PROVERBIOS 23

1Sichus uj allin rejsisqa wiraqochi wajyasunki paywan mikhunaykipaj chayqa, sumajta umaykipi jap'iy pejpa ñawpaqempichus kashasqaykita. 2Sichus ancha ashkha mikhuyman yachasqa kanki chayqa, yarqhayniykita wataykuy. 3Ama chhikata moq'eychu chay misk'i mikhunasninta; pajtataj chay mikhunasninwan rantichikushawaj. 4Ama anchata kallpakuychu qhapajyayta mask'aspa. Amaña chayllapipuni yuyaychu. 5Chay qhapaj kayqa allinta qhawarinaykipajqa manaña kanqachu; anka irpas phuruchakuytawan phawaspa ripunku, jinallata chinkaponqa. 6Mich'a runaj wasimpeqa ama paywan mikhoj tiyaykuychu, amataj misk'i mikhunasnintapis moq'eychu. 7Payqa mashkhachus valesqallampi yuyashan. Payqa nisunki: Mikhukuy; ujyakuy, nispa; chaywampis sonqonqa wajta yuyashan. 8Chaymantaqa imatachus mikhusqaykita lanzanki, k'acha nisqasniykitaj qhasillapaj kanqa. 9Ama wampu runamanqa imatapis parlaychu; payqa asikusonqa chay sumaj yachaywan parlasqaykimanta. 10Ama suchuchinkichu ñawpa mojonesta, nitaj wajcha wawaspa jallp'ankumampis yaykukapunkichu. 11Paykunaj Jark'akojninkoqa manchay atiyniyojmin; paykunata jark'akuspa, contraykipi sayaykonqa. 12Yachachiykunata sonqoykipi sumajta jap'ikuy, ninriykitaj sumajta uyarichun sumaj yachaywan nisqasta. 13Ama mich'akuychu wawaykita wanachinapaj seq'oytaqa; uj mashkhata seq'osqaqa mana payta wañuchenqachu. 14Manachayqa, ajinata varawan seq'ospaqa, ukhu pachaman rinanmanta libranki. 15Wawáy, sichus sonqoykipi yachay tiyan chayqa, noqajtapis sonqoyqa kusikullanqataj. 16Simiykichus cheqan imasmanta parlanqa chayqa, sonqoyqa maytapuni kusikonqa. 17Ama juchasapas imaynatachus kawsasqankuta moq'espa qhawaychu; astawanqa Tata Diosta tukuy tiempo manchachikuy. 18Jinamanta qampajqa qhepaman allin kawsay kanqa, imapichus suyakusqaykitaj mana qhasipajchu kanqa. 19Allinta uyariway, wawáy; yachayniyoj kay, allin ñantapunitaj riy. 20Amapuni machakojkunawan tantakuychu, nitaj anchatapuni mikhojkunawampis. 21Machakojkunawan, ashkhata oqojkunawanqa wajchayanku, puñuysikispis thantaman tukunku. 22Pichus yumasoj tataykitaqa allinta uyariy, mamaykitapis payayajtenqa, ama pisipaj qhawaychu. 23Cheqa kajta rantikuy, amataj kacharikuychu yachaymanta, unanchaymanta, yuyaychaymanta ima. 24Cheqan runaj tatanqa mayta kusikun. Yachayniyoj churita yumajqa payrayku kusikun. 25Tataykiwan mamaykiwanqa kusikuchunku; pichus nacechisojqa kusikuchumpuni. 26Tukuy sonqo uyariway, wawáy; imaynatachus kawsasqayta qhaway. 27Phisu warmeqa ukhu laqha pujyu jina, qosanta wasanchaj khuchi warmitaj uj k'ullku pujyu jina. 28Chay warmeqa uj suwa jina wateqan, ashkha qharistataj wasanchay khuchi kawsayman churan. 29Pipajtaj ayqoyri? Pipajtaj llakiyri? Pitaj phiñanakupi, waqaypitaj purinri? Pitaj qhasi manakajmanta nanachisqari? Pejpa ñawisnintaj pukapachallari? 30Chayqa pischus vinota mana saqejkunapaj, waj machachina ujyanasta mask'ajkunapaj. 31Ama vinotaqa qhawaychu, imaynatachus pukayarisqanta, vasopi lliphirisqanta, imayna misk'itachus tonqoriykita yaykurisqanta ima. 32Ujyaykusqamantarí, katari jina khanikun, nanachikuntaj. 33Ñawiykeqa waj jinasta qhawanqa, sonqoykimantataj mana parlanasta thawtinki. 34Qhollchoqeyaj mama qochapi winkushasqaykita jina yuyakunki, barcoj jatun k'aspi puntampi jina. 35Chantaqa ninki: Wajtawanku, nitaj nanachiwankuchu; jasut'iwanku, nitaj yuyakunichu; yuyayniyman kutiriytawampis, vinota mask'amullasajtaj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\