PROVERBIOS 21

1Reypa sonqon Tata Diospa makimpeqa purej yaku jina, imaraykuchus Tata Diosqa maynintachus munasqanman jina pusan. 2Runamanqa tukuy ima ruwasqampis allillan rijch'an; chaywampis Tata Dioslla qhawan ima yuyaywanchus chayta ruwasqanta. 3Cheqanta purispa allin kajtapuni ruwayqa Tata Diosta astawan kusichin uywa ñak'asqasta jaywanamanta nisqaqa. 4May kasqanta yuyakoyqa, runaykachaywan, juchasapaspa sajra unanchayninkuwanqa jucha kanku. 5Imatapis ruwanampaj k'uchi runaj wakichisqanqa allimpuni llojsin; patan uranta wakichisqarí wajchayayman chayachin. 6Llullakuywan qhapajyayta tareyqa wawsi jinalla, wañuyta mask'akojkunapajqa. 7Kallpankupi atienekuspa ruwasqankoqa juchasapasta chinkachenqa, cheqan kajta mana ruwayta munasqankurayku. 8Juchayoj runaj ñannenqa wist'u; llimphu runaj ruwasqasninrí cheqampuni. 9Wasej k'uchullampi tiyakunaqa aswan allin jatun wasipi phiñanakuta mask'aj warmiwan tiyakunamantaqa. 10Juchasapaqa sajra imasllata ruwayta munan; runa masintaqa ni jayk'aj khuyayta munanchu. 11Alqochakoj runata jasut'ichikojta rikuspaqa, pichus mana yachayniyojqa yachayniyojman tukun; yuyayniyoj runarí k'amisqalla yachaqakumpacha. 12Cheqan Kaj Diosqa juchasapasta qhawan, sajra runastataj chinkayman jaywaykun. 13Sichus pipis wajcha runaspa mañakusqankuta mana uyarin chayqa, paypa mañakusqampis manallataj uyarisqachu kanqa. 14Pakaypi t'inkata jaywayqa sinch'i phiñakuyta tiyaykuchin. Pakaypi lluk'iytaj k'ajaj phiñakuyta thasnun. 15Maypachachus cheqan justicia ruwakun chaypachaqa, cheqan runaqa kusikun; sajra ruwayman yachasqa runasmantajrí jatun manchachikuy chayamun. 16Yachay ñanmanta t'aqakoj runaqa wañusqaswan khuska kamonqa. 17Pichus sonqompa munaynimpi kusirakuspa kawsajqa wajchayanqa; jinallataj vinota ujyaj, perfumewan jawirakoj runaqa mana qhapajyanqachu. 18Sajra sonqo runaqa cheqan runaj cuentampi ñak'arenqa, wasanchaj runataj allin kawsaj runaj cuentampi ñak'arillanqataj. 19Ch'in pampapi tiyakunaqa aswan allinraj, uj imamantapis phiñakuspa maqanakuta mask'aj warmiwan tiyakunamanta nisqaqa. 20Yachayniyoj runaj wasimpeqa junt'a kashan qhapaj kapuyninwan, aceitewan ima; wampu runarí kapuyninta wayrarparichillan. 21Pichus cheqan kayta, khuyakuytawantaj qhatejqa kawsayta, cheqan kayta, allimpaj qhawasqa kayta ima tarenqa. 22Yachayniyojqa uj sumaj jark'achasqa llajtawan maqanakoj yaykuspa, imapichus chay llajta atienekun, chayta urmachin. 23Pichus sumajta unancharisparaj parlajqa ni jayk'aj ima llakiymampis yaykunchu. 24Pichus anchata runaykachaspa imatapis ruwaj runataqa kay jinata ninku: Runaraw; Machu Machu; Alqochakoj, nispa. 25Qhellaqa moq'eymanta wañun, imaraykuchus makisnenqa manaña imatapis ruwayta munanchu. 26Sapa p'unchay moq'espalla kashan; cheqan kaj runarí mana mich'akuspa imatapis jaywarin. 27Sajra runaspa uywa ñak'asqa jaywasqankuta Tata Diosqa millachikun; chaywampis astawanraj millachikun sajra sonqowan jaywajtinku. 28Llulla testigoqa chinkachisqa kanqa; pichus uyariyta yachajrí parlayta atillanqapuni. 29Juchasapaqa manapis imata manchachikunman jina rikuchikun; cheqanta kawsaj runarí allinta yachan imatachus ruwasqanta. 30Tata Diospa contrampeqa mana yachayqa kanchu, ni sumaj yuyay, nitaj sumaj yuyaychakunapis. 31Runaqa caballota wakichin wañuchinaku maqanakuman rinampaj, chay maqanakupirí Tata Dioslla yanapan atipayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\