PROVERBIOS 29

1Pichus k'amejtinku sonqonta rumiyachejqa ujllata chinkachisqa kanqa mana ujtawan kutirimuyniyojta. 2Cheqan runas kajkuna ashkhayajtinku, runasqa mayta kusikunku. Sajra runas kamachejtinkurí, runasqa llakiyta ayqonku. 3Yachayniyoj chureqa tatanta kusichin; phisu warmiswan purejrí kapuyninta wayrachin. 4Cheqan justiciata ruwaj reyqa nacionninta sumajta sayachin; lluk'ichikuyman yachasqa reyrí nacionninta mana allinman tukuchin. 5Kawsaqenta llunk'ojllaqa kawsaqempaj uj tojllata jina churashan. 6Sajra runapajqa juchasnillantaj tojllan, cheqanta purej runarí kusisqalla, sonqo junt'asqataj tiyakun. 7Cheqan runaqa wajcha runaspaj justicia kananmanta dakun, sajra runarí chaymantaqa mana dakunchu. 8Phiñanakuta wakichej alqochakoj runasqa llajtata ch'ajwachinku, yachayniyojkunatajrí chay phiñanakuta ch'inyachinku. 9Yachayniyoj runaqa wampu runawan quejaman yaykojtin, wampoqa phiñakuspa ch'ajwallan, chayrí asikullan nitaj chay ujwan allinyakunchu. 10Runa wañuchi runasqa cheqan runata chejnikunku, cheqan runarí paykunaj kawsayninku allin kananta munan. 11Wampu runaqa tukuy atisqanta phiñakun, yachayniyoj runarí phiñakuyninta ñit'iykukun. 12Sichus uj kamachejqa llulla parlayta creen chayqa, payta tukuy yanapajkunapis sajrallamantaj tukunku. 13Ñak'arisqa kajwan, ñak'arichejwanqa rijch'anakunku kaypi: Tata Diosqa iskayninkuman ñawista qon. 14Wajchaspaj cheqan kajta ruwaj reyqa wiñaypaj kamachinanta sayachin. 15Seq'ona varawan, k'amiywan imapuni yachayniyojman tukuchinku wawata; munayninta ruwajta saqesqa wawarí mamanta p'enqachin. 16Ashkha sajra runas kajtinkoqa, ashkhallataj juchapis kanqa; cheqan runastajrí rikonqanku imaynatachus urmasqankuta. 17Wawaykitaqa k'amiypuni, paytaj mayta kusichisonqa; qan sonqo junt'asqa kanki. 18Maypichus Diosmanta sut'inchay mana kanchu, chaypeqa runas munaynillankuta ruwanku. Diospa leyninta kasojrí kusikuyniyojmin. 19Kamachi runaqa simillataqa mana uyarikunchu; sumajta entiendespapis, mana kasukunchu. 20Uj wampu runamantaraj atisunman imatapis suyayta, mana unanchaspalla parlajmanta nisqaqa. 21Juch'uymantapacha lulusqa kamacheqa qhepamanqa patronninta llakichenqa. 22Phiña runaqa ch'ajwata oqharin, usqhayllata phiñakojtaj anchata juchallin. 23Jatunchakoj runataqa machu machu kaynin k'umuykuchenqa, llamp'u sonqoyojtajrí allimpaj qhawasqa kanqa. 24Suwaj yanapajnenqa pay kikinta chejnikun; kachi patapi jurachishajtinkupis, manapuni rimarinchu. 25Runallata manchachikoyqa urmanapaj tojlla jina; pichus Tata Diospi atienekojrí sumaj waqaychasqa kanqa. 26Ashkhas mask'anku kamachejpa yanapayninta; chaywampis Tata Dioslla sapa ujman justiciata ruwan. 27Cheqan sonqoyoj runasqa sajra runasta mana rikuyta munankuchu; kikillantaj sajra runaspis cheqan runastaqa mana rikuyta munankuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\