PROVERBIOS 26

1Q'omer tiempo rit'inanqa mana allinchu, nitaj cosecha oqharina kashajtin, paranampis allinchu; ajinallataj wampupajqa mana allinchu jatumpaj qhawasqa kananqa. 2Mana thapayoj phichitanka jina, phawaykachaj para p'isqo jinataj, mana imallamanta maldicionqa mana chayanqachu. 3Caballotaqa reatawan mansuyachina, burrotataj lazowan; ajinallataj varapis wampoj wasampaj allin kashan. 4Wampu runamanqa ama kutichiychu imaynachus kasqanman jina, qampis ama pay jina wampu kanaykipaj. 5Wampumanqa kutichiy imaynachus kasqanman jina, yachayniyoj kasqanta ama yuyakunampaj. 6Chakisnintapis khuchurakunman jina, uma nanaytapis mask'akunman jinataj uj wampu runawan willayta apachinanqa. 7Imaynachus uj cojoj chakisnin ni imapaj walejchu, ajinallataj yachaywan uj nisqa wampoj simimpeqa kashan. 8Warak'aman rumita wataykoyqa mana allinchu; ajinallataj wamputa jatumpaj qhawanaqa mana allinchu. 9Machasqaqa makimpi khishkata mana reparakunchu; ajinallataj wampoqa yachaywan nisqasta mana entiendenchu. 10Flechaj runaqa pitapis atin jap'irparichiyta; chay kikillantaj wampu runata, puriskiritapis mink'akojqa. 11Alqoqa lanzasqanta watejmanta mikhuykakapun; ajinallatataj wampu runaqa wampu ruwayninta kutikipakun. 12Rikunkichu yachayniyoj kasqanta yuyakoj runata? Paymanta nisqaqa wampu runamantaraj imatapis suyasunman. 13Qhella runaqa achakista mask'an mana llank'ananrayku: Ñampi león karishan; plazapipis karishallantaj, nispa. 14Punkoqa pachallampi quejosnimpi muyun; ajinallatataj qhellaqa puñunallampi sunt'iykachan. 15Qhellaqa chuwaman makinta sat'iykun, siminman qayllaykuchiytatajrí qhellakun. 16Qhella runaqa may yachayniyoj kasqanta yuyakun, qanchis yuyaychaj runasmanta astawan. 17Waj runaspa quejasninkuman sat'ikoyqa alqota ninrisninmantapis jap'iykukusunman jina. 18Imaynatachus uj loco runa wañuchej flechasta mayllamampis kacharin, 19ajinallataj pichus kawsaqenta ch'awkiyaytawan, nin: Pujllaspalla ruwarqani, nispa. 20Llant'amanta jina ninaqa wañupun; ajinallataj cuento q'epi mana kajtimpis, phiñanakuykuna chinkarin. 21Ninata k'ajachinapajqa carbón kanan tiyan; nina kanampaj llant'a kanan tiyan; ch'ajwata jatarichinapajtaj, phiñanachej runa kanan tiyan. 22Cuento q'epej nisqasnenqa misk'i jina, ukhukama chayaykun. 23T'uru manka qoriwan jawisqaman rijch'akun sajra sonqomanta misk'i parlaykunaqa. 24Pichus chejnikojqa parlarisqanwan mana reparachikunchu chejnikusqantaqa, sonqompitajrí sajra ruwaykunata wakichin. 25Sichus k'achamanta parlasunki chayqa, ama payta creeychu, imaraykuchus sonqonqa sajra yuyaykunawan junt'a kashan. 26Chejnikuyninta pakashajtimpis, chay sajra ruwaynenqa tukuypa ñawpaqempi sut'inchakonqapuni. 27Ukhu t'oqota allajqa payllataj chayman urmaykonqa; jatun rumita tanqajqa chayllawantaj p'altachikonqa. 28Llulla runaqa runa masinta chejnikuspa, payta ñak'arichin, pichus llunk'utaj ch'ajwata rikhurichin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\