sichus chay imasta qolqeta jina mask'awaj, qolqe p'ampasqata jinataj chayqa, 5chaypacha, entiendenki imachus Tata Diosta manchachikuna kasqanta, tarinkitaj imaynatachus Diosta rejsina kasqanta. 6Tata Diosmin qon yachaytaqa; tukuy yachaykuna, sumaj yuyayniyoj kaypis siminmanta llojsimun. 7Paymin qon sumaj yachayta cheqanta purejkunaman; mana juchayojkunapajqa Paymin jark'akunanku escudoqa. 8Payqa cheqan ñanta rejkunata waqaychan, Paypa nisqasninta kasojkunatapis sajramanta jark'akun. 9Yachallankitaj cheqan kajta, allin kajta, maychus kajta ruwayta, tukuy allin ñantapis. 10Sonqoykiman yachay yaykojtin, yachayqa may jina misk'ichus kasqanta yachanki. 11Tanteyayqa allinta qhawasonqa, sumaj yachayniyoj kaypis waqaychasonqa. 12Chaykunaqa sajra ñanmanta karunchasonqanku, sajrata parlaj runasmantawan. 13Paykuna allin kaj ñanta saqenku, laqha ñankunatataj purinku. 14Sajra ruwasqasninkuwan kusikunku; chay sajra mañasninkupi tusunku, takinkutaj. 15Wist'u ñankunata purinku; cheqan ñanmanta pantaykunku. 16Jinallataj yachayqa wajpa warminmanta karunchachisonqa, chay warmej misk'i parlasqasninmanta. 17Chay warmeqa sipas kashaspa casarakusqan qosanta saqepun, Diospa ñawpaqempi tratota ruwasqantapis qonqapun. 18Paypa wasinman rinaqa wañuyman rina ñanta jap'iriywan ninakun. 19Paywan puñuykoj wasinman yaykojkunaqa manaña llojsimunkuchu, manañataj kawsay ñantaqa purenqankuchu. 20Chayrayku qanqa allin ñanta puriy. Cheqan runaspa kawsasqankuta jina kawsay. 21Cheqanta kawsajkuna mana juchayojkunalla kay pachapi wiñaypaj tiyakonqanku. 22Juchasapasrí kay pachamanta wijch'usqa kanqanku; ruwanankuta mana ruwajkunaqa kay pachamanta t'irasqa kanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\