PROVERBIOS 22

1Allimpaj qhawasqa kay, munasqa kaytaj aswan allinraj kanku ashkha qorimanta, qolqemantawan nisqaqa. 2Qhapaj runawan wajcha runawanqa uj rejlla kanku, iskayninkuta Dios ruwasqanrayku. 3Yuyayniyojqa sajra kajta rikuspa, pakakun; mana yuyayniyojrí sajraman chimpaykun, chantaqa ñak'arin. 4Llamp'u sonqowan Tata Diosta manchachikusqamanta kay t'inkas tiyan: Qhapajyay, allimpi qhawasqa kay, kawsay ima. 5Sajra sonqoyojpa ñannimpeqa khishkas, urmachina tojllaspiwan tiyan; pichus kawsayninta qhawakojrí chaykunamanta karunchakonqa. 6Wawamanqa imaynatachus kawsananta allinta yachachiy; machuyaynimpipis mana qonqanqachu chay yachasqantaqa. 7Wajcha runataqa qhapaj runa makimpi jap'in; pichus manukojqa manojpa wata runan. 8Sajra imasta tarpojqa sajrallatataj cosechanqa, sajra imasta ruwanampaj atiyninta Tata Dios chinkachenqa. 9Pichus wajkunaman jaywarej runaqa bendecisqa kanqa, wajchasman mikhunanmanta qorisqanrayku. 10Alqochakoj runataqa wijch'uychej, ch'ajwastaj chinkarenqa. Manallataj kanqachu quejanakus, phiñanakuykunapis. 11Reyqa astawan munakun ch'uwa sonqo runata, allin parlayniyoj runataj kawsaqen kanqa. 12Tata Diosqa yachayniyoj runata sumajta waqaychan, wasanchajpa parlasqasnintatajrí pejturparin. 13Qhellaqa achakista mask'an mana llank'ananrayku: Jawa callepi león karishan; mitharpariwanqa, nispa. 14Khuchichakoj warmej parlasqasnenqa ukhu ch'aki pujyu jina. Chayman urmaykun, pipajchus Tata Dios phiñasqa kashan, chay. 15Wampu kayqa wawajpa sonqompi kashan, wanachina varataj chay wampu kayninta chinkachenqa. 16Pichus qhapajyananrayku wajchasmanta sojsojqa, chayrí qhapajman kapuyninmanta jaywarejqa wajchayaypi tukukonqa. 17Sumajta uyariy yachayniyojkunaj parlasqankuta; sonqoykita churay imatachus yachachisusqayman. 18Chay yachayta sonqoykipi waqaychajtiykeqa, ima munay qampaj kanqa, chaytaj simiyki puntapi kanqa. 19Tata Diospipuni atienekunaykipaj, kay imastaqa kunan qanman yachachiyki. 20Kinsa chunka sumaj nisqasta qampaj qhelqani. Chaypeqa kashan yuyaychaykuna, yachaykuna ima, 21qanman yachachisunaypaj cheqa kajta rejsiyta, pichus kachasoj tapusojtin, allinta kutichinaykipaj. 22Ama wajchaj imanta qhechuychu wajchata rikuspa, amataj juezkunaj ñawpaqenkupipis payta k'umuykachachiychu. 23Paymantaqa Tata Dios sayaykonqa; pikunachus chay jinata ruwajkunajta kawsayninkuta Tata Diosqa qhechonqa. 24Usqhayllata phiñarparikoj runajtaqa ama kawsaqen kaychu, nitaj phiñakoj runawanqa purillaypischu. 25Jinamanta sajra ruwanasninta mana yachaqakunkichu, ama kunkaykiman sipinata churakunaykipaj. 26Ama pimantapis cuentallikuychu, nitaj waj runaj manusninmantaqa garante sayaychu. 27Sichus mana imaykipis paganaykipaj kanqa chayqa, puñunaykitapis qhechusonqanku. 28Ñawpa tatasniykej churasqasnin mojonesta ama wajnejman suchuchiychu. 29Pichus k'uchilla imatapis sumajta ruwajqa reyespa ñawpaqenkupi sirvillanqapuni, manataj mayqen runaspallatachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\