PROVERBIOS 20

1Vinoqa runata ch'ajwachin, machachikoj ujyanastaj astawan runata qhollpichin; chaykunawan machakojqa mana yuyayniyoj. 2Uj phiñasqa reyqa qhaparishaj león jina. Payta phiñachej runaqa kawsayninta wañuy pataman churan. 3Allinmin runapajqa ch'ajwayta saqenanqa; ch'ajwaytaqa mayqen wampupis qallarillan. 4Llank'ana tiempo kashajtin, qhellaqa mana llank'anchu; cosechana tiempo chayamojtintajrí, imatapis mask'aspaqa mana tarenqachu. 5Runaj sonqompi pakasqa yuyaykunaqa ukhu qocha jina; pichus yuyayniyojqa chaytaqa orqhonqa. 6Ashkha runas ninku sumaj runas kasqankuta; chaywampis, uj cheqan runataqa pitaj tariyta atinmanri? 7Cheqan runaqa llimphu kawsaypi purin, paypa qhepantataj wawasnin may kusikuyniyoj kanqanku. 8Reyqa justiciata ruwanampaj tiyaykukun, qhawarispallataj, tukuy sajra kajta chinkachin. 9Ni pipis niyta atinchu: Noqaqa llimphu sonqoyoj kani, mana ima juchayojtaj, nispaqa. 10Mana cabal pesasta, mana cheqan kaj chimpustawan Tata Diosqa chejnikun. 11Uj wawapis ruwasqasnimpi allinta rejsichikun, sichus llimphuta, cheqantataj kawsan chayqa. 12Ninreqa uyarinapaj, ñawitaj rikunapaj. Chaykunaqa Tata Diospa ruwasqasnin kanku. 13Ama puñuywan anchata misk'ichikuychu ama wajchayanaykipaj. Ñawisniykita kichariy, mikhunaykitaj ashkha tiyapusonqa. 14Ranqhero runaqa rantinankama nin: Mana walejchu, nispa. Rantispañataj, mayta runaykachan chay rantisqanmanta. 15Tiyan qoripis, valorniyoj rumispis; pichus yachaywan parlajqa chay imasmanta aswan valorniyojraj. 16Mana rejsisqamanta garante sayajmantaqa p'achanta qhechuspa, prendata qhepachiy. 17Llullakuywan t'anta jap'isqaqa runapaj misk'i mikhuy; chaymantatajrí simenqa chhajwawan junt'a kanqa. 18Ima ruwanatapis wakichina sumaj yuyaychaywan; wañuchinaku ch'ajwata ruwanapajqa sumajtapuni umachakuna. 19Cuento q'epeqa yachasqanta mana pakanchu; ajinaqa ama chay cuento q'epiwan puriychu. 20Pichus tatanta mamantapis maldecejqa manchay musphay laqhapi wañonqa. 21Manaraj kanampi herenciata usqhayllata jap'eyqa qhepaman mana bendecisqachu kanqa. 22Amapuni jayk'ajpis niychu: Kayta ruwawasqanmanta vengakusaj, nispa. Tata Diospi atienekuy, Paytaj librasonqa. 23Tata Diosqa chejnikun mana cabal pesasta; mana cheqan kaj balanzaqa mana allinchu. 24Tata Diosqa runata pusan maynintachus rinanta; ni pipis yachakunchu imaynachus rinanta. 25Mana walejchu runapaj usqhayllata imatapis Diosman qosaj niytawan, chay qhepata iskayrayananqa. 26Yachayniyoj reyqa juchasapasta trigo pajata jina wayrawan aparparichin, trillana ruedawan saruchispataj, p'altarachin. 27Tata Diospa k'anchaynenqa runaj espíritun; chayqa tukuy ukhumpa k'uchusninta k'anchan. 28Reyqa kamachinanmanta mana orqhosqachu kanqa, munakuywanchus, cheqantatajchus ruwan chayqa. 29Waynakunaqa kallpankurayku jatumpaj qhawasqa kanku; machu runasrí yuraj chujchasninkurayku jatumpaj qhawasqa kanku. 30Jasut'ej nanachisqasnin runaj sajra kayninta llimphuchan, seq'oytaj sonqo ukhuta pichan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\