PROVERBIOS 25

1Kaykunapis Salomonpa nisqasnin kanku, mayqenkunatachus Judajpa reynin Ezequiaspa kamachisnin waj libroman thallerqanku, chaykuna. 2Diosqa wakin yachaykunata pakan, chaytaj Payta jatunchan. Reyesqa chay yachaykunata watunku, chaytaj paykunata jatunchan. 3Cielo pata kasqan, jallp'apis may ukhu kasqan, reyespa yuyayninkupis imaynachus kasqan imaqa mana unanchay atina kanku. 4Qolqe metalta ch'ichisninmanta ch'uwachay, pichus yachajtaj chaymanta uj vasota ruwanqa. 5Ajinallatataj reypa ñawpaqenmanta sajra runasta wijch'uy, kamachina tiyanantaj cheqan kaypi sinch'i sayachisqa kanqa. 6Reypa ñawpaqempeqa ama runaykachaychu, nitaj kuraj runaspa kanankupi kaychu. 7Aswan walej kanman ninasunku: Jamuy; kaynejpipuni karikuy, nispa, chay kuraj runaj ñawpaqempi k'umuykachachisunankumanta nisqaqa. Imatachus ñawisniykiwan rikusqaykitaqa, 8ama chay ratopacha juezman willamuychu; pajtataj waj uj jinata nispa, p'enqaypi rikhurichisunkiman, qantaj mana ni mayman uyaykita churayta atiwajchu. 9Runa masiykiwan quejanakupi kaspaqa, ama wajpa pakaypi nisusqanta sut'inchaykuychu. 10Jinamanta chay uyarisojqa p'enqaypi rikhurichisunkiman, chay sajra ruwasqaykimantataj runas mana qonqayta atenqankuchu. 11Maychus tiempompi parlapayayqa, qolqewan t'ikanchasqa qori manzana jina. 12Qori jaluchu jina, sumaj qori anillo jinataj, yachaywan pichus k'amejqa chay k'amisqata jap'ikojpaj. 13K'ajajta ruphamushajtin, chiri wayritaqa may sumaj, ajinallataj sumaj kachaqa kachajnimpajqa; jinamanta payqa kachajninta kusichin. 14Ch'aki phuyu jina, ch'aki wayra jinataj, pichus: Jaywarisaj, nin, nitaj jaywarinchu, chayqa. 15Pacienciaqa kamachejpa phiñakuyninta thasnun; llamp'u parlaytaj rumi sonqota llamp'uyachin. 16Sichus misk'ita tarinki chayqa, maychus atisqallaykita mikhuy; pajtataj anchata mikhuykuspa, lanzashawaj. 17Kawsaqeykitachus watukunki chayqa, ama k'iskimanta rinkichu; pajtataj qanwan amichikuspa, chejnisunkiman. 18Runa masimpa contranta llulla testigomanta sayajqa rijch'akun garroteman, espadaman, filo puntayoj flechamantaj. 19Llakiypi uj wasanchajman atienekoyqa uj chaki q'ewisqapis purisunman jina, chayrí uj kiru p'akisqawampis mikhusunman jina. 20Llakisqapaj takipoyqa aycha llik'isqamampis vinagreta jich'aykusunman jina, chayrí sinch'ita chirimushajtimpis p'achata lluch'ukusunman jina. 21Sichus enemigoyki yarqhasqa kashan chayqa, mikhunata jaywariy; ch'akichikun chayqa, yakuta jaywariy. 22Ajinata ruwaspaqa, umanman nina brasastapis jich'aykushawaj jina kanman, Tata Diostaj t'inkachisonqa. 23Wichay ladomanta wayramojtin, paraqa chayamun; ajinallataj sajra parlaykuna kajtin, phiñasqa uya rikhurin. 24Wasej k'uchullampi tiyakunaqa aswan walej jatun wasipi phiñanakuta mask'aj warmiwan tiyakunamantaqa. 25Imaynachus chiri yaku ch'akisqa runapaj may sumaj, ajinallataj karu llajtamanta chayamoj k'acha willaykunapis. 26Qonchu yaku juturi jina, asnashaj pujyu yaku jinataj, sajra runaj munayninta ruwaj cheqan runaqa. 27Ancha ashkha misk'ita mikhunaqa mana allinchu, nillataj jatumpaj qhawasqa kayta mask'aypis allinchu. 28Imaynachus uj mana perqayoj llajta, pillapis yaykunampaj jinalla, ajinallataj pichus phiñakuyninta mana ñit'iykukojqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\