PROVERBIOS 27

1Ama q'aya p'unchaymantaqa jatunta yuyaychu, imaraykuchus mana yachankichu q'aya imachus kanantaqa. 2Saqey waj runas qanta jatunchanasunkuta; mana allinchu qan kikiyki jatunchanaykeqa. 3Rumiswan, t'iyuwan imaqa llasas kanku, wampoj phiñakuyninrí chay imasmantapis aswan llasa. 4Phiñakoyqa mana khuyayniyoj, k'ajaj phiñakuytaj mana atipay atina. Celostajrí ñit'iykukuy mana atina. 5Uj kawsaqe sut'imanta k'amina aswan allenqa pakayllapi munakunamanta nisqaqa. 6Sut'imanta nanajta nirparikojpi astawan atienekuna uj enemigo ashkhata much'aykunamanta nisqaqa. 7Pichus sajsasqa kajqa misk'itapis mana qhawarinñachu; yarqhasqa runarí, k'arkutapis misk'ita mikhuykun. 8Imaynatachus p'isqoqa thapanmanta karupi phawaykachamun, ajinallataj familianmanta karupi purimoj runaqa. 9K'achata q'apaj jawinas runaj sonqontaqa kusichin, k'acha kawsaqejpa yuyaychasqantaj runatapis kusichillantaj. 10Ama qampa kawsaqeykita, nitaj tataykej kawsaqentapis saqerpayaychu. Llakiypi kaspa, ama wawqeykimanchu riy; qayllaykipi tiyakojraj aswan allin, karupi kaj wawqeykimantaqa. 11Yachayniyoj kay, wawáy, kusichiwankitaj; ajinamanta allinta kutichisaj pischus ñak'arichiwayta munajkunata. 12Yuyayniyojqa sajra kajta rikuspa, pakakun; mana yuyayniyojrí chimpaykullan, chantá ñak'arin. 13Mana rejsisqanmanta garante sayajmantaqa p'achanta qhechuspa, prendata qhepachiy. 14Tutamanta rispa kawsaqeta qhaparispa napaykoyqa mana allinchu, imaraykuchus paypajqa maldición jina kanman. 15Paray tiempopi wasi ukhuman para sut'umullampuni; chayman rijch'akun phiñanakuta mask'aj warmeqa. 16Payta jark'anaqa wayratapis jark'ashasunman jina, chayrí aceitetapis makinchejpi q'apiyta munasunman jina. 17Fierroqa fierrollawantaj awsakun; runatapis runallataj aswan k'achaman tukuchin. 18Pichus higo sach'ata qarpaspa qhawajqa poqoyninta mikhonqa; pichus patronninta allinta sirvejpis jatumpaj qhawasqa kanqa. 19Runaqa yakupi uyanta imaynachus kasqan rikukun; ajinallataj runaj sonqon rikuchin imaynachus pay kasqanta. 20Wañuywan, ukhu pachawanqa mana sajsakunkuchu; jinallataj runaj munapayaynimpis mana sajsakunchu. 21Qoriwan, qolqewanqa ch'uwa kasqan ninapi yachakun; runatajrí paymanta allinta parlajtinku, imaynachus kasqan yachakun. 22Wampu runamantaqa wampu kayninta mana orqhosunmanchu, marampi kutin kutinta trigota jina kutashaspapis. 23Ovejasniyki imaynachus kasqankuta allinta qhawaykuy; uywasniykitaqa allintapuni michiy, 24imaraykuchus qhapajyaypis mana wiñaypajchu nitaj kamachej kaypis tukuy tiempopajchu. 25Machu pasto ch'akipojtin, mosoj pasto ijimun, orqospi qhorastaj ruthukun. 26Chaypachaqa ovejasniykimanta millmanta ruthunki p'achallikunaykipaj; cabrasniykitapis vendenki jallp'asta rantikunaykipaj. 27Jinallatataj ashkha lecheta ch'awanki, qan, wasiykipi kajkuna, kamachisniyki ima kawsanaykichejpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\