PROVERBIOS 24

1Ama sajra runas imaynatachus kawsasqankuta moq'espa qhawaychu, nitaj paykunawan khuska kayta munaychu. 2Paykunaj sonqonkoqa kallpankupi atienesqa maqarayllapi yuyashan; siminkupis sajrata ruwayllamantapuni parlan. 3Yachaywan waseqa ruwasqa, sumaj unanchakuywantaj cimiento rumispis churakun. 4Sumaj yuyaywan waseqa junt'a kanqa munanapaj jina valorniyoj imaswan. 5Yachayniyoj runaqa atiyniyoj, yuyayniyoj runataj kallpayoj. 6Maqanaku ch'ajwapi atipanapajqa sumaj yuyaywan wakichina; sumaj yuyaychajkuna ashkha kajtinkutaj, pipis atipan. 7Wampoqa mana ima niyta atinchu kurajkunajpa ñawpaqenkupi, imaraykuchus paypajqa yachayta taripay mana atina. 8Pichus sajrata ruwayllapi yuyajqa sajra yuyayniyoj runapaj qhawasqa kayllata tarikun. 9Wampu runaqa jucha ruwayllapi yuyan; chay machu machutaqa ni pi rikuyta munanchu. 10Sichus ima llakiypi rikhurispa llawch'iyawaj chayqa, ajinamanta rikuchinki kallpayki pisi kasqanta. 11Wañuyman apasqasta kacharichiy, wañuy patapiña kashajkunatapis libray. 12Sichus qan niwaj: Mana yacharqaykuchu, nispa chayqa, pichus sonqoykita rikojqa yachanqapuni, chay qhawasojniykitaj allinta yachanqa. Payqa sapa ujman ruwasqanman jina qoponqa. 13Wawáy, mikhurikuy abeja misk'ita, imaraykuchus chayqa sumaj, llamiriytaj ima misk'ichus kasqanta. 14Ajinallataj misk'i kanqa almaykipaj yachaywan, allinta rejsiywanqa. Chay imastachus tarinki chayqa, allin yuyayman chayanki; ajinamanta imatachus suyakusqaykeqa mana chinkachisqachu kanqa. 15Sajra runa, ama ima sajratapis ruwaychu cheqan runaj contrantaqa, nitaj wasinmanta imasninta suwaychu. 16Cheqan runaqa qanchis kutita urman, chantaqa uj qanchis kutillatataj sayarikun. Sajra runastajrí llakiyman urmachisqa kanqanku. 17Ama kusikuychu, nitaj fiestata ruwaychu, enemigoyki misk'ajtin, chayrí urmajtimpis. 18Pajtataj Tata Diosqa chay asikusqaykita rikuspa, phiñakunman, jinaspataj urmajpa patanmanta phiñakuyninta oqharikapunman. 19Ama sajra runasraykoqa phiñakuychu, nitaj imaynatachus kawsasqankuta moq'espa qhawaychu, imaraykuchus qhepaman manapuni allinchu renqa, manachayqa sajra runaqa wayraj phukusqan k'anchana jina wañuponqa. 21Diosta, chantá reytapis manchachikuy, wawáy, amataj tantakuychu contranta oqharikojkunawan. 22Chay runaspa tukukuyninkoqa ujllata chayarparimonqa, nitaj pipis yachanchu ima castigowanchus paykuna ñak'arichisqa kanankuta. 23Kaykunapis kanku yachayniyojkunaj nisqasnillankutaj: Justiciata ruwaspa, wakillanta allimpaj qhawanaqa mana allinchu. 24Pichus juchayojta llimphuman orqhojtaqa runas maldecinku, chantá waj nacionespis rikuyta mana munankuchu. 25Pikunachus juchayojta jasut'inku, chaykunamanqa kusiy chayamonqa, jinallataj bendecisqa kanqanku. 26Pichus cheqanta kutichejqa simipi uj much'aykuy jina. 27Jawapi imachus ruwanasniykitaraj allinta wakichiy, campopi ruwanasniykitapis ruwamuy; chaymantaraj wasiykita ruwakunki. 28Ama qhasimanta runa masiykej contranta testigo sayankichu, amataj ima llullatapis parlaychu. 29Ama niychu: Imaynatachus ruwawarqa, kikillantataj ruwasaj; ruwawasqanman jina kutichisaj, nispaqa. 30Qhella runaj chajrannejta rerqani, mana yuyayniyoj wampu runaj uvas huertannejta ima. 31Chaykunapitaj rikorqani khishkasta, qhorasta ima wiñashajta, rumi perqantapis thuñisqata. 32Chayta rikuspa, sonqoypi unancharqani; chayta qhawarispa, kayta yachaqakorqani: 33Jinata puñuywan k'aywinaykikama, makisniykita ojllaykuspa puñunaykipaj winkunaykikamataj, 34wajchayayqa suwa jina qanman chayamusonqa, pisichikuytaj allin armasqa runa jina jamusonqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\